příloha k šablon

Report
HYDROSFÉRA
Hydrosféra = vodní obal Země
Rozložení vody na Zemi je nerovnoměrné
Vodu můžeme dělit podle různých hledisek:
slaná –
sladká
ledovce podpovrchová povrchová
jezera
řeky
HYDROSFÉRA
HYDROSFÉRA
• Nezapomeňte!
• I člověk, rostliny, živočichové obsahují vodu.
• Důležitou součástí vzduchu je voda v
plynném skupenství = vodní pára.
• Vodní pára se v oblacích sráží = déšť = srážky.
• Vsakování vody.
• Půdní voda.
• Nejvíce vody na pevnině je v pevném
skupenství = ledovce.
HYDROSFÉRA
• oběh vody na Zemi
HYDROSFÉRA
ŘEKY
• Každá řeka má pramen a ústí.
• Voda teče od pramene k ústí.
• Tento směr je směr toku.
• Ústí je místo, kde řeka předává vodu do větší
řeky, do jezera nebo moře.
• Pravé přítoky – levé přítoky.
HYDROSFÉRA
ŘEKY
• Území, ze kterého je voda odváděna do určité
řeky = POVODÍ.
• Hranice mezi povodími tvoří ROZVODÍ.
• Území, ze kterého voda odtéká do určitého
moře nebo oceánu = ÚMOŘÍ
Úkol: zakresli Labe a jeho nejvýznamnější
přítoky na území ČR. Do kterého moře se vlévá?
HYDROSFÉRA
HYDROSFÉRA
Nejdelší řeka = AMAZONKA
HYDROSFÉRA
AMAZONKA
HYDROSFÉRA
Nejhlubší místo v oceánu – Mariánský příkop
HYDROSFÉRA
Mariánský příkop
HYDROSFÉRA
Mariánský příkop
• Jeden z nejuznávanějších režisérů současnosti,
James Cameron, se cítí v pustém oceánu jako
ryba ve vodě.
• To dokazují pochopitelně i jeho filmy.
• James se totiž stal prvním člověkem v historii,
který se kdy podíval do největší podmořské
hloubky. Výlet do hlubin, až na samé
dno Mariánského příkopu uskutečnil za pomoci
technicky vyspělé ponorky, kterou i on se svým
týmem navrhoval.
HYDROSFÉRA
James Cameron
HYDROSFÉRA
Nejhlubší jezero = Bajkal
HYDROSFÉRA
Největší jezero = Kaspické moře
HYDROSFÉRA
Nejslanější jezero = Mrtvé moře
HYDROSFÉRA
JEZERA –druhy jezer
Původ:
a) Ledovcová
b) Tektonická
c) V kráteru vyhaslé sopky
d) Oddělením ramene řeky – říční
e) Pobřežní jezera
f) Sesuvem půdy – zahrazením
g) V dávné době oddělením od moře
HYDROSFÉRA
• zdroje obrázků:
• http://images.google.com
• http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik
:Mouths_of_amazon_geocover_1990.png&file
timestamp=20060321040531
• http://nafilmu.cz/2012/03/james-cameronmiluje-hloubky-mariansky-prikop-pokoren/

similar documents