Duté zrcadlo

Report
Zrcadla kulová
Druhy:
1. dutá
o
o
2. vypuklá
Duté zrcadlo - popis
r
S
o – optická osa
S – střed křivosti
F – ohnisko
f
V
F
f
o
V – vrchol zrcadla
r – poloměr křivosti r = 2f
f – ohn. vzdálenost f = r/2
Paprsek směřující do ohniska F se po
dopadu na zrcadlo odrazí II s opt.osou
V
F
o
S
Paprsek II s opt.osou se po dopadu
na zrcadlo odrazí do ohniska F.
V
F
o
S
Paprsek procházející středem zrcadla se po
dopadu na zrcadlo odrazí zpět stejným směrem.
V
F
o
S
Význačné paprsky dutého zrcadla
V o
F
S
Zobrazení dutým zrcadlem – 3 polohy
2.
1.
3.
V
F
o
S
1. Předmět dále než 2f
V
S
Vlastnosti: 1. zmenšený
2. skutečný
3. převrácený
F
o
2. Předmět mezi 2f a f
V
o
S
Vlastnosti: 1. zvětšený
2. skutečný
3. převrácený
F
3. Předmět blíže než f
V
o
S
Vlastnosti: 1. zvětšený
2. neskutečný
3. přímý
F

similar documents