Tvorba *íselných výraz*

Report
Tvorba číselných výrazů
Zopakuj si:
• sčítanec + sčítanec = součet
• menšenec – menšitel = rozdíl
• činitel . činitel = součin
• dělenec : dělitel = podíl
Zapiš pomocí číselných výrazů a pak určí jejich
hodnoty:
1.
2.
3.
4.
Číslo 132 zvětšené o 379.
Rozdíl čísel 9 a 12.
Součet druhých mocnin čísel 9 a 11.
Rozdíl čísla 6 a druhé odmocniny z čísla
25.
5. Číslo 917,5 zmenšené o 28,4.


6. Číslo zvětšené 9 krát.
7. Číslo 816 zmenšené 8 krát.
Výsledky:
1. 132 + 379 = 511
2. 9 – 12 = -3


3.  + = 
4.
5.
6.
6 -  = 1
9175 – 28,4 = 889,1
15 . 9 = 135
7.


.9=6
8. Podíl druhé mocniny čísla 6 a druhé
odmocniny z čísla 9.
9. Součin třetí mocniny čísla 2 a druhé
odmocniny čísla 16.
10. Číslo 3 krát menší než


.
11. Rozdíl druhých odmocnin z čísel 225 a 81.
12. Druhá odmocnina ze součinu 9 a 16.
13. Druhá mocnina rozdílu čísel 2,1 a 0,7.
14. Součin čísla 6 a druhé odmocniny z čísla
0,36.
8.

 :
9.

 .
10.


 = 
 = 32
:3=


11.
12.
13.
 .  = 12

( ,  − , ) = , 
14.
6 . ,  = 3,6
 - = 6
15. Rozdíl čísla 8 a dvojnásobku čísla 2,1.
16. Podíl trojnásobku čísla 8 a dvojnásobku
čísla 4.
17. Součin čísla 9 a rozdílu čísel 8 a 5.
18. Součet druhé mocniny čísla 3 a druhé
odmocniny ze součinu čísel 4 a 9.
19. Rozdíl čísla 1,3 a součtu čísel 0,5 a 8.
20. Druhá odmocnina součtu čísel 81 a 19
zmenšená o druhou mocninu čísla 3.
21.Trojnásobek rozdílu čísel 16 a 8 zvětšený
o 18.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
8 – 2 . 2,1 = 3,8
( 3 . 8) : ( 2 . 4 ) = 3
9 . ( 8 – 5 ) = 27

 +  .  = 15
1,3 – ( 0,5 + 8 ) = - 7,2

 +  -  = 1
3 . ( 16 – 8 ) + 18 = 42
22. Dvojnásobek podílu čísel 16 a 8 zvětšený o 18.
23. Od součtu čísel 2,4 a 5,6 odečti podíl čísel
42 a 6.
24. K rozdílu čísel 3 a 7 přičti podíl čísel 24 a 8.
25. Od součinu čísel 9 a 17 odečti
trojnásobek součtu čísel 28 a 19.
26. Součin součtu čísel 0,5 a 27 a rozdílu čísel
1,9 a 3,8.
27. Podíl rozdílu čísel 8,4 a 12,6 a součtu čísel
1,9 a 2,3.
28. Součin součtu a rozdílu čísel 6,2 a 8,2.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2 . ( 16 : 8 ) – 18 = - 14
( 2,4 + 5,6 ) – 42 : 6 = 1
( 3 – 7 ) + 24 : 8 = - 1
9 . 17 – 3 . ( 28 + 19 ) = 12
( 0,5 + 2,7 ) . ( 1,9 – 3,8 ) = - 6,08
( 8,4 – 12,6 ) : ( 1,9 + 2,3 ) = - 1
( 6,2 + 8,2 ) . ( 6,2 – 8,2 ) = - 28,8
Zdroje:
•
•
•
•
Doc.RNDr. O.Odvárko,DrSc –doc.RNDr.J. Kadleček,CSc.,Matematika 1 pro 8.ročník
základní školy, Prometheus,Praha 2004, ISBN 80-7196-148-5
Doc.RNDr. O.Odvárko,DrSc –doc.RNDr.J. Kadleček,CSc.,Pracovní sešit z matematiky –
Soubor úloh pro 8.ročník základní školy, Prometheus,Praha 2004, ISBN 80-7196-201-5
Prom.pedagog Josef Trejbal, PaeDr. Eva Kučinová, Mgr.Fantišek Vintera – Sbírka úloh
z matematiky II pro 8. A 9.ročník ZŠ, SPN , r. 2000, ISBN 80-7235-111-7
Mgr.Slavomír Kočí, Mgr. Ladislav Kočí – Matematika – pracovní sešit A pro 8.ročník
1.pololetí, TV Graphick, 3.vydání, tisk- REPROtisk, Šumperk
Označení výukového materiálu:
VY_32_INOVACE_ICT 2.3 M
Anotace:
Prezentace určená do hodin k samostatné práci žáků.
K použití je nutný dataprojektor. Po procvičení ve
výuce je možné zveřejnění na www stránkách školy k
procvičení pro nepřítomné žáky.
Autor:
Jazyk:
Očekávaný výstup:
Mgr. Lenka Svozilová
Český
Žák sestavuje číselné výrazy a počítá jejich hodnotu.
Speciální vzdělávací potřeby:
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Druh interaktivity:
Cílová skupina:
Stupeň a typ vzdělání:
Typická věková skupina:
Žádné
Součet, rozdíl, podíl, součin, mocnina, odmocnina
Soubor příkladů k procvičování
Aktivita
žák
Základní vzdělávání – 2.stupeň
12-15 let / 8. ročník

similar documents