Voda

Report
Kocmichová, Lukášová



sumárním vzorcem (zároveň však
racionálním) H2O
systematický název oxidan, je chemická
sloučenina vodíku a kyslíku
spolu se vzduchem, resp. zemskou
atmosférou, tvoří základní podmínky pro
existenci života na Zemi


Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá,
čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě
namodralá
V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:
◦ v pevném – led a sníh
◦ v kapalném – voda
◦ v plynném – vodní pára

podle tvrdosti

podle salinity (slanosti)

podle mikrobiologie
◦ měkká – obsahuje málo minerálních látek
◦ tvrdá – z podzemních pramenů, obsahuje více
minerálních látek
◦ slaná voda
◦ sladká voda
◦ brakická voda
◦ pitná voda – je vhodná ke každodennímu použití, je
zbavená nečistot, obsahuje vyvážené množství
minerálních látek tak, aby neškodily zdraví,
např. minerální voda(obsahuje
mnoho minerálních látek), může to být i balená voda
◦ odpadní voda, např. splašková voda
◦ užitková voda

podle obsahu živin
◦ dusík, fosfor, popřípadě
i přítomnost draslíku a mikrobiogenních prvků)
ultraoligotrofní vody (velmi slabě úživné až
neúživné vody
◦ oligotrofní vody (slabě úživné)
◦ dystrofní vody
◦
◦
◦
◦
 obsahují velké množství huminových kyselin
mesotrofní vody (středně úživné)
eutrofní vody (silně úživné)
polytrofní vody (velmi silně úživné)
hypertrofní vody (vysoce úživné)













http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://www.infoslany.cz/data/ImageModRes/big/fotogalerie/Mapa_Braz
dou_Premysla/msecke-zehrovice-buk-_dsc_0279.jpg
http://www.astrolife.cz/wp-content/uploads/2011/09/ruze.jpg
http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/25/255264__wat
er-waves-nature-photo-sea-ocean-scenery-splashing-photossummer_p.jpg
http://www.wep.sk/ovode/obrazky/Voda_v_ludskom_tele.jpg
http://www.minisvetskolka.cz/rs/images/stories/voda3.jpg
http://www.naseinfo.cz/photo/view?id=274223
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczec
hhigh.jpg
http://www.lastura.cz/obr_original/voda_ii.jpg
http://www.hobbyportal.sk/data/articles/1056/show/h20.jpg
http://sta.obydleni.cz/foto/clanky/746.jpg
http://www.enceladus.cz/images/cista_voda.png
http://www.vodarenstvi.cz/data/clanky/clanek-98/__main_normal.jpg

similar documents