Odpady v 1. třídách

Report
Během listopadu jsme navštívily první
třídy a zábavnou formou jsme je seznámily
se světem třídění odpadu a ekologie.
Nejprve jsme děti poučily o barvách kontejnerů
a o tom, co do nich patří. Poté jsme jim rozdaly
pracovní listy, které připravila členka našeho
týmu. Děti v něm přiřazovaly odpady do tří
kontejnerů a za správné vyplnění dostaly malou
odměnu.
Zatímco je jedna z nás seznamovala s pojmem
RECYKLACE, ostatní pro ně nachystaly hru, při které
dva až tři týmy (podle počtu dětí a času) rozdělovaly
kartičky s obrázky do ,,kontejnerů“.
Děti objevily svého soutěživého ducha a předvedly
při rozdělování jednotlivých ,,odpadků“ takovou
rychlost, že jsme je sotva stačily fotit.
Děti překvapily, jak rychlostí a vzornou
spoluprací, tak i znalostmi v oboru
třídění odpadu.
Celou akci organizovaly vaše spolužačky z devátého
ročníku
JÁJA Mudruňková, MARKÉT Bartoníčková
a DIANA Stará

similar documents