Prezentacja oferty szkoły - Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja

Report
ul. Mierosławskiego 10
www.zs-ilawa.pl
Tel.: 89 648 20 61
Kierunki kształcenia
Technikum organizacji reklamy
 Technikum hotelarskie
 Technikum pojazdów samochodowych
 Technikum handlowe
 Technikum żywienia i usług gastronomicznych
 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na
podbudowie gimnazjum i ZSZ 2-letniej
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia

MÓJ ZAWÓD
Technikum
Technik
Handlowiec
Kwalifikacje w zawodzie
A.18. prowadzenie sprzedaży
A.22. prowadzenie działalności handlowej
Technik handlowiec
To najbardziej poszukiwany zawód na rynku
pracy. Najwięcej ogłoszeń o pracę jest właśnie
w tym zawodzie.
Po ukończeniu szkoły i zdobyciu zawodu
technik handlowiec można pracować jako
sprzedawca w sklepie detalicznym, hurtowni,
jako przedstawiciel handlowy, a także w dziale
marketingu i sprzedaży.
Kwalifikacje w zawodzie
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym
usługi hotelarskie
Technik hotelarstwa
Absolwent szkoły kształcącej w
zawodzie technik hotelarstwa może być
zatrudniony na stanowiskach w:
Recepcji i części parterowej hotelu
 Części noclegowej hotelu
 Hotelowym dziale gastronomicznym

Kwalifikacje w zawodzie
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa
elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu
obsługi pojazdów samochodowych
Kształcący się w tym kierunku
uczniowie stają się specjalistami
z dziedziny, naprawy i eksploatacji
pojazdów samochodowych, a także
diagnostyki samochodowej
Kwalifikacje w zawodzie
T.6 Sporządzanie potraw i napojów
T.15 Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych
Opis zawodu
Technik żywienia i usług gastronomicznych
przygotowany jest do podejmowania zadań
związanych z obsługą konsumenta oraz
przygotowaniem imprez organizowanych
przez wszystkie zakłady świadczące usługi
gastronomiczne.
Kwalifikacje w zawodzie
A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowej
Technik organizacji reklamy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
technik organizacji reklamy może:
Zostać grafikiem komputerowym
 Pracować w środkach masowego przekazu
 Pracować w agencji reklamowej
 Prowadzić projekty promocyjne różnych instytucji
i firm.

Ważne informacje dla Ciebie:

Nauka w szkole trwa 3 lata;

Okres nauki wlicza się do stażu pracy;

Za praktykę otrzymujesz wynagrodzenie;
Kończąc szkołę zdajesz egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Zawody w naszej szkole:
Sprzedawca
 Cukiernik
 Piekarz
 Elektryk
 Blacharz samochodowy
 Elektromechanik
 Fryzjer
 Krawiec






Monter – elektronik
Monter sieci instalacji i urządzeń
sanitarnych
Murarz
Rzeźnik – wędliniarz
Operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego
ZAPRASZAMY

similar documents