Projekt Comenius Regio

Report
Nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Szkół nr 1 na Górnym Borze
realizowali przez okres dwóch lat projekt "Dzieło świętych Cyryla i
Metodego łączące państwa słowiańskie". Projekt realizowany był w
ramach programu Comenius - uczenie się przez całe życie i
finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Projekt miał ogromny
wpływ na proces kulturowego wychowania młodych ludzi.
Doświadczenie zdobyte w pracy przyniosło efekty w postaci
przystąpienia szkoły do realizacji kolejnego projektu wspólnie ze
Stowarzyszeniem Ósemka i Urzędem Miejskim w Skoczowie. Jest to
projekt Comenius Regio zakładający współpracę między regionalną
miasta Skoczów i miasta Sliven w Bułgarii.
W dniach od 24 do 28.10.2011 przedstawiciele Gminy Skoczów, nauczyciele oraz
członkowie Stowarzyszenia Ósemka uczestniczyli w wizycie roboczej w Sliven w
Bułgarii. Podczas tego wyjazdu zostały omówione szczegóły współpracy i sposoby
realizacji poszczególnych wizyt. Mieliśmy okazję uczestniczyć w obchodach Święta
Sliven, spektaklach teatralnych oraz zwiedzić szkoły partnerskie. Nasi partnerzy
odwiedzą Skoczów w marcu 2012roku i mamy nadzieję ,że będzie to dla nich okazja
poznania naszego miasta, okolic, tradycji i regionalnej kuchni. Projekt ma na celu
szukanie sposobów przeciwdziałania agresji w szkole poprzez poznawanie
przyrody, kultury i sportu naszych regionów. Warto podkreślić ,że projekty tego
typu są nowością w realizacji i Polska zdobywa dopiero doświadczenie na tym polu.
Tym bardziej jest to prestiżowe dla naszego miasta ,że projekt został
zaakceptowany wysoką notą i będzie realizowany jako jeden z 23 tego typu
projektów w całej Polsce.
W ramach realizacji projektu Comenius Regio prowadzimy w szkole spotkania
edukacyjne i zajęcia profilaktyczne na temat przeciwdzialania przemocy i
agresji i prowadzeniu zdrowego stylu życia.Zostaly zrealizowane następujące
akcje: - Bezpieczne zachowanie dzieci na drodze, podwórku, domu - Rozmowa
na temat tolerancji i budowania właściwych relacji z koleżankami - Zajęcia
warsztatowe wspomagające komunikowanie się w klasie szkolnej Została
również zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną grupa
wsparcia dla rodziców. Nasi pedagodzy i nauczyciele biorą udział w
szkoleniach i warsztatach, na ktorych uzyskują wiedzę jak przeciwdziałać
przemocy w szkole i w rozinie.
Seminarium na temat przeciwdziałania
przemocy wśród młodych ludzi
prowadzone przez Sędzię Annę Marię
Wesołowską
Seminarium na temat
przeciwdziałania
przemocy wśród
młodych ludzi
prowadzone przez
Sędzię Annę Marię
Wesołowską
Szkolenie
pedagogów w
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej z
zakresuCyberprzemoc.
Szkolenie
prowadziła
psycholog, doradca
zawodowy Marta
Jonderko
Szkolenie
pedagogów w
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej z
zakresuCyberprzemoc.
Szkolenie
prowadziła
psycholog, doradca
zawodowy Marta
Jonderko
Spotkanie
absolwentów naszej
szkoły w dniu
7.05.2012r. podczas
którego uczniowie
przedstawili
prezentację "Sport
szkołą tolerancji"
Szkolenie na temat
przeciwdziałania
przemocy i
przestępczości, m.
in. cyberprzemoc
prowadzone przez
przedstawiciela firmy
profilaktycznej Pana
Ireneusza
Brachaczka w dniu 14
05 2012r. W szkoleniu
wzięli udział
nauczyciele,
pedagodzy i
uczniowie klas
gimnazjalnych.
Szkolenie na temat
przeciwdziałania
przemocy i
przestępczości, m.
in. cyberprzemoc
prowadzone przez
przedstawiciela firmy
profilaktycznej Pana
Ireneusza
Brachaczka w dniu 14
05 2012r. W szkoleniu
wzięli udział
nauczyciele,
pedagodzy i
uczniowie klas
gimnazjalnych.
Nasza szkoła już kolejny rok
bierze udział w akcji "Szkoła bez
przemocy". W roku szkolnym
2011/2012 akcja prowadzona jest
pod hasłem,, Kibicuję fair
play".Działamy wg zasad
obowiązujących podczas akcji,
ale nasze działania wychodzą
daleko poza ten obszar.W
ramach projektu Comenius
Regio prowadzimy szkolenia i
warsztaty przeciw przemocy i
agresji. W ramach tych szkoleń
zostalo przeprowadzone
spotkanie z policjantem.
Prowadził zajęcia dla uczniów
gimnazjum: "Odpowiedzialność
karna nieletnich- przestępstwa i
wykroczenia"
Sport szkołą tolerancji- prezentacja
multimedialna
Uczniowie klasy IIb Gimnazjum zrealizowali projekt "Sport szkołą tolerancji”.
Klasa ta jest klasą sportową, a więc tematyka jest im bardzo bliska. Uczniowie
zrobili prezentację multimedialną oraz wystawę fotograficzną dotycząca tej
tematyki. Ich spostrzeżenia były bardzo trafne, a jednocześnie zaskakująco
dojrzałe jak na tak młodych ludzi. Prezentacja oraz wystawa przedstawione były
rodzicom, nauczycielom i członkom społeczności lokalnej na podsumowaniu
półrocza w dniu 16 lutego 2012. Uczniowie klas Gimnazjum zapoznali się z tą
tematyką na spotkaniu specjalnie dla nich zorganizowanym w miesiącu
kwietniu, a pozostali uczniowie naszej szkoły zobaczyli prezentacje i wystawę na
szkolnym telebimie podczas przerw lekcyjnych
Zajęcia warsztatowe w klasie Vb SP na
temat: Rozpoznajemy i nazywamy
emocje- realizowane w ramach projektu
Comenius Regio: Przeciwdziałanie
agresji w szkole poprzez poznawanie
przyrody, kultury i sportu w Polsce i w
Bułgari
Konkurs plastyczny w
ramach projektu
Comenius Regio "Szkoła
bez przemocy".
Konkurs odbył się w naszej
szkole w dwóch kategoriach
: klasy szkoły podstawowej i
klasy Gimnazjum.
W dniach od 26 do
30.03.2012r. w naszym
mieście przebywała grupa
nauczycieli, pracowników
Urzędu Miejskiego i
członków organizacji
ekologicznej Ekoprojekt ze
Sliven w Bułgarii.
W dniach od 26 do 30.03.2012r. w naszym
mieście przebywała grupa nauczycieli,
pracowników Urzędu Miejskiego i członków
organizacji ekologicznej Ekoprojekt ze
Sliven w Bułgarii.
W dniach od 26 do 30.03.2012r. w naszym
mieście przebywała grupa nauczycieli,
pracowników Urzędu Miejskiego i członków
organizacji ekologicznej Ekoprojekt ze
Sliven w Bułgarii.
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Zajęcia dogoterapii w
Osrodku rehabilitacyjno wychowawczym w
Ustroniu Nierodzimiu
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
Organizacja Światowego
Dnia Sportu 2.06.2012 w ZS
nr1 w Skoczowie
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

similar documents