PowerPoint 2013

Report
Microsoft PowerPoint
2013
Kurs av Christina Bodén
Nyheter i PowerPoint 2013
• DESIGN har fått en egen flik – välj tema för hela
presentationen
• Snabbformat på START-fliken kompletterar med
färgsättningar i textrutor
• Mallen med den grafiska profilen ska användas i
officiella sammanhang.
• På START-fliken finns Layout för de enskilda
bilderna
SmartArt
• Välj en Layout med
innehållsdelar
• Klicka på ikonen för
SmartArt
• Välj kategori Bild om du
vill lägga in bilder och text
i ditt SmartArt
Världens
bästa
skärgård
Bildhantering
• I alla Office-programmen finns
nu avancerad bildbehandling
• Du behöver inte förbehandla
bilder i PhotoFiltre
• Men TÄNK PÅ att komprimera
alla bilder!
• ARKIV – Mediestorlek och
prestanda
Infoga skärmbild från annat program
• Fungerar på samma sätt
som i övriga officeprogrammen
Figurer och fliken RITVERKTYG
• På START-fliken finns figurer m.m. i
gruppen Rita
• på dolda fliken RITVERKTYG, FORMAT finns mer
- den visas när en figur är markerad
Detta är en bild
• Obs! det kan vara svårt att se skillnad ibland på
en figur och en bild!
När en bild markeras visas dolda fliken
BILDVERKTYG
• Proffsigare justeringsstödlinjer hjälper till att
placera figurer och bilder
Detta
är en
figur
Koppla samman figurer
Markera båda figurerna.
Fliken RITVERKTYG, FORMAT
Välj någon av varianterna för att koppla samman figurer
Fackförening
Kombination
Alla kombinationer blir EN figur
utom Fragment som blir som ett
pussel där alla bitar kan dras isär
Fragment
Skärning
Subtrahera
En färdig figur kan sparas
Högerklicka på figuren och
Välj Spara som bild.
Avsnitt två handlar om avsnitt
Denna bild har fått en avsnittslayout
Organisera bilder i avsnitt
• Det blir enklare att hålla reda på alla bilder om
du organiserar dem i olika avsnitt.
• På START-fliken välj Avsnitt, Lägg till ett avsnitt
• Högerklicka på Avsnittsrubriken och byt namn
• Du kan fälla ihop ett avsnitt på samma sätt
som stycken i Word genom att klicka på den
lilla pilen framför rubriken
Avsnitt tre handlar om video
Enkelt att lägga in och trimma video så att du bara visar en del av filmen.
En video i ursprungligt skick 30 sek
• Välj en Layout med Innehåll
• Klicka på ikonen Infoga Video
• Välj Arbeta Offline om du har
videon på din dator
Videon trimmad till 5 sek
• VIDEOVERKTYG
• Uppspelning
• Trimma video
• Format
• Pausbild
• Videoformat – Oval
Komprimera media!!! – ARKIV-fliken
Avsnitt fyra
– Animeringar och Övergångar
Animeringar är när texter och figurer rör sig på bilden
Övergångar är detsamma som bildväxlingar
Animeringar
• ANIMERINGAR har fått en egen flik
• Var försiktig med animeringar! De kan dra uppmärksamheten ifrån
budskapet.
• En bra animering kan vara att ta fram en punkt i taget vid klickning.
• Animeringar kan hämtas (kopieras) på samma sätt som man hämtar
och kopierar format
En punkt i taget
• Ett
• Två
• Tre
1. Fliken ANIMERINGAR
2.
3.
4.
5.
6.
Markera första punkten
Välj t.ex. animeringen Ta fram
Effektalternativ – Efter stycke
Start – Vid klickning
Animeringsfönster visar detaljer
Övergångar
• ÖVERGÅNGAR har också fått en egen flik
• Övergångar handlar om hur bilderna växlas
• Även här ska man vara varsam – använd inte många olika övergångar –
det skapar oro.
Avsnitt fem – Visa med projektor
En vy som underlättar för föredragshållaren
Anslut till projektor
• Många moderna projektorer triggar datorn automatiskt om du först
startar projektorn och sedan ansluter datorn
Annars:
• Start – Tillbehör – Anslut till en projektor
• Enklare – skriv in ”Ans” i Start-menyns sökfält så får du träff direkt
• Välj Spegla
Föredragshållarvy
• När du spelar upp ditt bildspel kan du i
nedre vänstra hörnet hitta symboler för
olika visningsalternativ och verktyg.
• Det kan vara svårt att upptäcka dem beroende på vilken
bakgrund du har.
• Knappen längst till höger med tre prickar visar en meny
där du kan välja Visa föredragshållarvy
• Du kan starta bildspelet med F5 eller direkt i
föredragshållarvy med Alt F5
Verktygen i bildvisningsläget
• Olika pennor för markering, överstrykning och laserpekare.
Snabbkommando för laserpekare: Ctrl + vänster musknapp
• Sorteringsläge – åhörarna ser bara den bild som är markerad
• Förstoringsglas – flytta runt på skärmen, avsluta med höger
musknapp
• Skärmsläckare vit/svart bild
• Meny där du bl.a. kan välja föredragshållarvy.
Avsnitt sex – Utskrift - Spara
Utskriftsalternativ
• ARKIV-fliken – Skriv ut
• Välj en utskriftslayout eller åhörarkopior
• Du får direkt en förhandsganska-vy
Spara
• Spara
• ARKIV – Spara som
• PowerPoint – pptx
• Mall – potx
• PDF

similar documents