Typy zprávy - SOŠ a SOU Milevsko

Report
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
Typy zpravodajství
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Josef Kašpar
Název
VY_32_INOVACE_05_B_05_MEV
Téma
Typy zpravodajství
Anotace
Žák se seznámí se zpravodajstvím. Rozezná znaky bulváru a seriózní zprávy.
Klíčová slova
Mediální výchova, žurnalistika, informace, zpravodajství, bulvár, infotainment, fíčrová
zpráva
Cílová skupina
Žák maturitních oborů SOŠ a SOU Milevsko
Datum tvorby
1.2. 2013
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický pokyn:
Prezentace je zaměřena především na výklad učiva.
• 4. – 5. snímek: výklad učitele, popř. problémový výklad +
video (po kliknutí na hypertextový odkaz se objeví
požadovaná stránka)
• 6. – 8. snímek: výklad učitele, popř. problémový výklad
(využití mezerníku)
• 9. snímek: test (po kliknutí na textové pole přiletí „smajlík“)
Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení
žáků nad problémem (problémové vyučování – žák sám
přichází na řešení zadaného úkolu), interaktivnost probíhá
využitím ICT.
TYPY ZPRAVODAJSTVÍ
• Zprávy seriózní
- Věcná, přesná, spolehlivá, včasná a citově
nijak nezabarvená
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21041100
0100529-udalosti/obsah/116225-vysledkyvoleb/
TYPY ZPRAVODAJSTVÍ
•
-
Bulvární zpráva
Velké titulky
Krátké texty
Barevné fotografie
http://archiv.nova.cz/
BULVÁR
• Porušuje téměř všechny zásady tvorby seriózní
zprávy
• Paparazzi
- 1898 – Bismarck na smrtelné posteli
- 1997 – detaily autonehody princezny Diany
Fíčrová zpráva
• Z angl. Slova Feature News
• Vtipné, zajímavé a zábavné zprávy
• Příklad – rozhlasové reportáže – Deník
zahraničních zpravodajů
JAK SE VYBÍRAJÍ ZPRÁVY
•
•
•
•
•
•
•
•
Význačnost
Personalizace
Negativa
Překvapení
Blízkost
Variace
Průběžnost
Následky
Test
Vyberte seriózní zprávu
Sazba DPH se v příštím roce
nebude zvyšovat
Karel Gott se topí v dluzích
Lidé narození ve znamení
střelce čeká perný den
Zdroje a citace
•
•
Copyright (c) 2013 [Josef Kašpar] and its licensors (Corel). All rights reserved.
AUTOR NEUVEDEN. ihned.cz [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW:
http://img.ihned.cz/attachment.php/160/22811160/o348BFGIJKNOl6PWbcefgqry01SU2ARV/0

similar documents