M1: LESNICKÁ BOTANIKA Charakteristika, morfologie, vý*iva

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
HOUBY - CHARAKTERISTIKA, MORFOLOGIE,
VÝŽIVA, ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝZNAM
Autor modulu: Ing. Radim Církva
Charakteristika hub
• dříve řazené k nižším rostlinám, dnes mají samostatnou říši
• houby jsou eukaryotické organismy
• velikostně různorodé od mikroskopických až po makroskopické
• buňky nemají chlorofyl, zásobní látkou je glykogen a tuk
• buněčná stěna z chitinu (kromě hlenek a řasovek)
mikroskopické kvasinky
makroskopické plodnice
Morfologie hub
• tělo je jednobuněčná až mnohobuněčná stélka
• buňky se spojují za sebou v houbová vlákna (hyfy)
• rozvětvením a proplétáním hyf vzniká podhoubí (mycelium)
• splétáním podhoubí vznikají provazce (rhizomorfy), blanité
povlaky (syrrocia) nebo odpočinkové hlízy (sklerocia)
• spleť těsně k sobě nahloučených hyf vytváří nepravá
houbová pletiva (plektenchym), která tvoří plodnice
plektenchym
podhoubí
blanité povlaky (syrrocia)
provazce
(rhizomorfy)
odpočinkové hlízy (sklerocia)
Heterotrofní výživa hub
a) saprofyté – např. slizovka
b) parazité – např. václavka
c) symbionté – lišejník nebo mykorhiza
hyfový
plášť
Typy mykorhizy
Hartigova síť
hyfový plášť
ektomykorhiza
arbuskuly
endomykorhiza
ektendomykorhiza
Způsoby nepohlavního rozmnožování
• fragmentací mycelia
Typy endosporů
• pučením
• nepohlavními výtrusy (spory)
chlamydospory
Typy exosporů
konidie
oidie
zoospory
sporangiospory
Způsoby pohlavního rozmnožování
• splýváním pohlavních buněk (gamet)
• splýváním pohlavních orgánů
• splýváním pohlavně různých vláken
Fáze rozmnožování:
ASKOSPORY
BASIDIOSPORY
1) plazmogamie – splývání cytoplazmy dvou buněk v jednu buňku
2) karyogamie – splynutí jader v jedno diploidní jádro
3) meióza – redukční dělení diploidního jádra a vznik 4 haploidních
jader, která se přemění na pohlavní výtrusy
Vývojový cyklus stopkovýtrusných hub
Plazmogamie
Karyogamie
Význam hub
• rozkládači organické hmoty
• původci různých chorob rostlin a živočichů
• součást potravy člověka
• mykorhizní přípravky
Význam hub
• průmyslové využití:
a) ve farmacii – výroba léčiv, vitamínů, enzymů apod.
b) v potravinářství – výroba droždí, lihu, piva, vína a plís. sýrů
c) v zemědělství – krmné droždí pro zvířara
• v biologickém boji – proti hmyzím škůdcům i jinými houbami
Úkoly na příště
1. Jak se dá využít mykorhiza v lesnictví?
2. Které klimatické faktory ovlivňují život hub?
3. Prostudujte si učebnici str. 19 až 22.

similar documents