Zámek Poruba

Report
Zámek Poruba
Porubský zámek
je nejstarší stavba na území Poruby. Jedná se o neveliký
zámeček, umístěný na severním svahu řeky Porubky,
hned naproti rozsáhlého sídliště, které tvoří většinu
současné zástavby této části Ostravy.
Porubský zámek s nádvořím
Historie
Zámek byl vybudován někdy okolo roku 1573 na
místech bývalé středověké tvrze jako renesanční sídlo
Markvartoviců. V pozdějších stoletích často měnil
majitele, až nakonec skončil u rodu Wilczků.
Za 2.světové války
Byla celá oblast včetně zámečku poškozena
spojeneckým bombardováním.
Po skončení konfliktu byl zámek znárodněn,
přestavěn na byty a později zde sídlila škola
lidových umění.
† V roce 1990 byl značně zpustlý zámek, poničený
navíc ještě požárem, který vypukl v témže roce,
odkoupen do soukromého vlastnictví a
zrekonstruován.
† V současné době existují spekulace, že je zámek
propojen s nedalekým kostelem svatého
Mikuláše tajnou středověkou chodbou.
Skupina
P Tomáš Marek
a Dominik Schwarz
t David Fiedler
l Milan Chovan
o Dalibor Kravčík

similar documents