otrzymywanie tlenu z KMnO4

Report
Z
MANGANIANU (VII) POTASU
(KMnO4)
 stojak z łapą
 probówka z korkiem i rurką
 probówka
 duża zlewka lub krystalizator
 palnik
manganian (VII) potasu
 woda

1.
Do probówki z korkiem wsypujemy KMnO4,
a następnie ogrzewamy probówkę.
2.
Do drugiej probówki wlewamy wodę.
Odwracamy ją do góry dnem w zlewce
napełnionej wodą w taki sposób, żeby do
środka probówki nie dostało się powietrze.
I
II
KMnO4
H2O
WODĘ Z DRUGIEJ PROBÓWKI
WYPIERA GAZ
Probówka II
z gazem
Rozżarzona
drzazga
ROZŻARZONA DRZAZGA ZACZĘŁA SIĘ MOCNIEJ PALIĆ

TYM GAZEM JEST TLEN
Zaszła reakcja:
2 KMnO4
K 2MnO 4 + MnO 2 + O 2
Agnieszka Wiśniewska
Kl. II LO b-ch

similar documents