ZESPÓ* SZKÓ* W CHOCIANOWIE

Report
Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej
poszukiwanych, ponieważ sektor handlowo-marketingowy
rozwija się obecnie bardzo dynamicznie.
Powstawanie
kolejnych
przedsiębiorstw
zwiększa
zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Wszechstronnie
wykształcony pracownik jest poszukiwany na rynku pracy,
gdyż oprócz typowych prac, może wykonywać bardziej złożone
czynności jak: prowadzenie negocjacji handlowych czy
prowadzenie działań reklamowych.
podstawy ekonomii
ekonomika handlu
zasady rachunkowości
rachunkowość handlowa
elementy prawa
marketing
statystyka
język obcy zawodowy
pracownia informatyczno-handlowa
towaroznawstwo
Umiejętności, jakie zdobędziesz
w
:
organizowanie działalności małej firmy;
korzystanie z różnych źródeł prawa finansowego, handlowego,
cywilnego i prawa pracy
organizowanie pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich;
prowadzenie negocjacji handlowych;
redagowanie korespondencji handlowej, wypełnianie
dokumentów i sporządzanie pism typowych dla działalności
gospodarczej;
przygotowywanie i analizowanie prostych badań statystycznych,
opracowywanie ich wyników oraz właściwe ich interpretowanie;
podejmowanie właściwych decyzji rynkowych;
samodzielnie posługiwanie się sprzętem komputerowym i jego
oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi.
UCZESTNICZYMY W WYKŁADACH I WARSZTATACH
wykładowca WSB we Wrocławiu - mgr Mateusz Rak
i warsztat pt. „Co jest smaczniejsze Pepsi, czy Coca – Cola?”
Studenckie Koło Logistyczne WSB z warsztatami w ZS w Chocianowie
– zajęcia pt.:
„Moje imię
jako kod
kreskowy”
„Negocjacje
w logistyce”
Spotkanie z przedstawicielem handlowym –
panem Tomaszem Golczyńskim
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – zawód dla każdego
„ABC Bankowości” – warsztaty prowadzone przez pracowników
Banku Zachodniego WBK SA O/Chocianów
 Historia rozwoju
banków.
 Podstawowe
zasady działania.
 Rola NBP jako
banku centralnego,
wraz z prezentacją
Prezesa – Marka
Belki.
BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH I OLIMPIADACH
Dwukrotny udział w Olimpiadzie Wiedzy o Finansach
III edycja: 18-20.10.2010r.,
IV edycja: 18-20.10.2011r.,
udział wzięło 21 uczniów
udział wzięło 43 uczniów
UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH, m.in.:
Działania w projekcie obejmują :
 Udział nauczycieli wraz z 2 liderami w szkoleniach tradycyjnych odbywających się poza
terenem szkoły;
 Realizację szkoleń e-learningowych przez grupę 25-30 uczniów;
 Organizację w szkole imprezy podsumowującej projekt.
W
ramach
projektu
uczniowie
opracowują własny pomysł na biznes,
przygotowują biznesplan, a przede
wszystkim zdobywają wiedzę praktyczną,
która z pewnością będzie przydatna
w przyszłym życiu zawodowym.
Nauka w technikum kończy
się egzaminem maturalnym
umożliwiającym kontynuowanie nauki na
studiach wyższych oraz egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
i uzyskaniem tytułu technika
honorowanego przez wszystkie kraje UE!
Studia, po ukończeniu Technikum
Handlowego, można podjąć na wielu uczelniach,
np.:
 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu;
 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we
Wrocławiu
Przedsiębiorstwa
handlowe
Własna firma
handlowa
Miejsca pracy
Instytucje
kontroli handlu
Podmioty
gospodarcze
wszystkich typów

similar documents