Opěrná soustava

Report
VY_32_INOVACE_CH3 - 12
Opěrná soustava
AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
VYTVOŘENO: říjen 2011
STRUČNÁ ANOTACE: Laboratorní práce. Téma: Opěrná soustava .
Zkoumání kostry, jednotlivých kostí a RTG snímků.
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou
verzí učebnice FRAUS Přírodopis 8
Použitý zdroj: učebnice FRAUS Přírodopis 8
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace
výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Opěrná (kosterní) soustava
 Význam:
Opěrná (kosterní) soustava
 je
oporou těla
Opěrná (kosterní) soustava
 je
oporou těla
 společně se soustavou svalovou umožňuje
pohyb
Opěrná (kosterní) soustava
 je
oporou těla
 společně se soustavou svalovou umožňuje pohyb
http://www.hzp.cz/galerie/01/vel/050042.jpg
Opěrná (kosterní) soustava
 je
oporou těla
 společně se soustavou svalovou umožňuje pohyb
 chrání důležité orgány
Opěrná (kosterní) soustava
 je
oporou těla
 společně se soustavou svalovou umožňuje pohyb
 chrání důležité orgány
 je důležitá pro krvetvorbu
biomech.ftvs.cuni.cz/kab/archiv/treneri.ppt
Opěrná (kosterní) soustava
= kosti, chrupavky a vazy
Stavba kosti
Stavba kosti
Spojení kostí
Spojení kostí
Spojení kostí
Spojení kostí
Kostra
Kostra
RTG snímky
RTG snímky
RTG snímky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:K-Knie-z2.jpg
LABORATORNÍ PRÁCE
ZKOUMÁNÍ OPĚRNÉ SOUSTAVY
1. Prozkoumej model lidské kostry a urči 3 předložené kosti.
Pomůcky: model kostry, různé druhy lidských kostí
Postup: Prostuduj lidskou kostru. Tři předložené kosti porovnej
s odpovídajícími kostmi na kostře, urči název kosti a popiš její
umístění na kostře.
2. Urči názvy všech kostí na RTG snímcích
Pomůcky: RTG snímky
Postup: Rentgenový snímek přilož na okno. Urči názvy všech
kostí, které jsou na snímku zobrazeny a popiš problém, pokud
se na kostech vyskytuje.

similar documents