WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZYNCH 2013/2014

Report
* Podsumowanie
pracy
Zespołu Szkół w
Besku
Ogólnopolskie
Badanie
Umiejętności
Trzecioklasisty
OBUT - Matematyka – pkt.
14
12.75
11.48
12
10.2
10
7.88
8
7.72
8.22
6
4
2
0
kl.A
kl.B
szkoła
kraj
wieś
woj.
*Wyniki szkoły podstawowej
na sprawdzianie 2013/14
Sprawdzian klas VI – pkt.
40
29.3
30
27.5
29.4
28.7
27.8
26.3
20
10
0
*Pozycja szkoły w skali
staninowej
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopie
ń skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*Sprawdzian w
poszczególnych latach
Lata
Stanin
SPRAWDZIAN SPRAWDZIAN SPRAWDZIAN SPRAWDZIAN
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
5
6
4
7
Wyniki gimnazjum
na egzaminie
w roku szkolnym 2013/14
Historia i WOS - %
66%
66%
64%
62%
62%
60%
60%
59%
60%
58%
56%
54%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
Powiat
Województwo
*Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części
humanistycznej – wos, historia
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Język polski - %
75%
75%
74%
73%
73%
72%
72%
72%
71%
70%
70%
69%
68%
67%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
Powiat
Województwo
* Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części
humanistycznej – Język polski
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przedmioty przyrodnicze - %
60%
59%
55%
54%
53%
50%
53%
48%
45%
40%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
Powiat
Województwo
*
Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części
matematyczno –przyrodniczej – Przedmioty przyrodnicze
(fizyka, chemia, biologia, geografia)
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Matematyka- %
58%
58%
58%
57%
56%
54%
52%
50%
50%
49%
48%
46%
44%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
Powiat
Województwo
Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części matematyczno–
przyrodniczej - Matematyka
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Język niemiecki - %
100%
90%
80%
70%
57%
60%
43%
50%
51%
51%
51%
53%
40%
30%
20%
10%
0%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
procent
Gmina
Powiat
Województwo
Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części językowej
Język niemiecki
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Język angielski - poziom podstawowy - %
100%
81%
84%
83%
83%
80%
69%
66%
60%
40%
20%
0%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
procent
Gmina
Powiat
Województwo
Pozycja szkoły w skali staninowej
egzaminu gimnazjalnego części językowej
Język angielski – poziom podstawowy
Nazwa
wyniku
najniższy
bardzo
niski
niski
niżej
średni
średni
wyżej
średni
wysoki
bardzo
wysoki
najwyższy
Stopień
skali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Język angielski – poziom rozszerzony - %
100%
90%
80%
70%
56%
60%
52%
54%
54%
50%
45%
40%
43%
30%
20%
10%
0%
Klasa A
Klasa B
Szkoła
procent
Gmina
Powiat
Województwo
EGZAMIN GIMNAZJALNY
2011/2012
ZESTAWIENIE
EGZAMIN GIMNAZJALNY
2013/2014
Stanin
6
5
5
6
6
7
Część
WOS
HISTORIA
JĘZYK
POLSKI
WOS
HISTORIA
JĘZYK
POLSKI
WOS
HISTORIA
JĘZYK
POLSKI
Stanin
7
7
7
6
6
7
CZ.
HUMANISTYCZNA
CZ.
MATEMATYCZNOPRZYRODNICZA
EGZAMIN GIMNAZJALNY
2012/2013
Część
Stanin
PRZEDMIOTY
MATEMATYKA
PRZYRODNICZE
6
6
CZ. JĘZYKOWA
Część
JĘZYK
ANGIELSKI
JĘZYK
NIEMIECKI
PRZEDMIOTY
PRZEDMIOTY
MATEMATYKA
PRZYRODNICZE
PRZYRODNICZE MATEMATYKA
7
4
8
5
JĘZYK
ANGIELSKI
JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ANGIELSKI
JĘZYK
NIEMIECKI
*Osiągniecia
Gimnazjum
II miejsce indywidualnie na szczeblu wojewódzkim w Konkursie wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. – indywidualnie Krzysztof Szałankiewicz
I miejsce drużynowo w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
I miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
I miejsce indywidualnie w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Filip Kijowski.
II miejsce w międzypowiatowym konkursie Wirtualne Potyczki Ortograficzne – Oliwia Bajgier.
II miejsce w rejonowym konkursie wiedzy o teatrze „ Kurtyna Wyobraźni”. – Malwina Kijowska.
Tytuł laureata
konkursu międzypowiatowego z biologii „Znam Swoje ciało”. – Monika
i Weronika Białowąs.
Tytuł finalisty etapu wojewódzkiego konkursu transplantologicznego „Przeszczep sobie zdrowie”. – Sandra
Szałankiewicz, Krzysztof Szałankiewicz, Aleksandra Wielobób, Monika Białowąs, Weronika Białowąs,
Weronika Pietrasz.
III miejsce drużynowo w międzypowiatowym konkursie „Chemiczny Elementarz Gimnazjalisty.
III miejsce w powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej "EUROSAN 2014" – Weronika Pietrasz.
I miejsce indywidualnie w powiatowych biegach przełajowych – Patrycja Nycz
III miejsce drużynowo w powiatowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Rejonowej Gimnazjadzie Piłki Ręcznej Chłopców
II miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Gimnazjady Piłki Ręcznej Dziewcząt,
*Osiągnięcia
Szkoła podstawowa
Laureat konkursu kuratoryjnego z języka polskiego – Gabriela Szul
Tytuł finalisty wojewódzkiego w konkursie „Losy Bliskich losy dalekich” Szymon Kopecki Miłosz
Bajgier.
I miejsce drużynowo w powiatowym konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
I miejsce indywidualnie w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Szymon Kopecki
I miejsce indywidualnie w turnieju o puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego –
Michał Schmidt
I miejsce indywidualnie w powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. –
Miłosz Bajgier
II miejsce w międzypowiatowym konkursie : „Wirtualne Potyczki Ortograficzne” – Miłosz Bajgier
IV miejsce w Polsce w biegach sztafetowych 4x100 m (Kijowski Bartek, Dominik Zajączkowski, Filip
Kapłon, Michał Schmidt).
I miejsce w województwie w Turnieju piłki nożnej – „Łukaciejewska Cup”,
IV miejsce w województwie w Turnieju piłki nożnej o puchar Tymbarku
II miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym.
II miejsce w województwie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Chłopców.
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt
III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Trójboju Lekkoatletycznym
*DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents