VY_32_INOVACE_Dj.6.06-Indie

Report
VY_32_INOVACE_Dj.6.07- Indie-prezentace
název šablony:
Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
zaměření VM:
6. ročník – Člověk a společnost - Dějepis –
Indie
autor VM:
Ing. Slánská Drahomíra
období vytvoření VM:
září 2011
anotace:
Výukový materiál je určen pro žáky
6.ročníku vzdělávacího oboru Dějepis,
tematického okruhu – Indie. Formou
prezentace zpracovává téma starověké
Indie.
Himálaj
• pohoří
Ganga, Indus,
Brahmaputra
• největší řeky
obilí, bavlna,
rýže, luštěniny
• vlákna bavlny
používaly k výrobě
látek
koně, ovce,
hovězí dobytek
• kráva je v Indii
dodnes posvátnou
města
1 500 př.
n. l.
4. stol. př.
n. l.
•3. tis. př. n. l.
•měla dvě části – hrad
(citadelu) a podhradí
•stát založený
árijskými kmeny
•vpád Alexandra
Makedonského
král
Ašóka
•nejvýznamnější
panovník
centralizované říše
•vládnul bez užití
násilí
6. stol.
n. l.
•zánik říše v
důsledku útoků
Hunů
 varny – společenské vrstvy
 kasty – 1 tis. n. l.
kněží,
vzdělanci
velmožové, náčelníci a
válečníci
zemědělci, obchodníci a
řemeslníci
domorodé obyvatelstvo ( otroci )
jazyk a písmo
hindština, hláskové
vědy
astronomie – vypočítali přesnou délku
slunečního roku, zatmění Měsíce
matematika – Ludolfovo číslo, desetinná
soustava, jako první počítali s nulou
Buddhismus
Hinduismus
• princ Siddhárta - Buddha
• odepřením všech
pozemských slastí
dosáhnout blaženosti
(nirvány)
• polyteistické a
nejrozšířenější
náboženství
• nejdůležitější jsou
Brahma (stvořitel),
Višnu (udržovatel), Šiva
(ničitel a znovustvořitel)
• víra v narození duše
zemřelého v jiném těle
(reinkarnace)

similar documents