Hudební test 1 - ZŠ a MŠ Bohumín na tř. Dr. E. Beneše

Report
ZŠ A MŠ BOHUMÍN
TŘ. DR. E. Beneše 456
okres Karviná, příspěvková organizace
Digitální učební materiály
ŠIII/2 HUDEBNÍ VÝCHOVA
HUDEBNÍ TEST – HUDEBNÍ
NÁSTROJE
• POŘADOVÉ ČÍSLO: Š III/2/6 HV
• AUTOR: Mgr. Markéta KYSELOVÁ
HUDEBNÍ TEST
Hudební nástroje
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Kolik mají housle strun?
a) 3
b) 6
c) 4
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Který hudební nástroj není bicí?
a) tympány
b) viola
c) triangl
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Který hudební nástroj se nejvíce
podobá houslím?
a) viola
b) violoncello
c) kontrabas
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Který dřevěný dechový nástroj
zahraje nejhlubší tón?
a) hoboj
b) fagot
c) flétna
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Do které skupiny nástrojů patří
saxofon?
a) drnkací
b) smyčcové
c) dechové-žesťové
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Který hudební nástroj patří do
skupiny dechových žesťových?
a) pikola
b) klarinet
c) tuba
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Správně
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
Chybně
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín

similar documents