Kisel_Ezop

Report
EZOP
Patrí dodnes k najznámejším
bájkarom. Pôsobil v Grécku asi v 6.
st. pred Kr. Jeho tvorba sa spočiatku
prednášala len ústne a zozbieral ju
až v 3. storočí pred Kristom.
Každá bájka obsahuje
na konci
väčšinou didaktické
poučenie. Hrdinami
jeho bájok sú
predovšetkým zvieratá
a to všeobecne známe.
Takisto však písal
bájky, v ktorých
vystupovali jednoduchí
ľudia, kde poukazoval
na lakomosť či
chamtivosť.
EZOPOVE BÁJE
Na lúke sa pásli tri
býky. Lev ich chcel
napadnúť a zožrať, ale
bál sa ich. Tak vyvolal
medzi nimi zvady a tí sa
rozišli. Potom ich
všetkých roztrhal.
„V svornosti spása
býva“
O TROCH BÝKOCH
Poľná myš pozvala na hostinu myš
domácu a predložila jej poľné
plody, ako figy, hrozno a iné
ovocie. Myš domáca bola
presvedčená, že jej kamarátka
žije v strašnej biede, a povedala
jej, aby ju na druhý deň prišla
navštíviť.
Zaviedla ju do komory, ktorá
patrila boháčovi, a predložila jej
najvyberanejšie jedlá: rozmanité
druhy mäsa, rýb, ba ešte aj koláče.
Keď sa najlepšie hostili, vošiel do
komory gazda. Myši sa, pravdaže,
naľakali a rozutekali. Tu povie
poľná myš svojej družke z mesta:
„Maj si svoje jedlá od výmyslu
sveta! Ja mám radšej potravu,
ktorú možno požívať bez strachu a
na slobode.
MYŠ POĽNÁ A DOMÁCA
Osliar viedol osla. Kúsok
cesty šli svorne spolu,
potom odrazu osol odbočil
iným smerom a zamieril na
prudký svah. Tak sa dostal
až na okraj priepasti,
Osliar ho chytil za chvost
a pokúšal sa ho odviesť
iným smerom. Keď sa však
osol bral tvrdohlavo na
opačnú stranu, pustil ho a
povedal : „Maj si svoje
víťazstvo, ale draho zaň
zaplatíš.
OSOL A OSLIAR
Havran uchytil kúsok mäsa a sadol
si na strom. Zbadala to líška a
chcela sa nejako zmocniť mäsa. I
postavila sa pred havrana a začala
ho vychvaľovať, aký je vraj
urastený a krásny, jemu jedinému
by vraj svedčalo, aby bol kráľom
všetkých vtákov. A iste by sa tak
aj stalo, keby mal aj hlas, ako sa
na kráľa patrí. Havran chcel líške
dokázať, že má aj pekný hlas,
vypustil zo zobáka mäso a
poriadne zakrákal. Líška skočila po
mäse a zavolala havranovi: „Už len
rozum ti chýba, havran, a mohol
by si sa stať kráľom všetkých
vtákov.“
HAVRAN A LÍŠKA
Líška vošla do domu, v
ktorom býval herec.
Ako sa tak
prehrabávala v jeho
veciach, našla krásne
vypracovanú masku.
Vezme ju do labiek a
vraví: „Aká nádherná
hlava, a prázdna!“
LÍŠKA A MASKA
Vyhladnutá líška
zbadala na vysokom
viniči strapce hrozna a
chcela sa k nim dostať.
Ale márne. Napokon sa
pobrala preč a povedala
vínnej réve: „Sú kyslé.“
Takto aj niektorý ľudia
pri neúspechu
zastierajú svoju
nespokojnosť
nepriaznivými
okolnosťami.
LÍŠKA A HROZNO
Komár bol síce malý, no veľa
si o sebe myslel. Jedného
dňa, ustatý z lietania, zosadol
na roh obrovskému býkovi,
ktorý sa pásol na lúke. Býk si
komára ani nevšimol. Keď si
komár oddýchol a nabral sily,
zdvorilo sa pred odchodom
prihovoril býkovi. "Žiaľ už
musím ísť, ale ďakujem ti za
to, že si mi dovolil oddýchnuť
si na tvojom rohu. Rád by som
ostal, ale naozaj už musím."
Býk začudovane odpovedal:
„Mne je jedno čo urobíš,
nevšimol som si kedy si prišiel
a nezbadám ani keď odídeš"
Často sa sami sebe vidíme
dôležitejší ako iným.
O KOMÁROVI A BÝKOVI
Na zemi ležali víchrom zlámané
duby. Keď videli neďaleko seba
neporušenú trstinu, spýtali sa jej,
ako je to možné, že ich, mohutné
a silné, zlámal víchor, kým jej,
slabej a tenkej, ani lístok sa
neskrivil. „My sme si vedorné
svojej slabosti,“ povedala trstina,
„uhýbame sa pred nárazom vetra,
a preto nepodľah neme jeho
útokom. Vy ste presvedčené o
vlastnej sile, vzdorujete jeho
náporu, a pritom sa dolámete.“
Z bájky vyplýva, že je istejšie
nebezpečenstvu sa vyhýbať, než
mu odporovať
DUBY A TRSTINA
Prasaťu s a raz podarilo ujsť z
chlieva. Pripojilo sa k čriede oviec
na lúke. Jedna ovca sa s prasaťom
spriatelila a dovolila mu ostať s
nimi. Potom však prišiel gazda.
Keď uvidel prasa, chytil ho a
niesol preč. „Vezmem ťa k
mäsiarovi" povedal. V tej chvíli
začalo prasa hrozne kvičať,
mykalo sa a chcelo ujsť. Pasúce sa
ovce to prekvapilo. "čo robíš taký
krik?" spýtala sa jedna z nich. "my
takto nevyčíňame, keď nás gazda
nesie preč." "Vy asi nie" kvičalo
prasa, "ale odo mňa chce gazda
oveľa viac ako od Vás. Od Vás
chce vlnu, ale odo mňa chce mäso.
Nemali by sme robiť závery, kým
nepoznáme celú pravdu.
O PRASATI A OVCI
Uprostred zimy mravce presúšali
na slnku navlhnuté obilie. Prišiel k
nim hladný svrček a prosil ich o
trochu zrna. „Prečo si si v lete
nenazbieral potravy?“ vraveli mu
mravce. „Nemal som kedy,
jednostaj som spieval,“ odvetil
svrček. Mravce sa zasmiali a
povedali: „Keď si v lete spieval, v
zime tancuj!“ Bájka nás poúča, že
nič nie je lepšie, ako sa postarať o
potrebnú potravu a potom v
radosti užívať plody svojej
práce
MRAVEC A SVRČEK
Zajace sa raz zišli a ponosovali sa,
aký majú ťažký a hrozný život, že
ich hubia nielen ľudia, ale aj psi,
orly a bohvieaké zvieratá. Bolo by
vraj lepšie zomrieť, ako sa po celý
život ustavične chvieť strachom.
Od rozhodnutia nebolo ďaleko k
činu. Hupkom sa pobrali k jazeru,
hotové doň skočiť a utopiť sa.
Okolo jazera na brehu sedeli
žaby. Ako začuli cupot zajačích
nôh, ihneď poskákali do jazera.
Jeden zajac, ktorý vyzeral voľačo
bystrejší od statných, vraví:
„Postojte, priatelia! Neubližujte
si! Ako vidíte, sú zvieratá, ktoré
žijú ešte vo väčšom strachu ako
my.“
Bájka vraví, že pre nešťastných
je útechou, keď vidia ešte
nešťastnejších od seba
ZAJACE A ŽABY
Vlk prehltol kosť. Behal sem i
tam, hľadajúc niekoho, kto by
mu pomohol. Stretol náhodou
volavku a sľúbil jej veľkú
odmenu, ak mu vytiahne z
hrdla kosť.
Volavka strčila hlavu vlkovi do
hrdla, vybrala mu kosť a
pýtala si sľúbenú odmenu. Tu
sa vlk na ňu osopil: „Aká
bezočivosť! Ty si žiadaš ešte
odmenu? Buď rada, že si sa
dostala so zdravou hlavou z
vlčieho pažeráka!“
VLK A VOLAVKA
Už veľa dní bez ustania pálilo slnko a
krajina bola vysušená a horúca.
Zoslabnutá vrana krúžila nad
krajinou a márne hľadala, čoho by sa
napila. Vedela, že ak čoskoro
nenájde vodu, zomrie od smädu. Keď
stratila všetku nádej, zosadla na
zem. Tu jej do očí udrela akási vec
na kôpke kamenia. Vrana k nej
pomaly priskackala - tá vec bol starý
krčah. Vrana doň zvedavo nazrela, a
zo zobáka sa jej vydralo prekvapené
zakrákanie. Na dne krčaha bola
voda! Vrana dychtivo vopchala hlavu
do krčaha, no mala prikrátky zobák,
na vodu nedočiahla. Vedela, že keby
krčah prevrátila, voda by
jednoducho vytiekla a vsiakla do
zeme. Vtom vrane čosi zišlo na um.
Zobákom začala zbierať zo zeme
kamienky a hádzať ich do krčaha.
Ako kamienkov na dne pribúdalo, tak
sa zvyšovala aj hladina vody, až sa z
nej vrana mohla poľahky napiť.
Núdza človeka naučí, ako si poradiť.
O VRANE A KRČAHU S VODOU
Pes držal v zuboch kúsok mäsa a
brodil sa cez rieku. Keď uzrel vo
vode svoj obraz, nazdal sa, že má
proti sebe druhého psa s ešte
väčším kusom mäsa. Pustil svoje
mäso do vody a chcel uchmatnúť
mäso svojmu druhovi. A tak prišiel
o jedno i druhé mäso: o to, ktoré
vôbec nejestvovalo, a o to druhé,
ktoré mu uniesol prúd rieky.
Bájka mieri na tých, čo sa lakomia
na cudzie a pritom prídu aj o
svoje.
PES S KÚSKOM MÄSA
Keď zlodej videl, že má v pätách
psa, jednostaj mu hádzal kúsky
chleba. Tu povie pes zlodejovi:
„Človeče, strať sa mi z očí! Tá
tvoja štedrosť veľa hovorí.“
Bájka ukazuje, že ten, čo dáva
veľa darov, chce umlčať pravdu.
ZLODEJ A PES
V lete okolo poludnia dvaja
pocestní ukonaní slnečnou páľavou
nečakane zazreli platan. Ihneď
zamierili
k nemu, ľahli si do tieňa jeho
konárov a odpočívali. Ako sa tak
dívali hore na platan, vraví jeden
druhému: ,,Tento strom nemá pre
ľudí nijakú cenu, lebo nemá plody.“
„Nevďačníci,“ ozval sa strom, „to
práve teraz mi vyčítate neužitočnosť a neplodnosť, keď
užívate moje dobrodenie?“
Tak je to aj s ľuďmi: niektorí
majú také nešťastie, že sa im
nedostane uznanie od blížnych ani
vtedy, keď im preukazujú
dobrodenie.
POCESTNÍ A PLATAN
Vlci chceli prepadnúť čriedu
oviec, nijako sa im to však
nedarilo, lebo psi boli stále na
stráži. A tak sa uzniesli, že
na to pôjdu lesťou. Vyslali k
ovciam poslov so žiadosťou, aby
im vydali psov, lebo sú vraj na
príčine ich vzájomného
nepriateľstva; len čo im ich vraj
vydajú, zavládne medzi nimi mier.
Ovce nemysleli na svoju
budúcnosť, a psov vydali.
A vlci potom mali už ľahkú robotu
s ovcami a nestráženú čriedu
vyhubili.
Tak je to aj so štátmi: keď zradia
svojich zástancov, ľahko sa
dostanú do područia svojich
nepriateľov.
VLCI A OVCE
Korytnačka prosila orla, aby ju
naučil lietať. Orol ju
presvedčoval, že na to nemá
predpoklady, ale korytnačka
tým väčšmi prosila a naliehala.
Orol ju teda schytil do pazúrov a
vzniesol sa s ňou do výšky. Potom
ju pustil. Korytnačka spadla na
skalu a celá sa dolámala.
Bájka ukazuje, že nejeden človek
doplatil na tvrdohlavosť, keď si
nedal poradiť múdrejším.
KORYTNČKA A OROL
ZDROJE: HTTP://SK.SCRIBD.COM/DOC/40505198/EZOPSKE-BAJKY
WWW.WIKIPEDIA.COM

similar documents