1_Austrálie_a_Oceanie_povrch

Report
Austrálie a Oceánie
orientace na mapě
Mgr. Tomáš Šantroch
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec 1, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
Číslo šablony:
VY_32_INOVACE_Ze.05.12.1 z 2
Ročník: VII.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl
uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.
Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3452
Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK)
Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výukového materiálu: Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
Autor výukového materiálu: Mgr. Tomáš Šantroch
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 3. 2. 2013
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – lehká mentální retardace – druhý
stupeň – první období
Vzdělávací obor a tematický okruh: Zeměpis – Regiony světa
Ročník, pro který je výukový materiál určen: VII.
Druh učebního materiálu: prezentace
Anotace: Prezentace slouží k seznámení žáků s tématem – Austrálie a Oceánie –
orientace na mapě. Dále umožňuje interaktivním způsobem získat základní
geografické poznatky o dané oblasti. Slouží jako názorný doplněk k pracovnímu listu
Austrálie a Oceánie - povrch.
Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, světadíl, kontinent, geografické pojmy, mapa
Druh interaktivity: kombinovaná
Austrálie a Oceánie
- je nejmenší a nejpozději
objevený světadíl
rozloha: 8 468 300 km²
- název vznikl z původního
Terra Australis = Jižní Země
Obr.1
- Oceánie – přes 20 000
ostrovů v Tichém oceánu
Austrálie a Oceánie – povrch
orientace na mapě
okrajová moře a oceány
průlivy a zálivy
ostrovy a poloostrovy
pohoří, řeky, jezera a poušť
Austrálie a Oceánie – okrajová moře a oceány
1
1 – Tichý oceán
4
2 – Indický oceán
3 – Tasmanovo moře
3
2
4 – Korálové moře
Austrálie a Oceánie – průlivy a zálivy
5 – Torresův průliv
5
8
6 – Bassův průliv
7 – Velký australský záliv
7
6
8 – Carpentarský záliv
Austrálie a Oceánie – ostrovy a poloostrovy
11
9 – Tasmánie
12
10 – Nový Zéland
15
14
11 – Mikronésie
13
12 – Melanésie
10
13 – Polynésie
9
14 – Yorský poloostrov
15 – Arnhemská země
Austrálie a Oceánie – pohoří, řeky, jezera, poušť
16 – Australské Alpy
17
17 – Puncack Jaya
18 – Mt. Kosciuszko
23
19 – Murray
20
21
22
16
19
20 – Darling
18
21 – Eyrovo jezero
22 – Torrensovo jezero
23 – Velká písečná poušť
Metodický postup:
Hodina: Regiony světa – Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
Čas: 45 minut
- Při kliknutí na jednotlivá čísla je vždy odkaz na daný termín na webových stránkách wikipedia.org.
3.snímek – Austrálie a Oceánie
- úvodní seznámení s kontinentem
4.snímek – Austrálie a Oceánie – úvod
- rozdělení tématu
5.snímek – Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
- okrajová moře a oceány
6.snímek – Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
- průlivy a zálivy
7.snímek – Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
- ostrovy a poloostrovy
8.snímek – Austrálie a Oceánie – orientace na mapě
- pohoří, řeky, jezera, poušť
Prezentace se používá v kombinaci s pracovními listy.
Zdroje:
3.snímek – Austrálie a Oceánie
obr. 1 – Austrálie a Oceánie. [cit. 2012-20-10]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na WWW:
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oceania_(orthographic_projection).svg>
Webové odkazy ( pod jednotlivými body ve slepých mapách):
1 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
2 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Indick%C3%BD_oce%C3%A1n
3 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasmanovo_mo%C5%99e
4 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kor%C3%A1lov%C3%A9_mo%C5%99e
5 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Torres%C5%AFv_pr%C5%AFliv
6 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bass%C5%AFv_pr%C5%AFliv
7 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_australsk%C3%BD_z%C3%A1liv
8 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Carpentarsk%C3%BD_z%C3%A1liv
9 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasm%C3%A1nie
10 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
11 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikron%C3%A9sie_(region)
12 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Melan%C3%A9sie
13 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
14 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Cape_York
15 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnhemsk%C3%A1_zem%C4%9B
16 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Australsk%C3%A9_Alpy
17 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Puncak_Jaya
18 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_Kosciuszko
19 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Murray
20 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Darling_(%C5%99eka)
21 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Eyrovo_jezero
22 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Torrensovo_jezero
23 - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gibsonova_pou%C5%A1%C5%A5
Ostatní © Tomáš Šantroch

similar documents