Prezentácia programu PowerPoint

Report
Miništrantská teológia
– Ježiš Kristus
3 708 120 Rímskych katolíkov (68,9 % )
372 858 Evanjelikov augsburského vyznania
(6,9 % )
219 831 Gréckych katolíkov (4,1 %)
109 735 Členov Reformovanej kresťanskej
cirkvi (2 %)
50 363 Pravoslávnych kresťanov (0,9 %)
20 630 Členov "Náboženskej spoločnosti
Jehovovi svedkovia"
7 347 Členov Evanjelickej cirkvi metodistickej
6 519 Členov Kresťanských zborov na
Slovensku
3 905 Členov Apoštolskej cirkvi na Slovensku
3 562 Baptistov
3 429 Adventistov siedmeho dňa
3 217 Členov Cirkvi bratskej
Ježiš Kristus je
druhá božská
osoba, Boží Syn,
ktorý sa stal
človekom.
Niektorí kresťania
nemajú túto
otázku celkom
dobre premyslenú,
a preto si možno
myslia, že Ježiš
Kristus sa narodil
v čase, pred
dvetisíc rokmi,
ale predtým
neexistoval.
Takto to nie je.

similar documents