Countable and uncountable nouns - 1.Základní škola T.G.Masaryka

Report
Škola
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
Autor
Mgr. Lenka Soldátová
Číslo
VY_32_INOVACE_75
Název
Countable and uncountable nouns
Téma hodiny
Jídlo – rozšíření slovní zásoby
Předmět
Ročník/y/
Anglický jazyk
6. ročník (možno využít pro opakování v jiných
ročnících)
Cvičení, tabulky a rozdělení slovní zásoby na
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v
angličtině. Procvičování slovní zásoby na téma
„jídlo“.
Anotace
Očekávaný výstup
Žáci ovládají základní slovní zásobu na téma
„jídlo“. Vědí, co znamená počitatelné a
nepočitatelné podstatné jméno.
Druh učebního materiálu
Prezentace
 Countable

a car
 one
a
house
man
 We´ve
nouns
two cars
four houses
three men
got a new car. My neighbour has got
two cars.
 Uncountable
 Water,
 I´ve
nouns
fruit,
salt,
milk
got some salt and fruit.
 There isn´t much salt in the box.
 X - we can say:
 a glass of ………….. a bottle of ………………..
 a tin of …………….. a bar of ……………………..
 a cup of ……………. a packet of ………………..
 a loaf of …………… a piece of ………………….
1)
a bar
2)
a loaf
3)
a tin
4)
a glass
5)
a cup
6)
a
bottle
7)
a
packet
8)
a
piece
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a bar of chocolate
a loaf of bread
a tin of fish
a glass of water
a cup of coffee
a bottle of milk
a packet of crisps
a piece of cheese
 beans,
chicken, coffee, rice, tomatoes,
cheese, apples, water, lemonade, beef,
sandwiches, grapes, eggs, pasta, tea
Countable nouns
Uncountable
nouns
Countable nouns
Uncountable nouns
beans
tomatoes
apples
sandwiches
grapes
eggs
chicken
coffee
pasta
rice
cheese
water
lemonade
beef
tea
 MUCH
uncountable noun
 much
food, much coffee, much snow
 MANY
 many
A
countable noun
people, many friends, many cars
LOT OF
all types of noun
Kolik?
 How
uncountable
noun
much coffee do you drink?
countable
noun
 How
many people are there?
 How
much cola? X How many bottles of cola?
lemons, water, books, salt, tea, oranges, orange juice,mushrooms,
cheese, sugar, potatoes, butter, milk, carrots, sausages, wine, beef
How much?
How many?
How much?
How many?
water
lemons
salt
books
tea
oranges
orange juice
mushrooms
cheese
potatoes
sugar
carrots
butter
sausages
milk
wine
beef
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
We don´t eat ________ fish.
She always eats ______ vegetables.
How ________ water is there?
How ________ sandwiches did you eat?
He´s got ________friends.
Do you drink ________ tea?
There aren´t _______students.
How _______ people are there ?
Did you buy _______ bread?
How ______ slices of bread have you got?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
much
many
much
many
many
much
many
many
much
many

similar documents