LICHOKOPYTNÍCI

Report
Označení DUM
19 - 15 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 17. 4. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – lichokopytníci
Očekávaný výstup: Charakterizuje lichokopytníky. Urči vybrané zástupce lichokopytníků a
zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu
vybraných zástupců lichokopytníků. Odvodí základní projevy chování lichokopytníků v
přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam
lichokopytníků v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o lichokopytnících.
Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce lichokopytníků.
Klíčová slova: Lichokopytníci, kůň, nosorožec, zebra, tapír
LICHOKOPYTNÍCI
Obr. 1
Obr. 2
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Lichokopytníci
CHARAKTERISTIKA
• Lichokopytníci mají na nohou prsty zakončené kopytem – u
koní je to 1 prst a u nosorožců 3 prsty – lichý počet prstů na
končetině
• Váhu těla nese vždy prostřední prst – jsou to dobří a rychlí
běžci
• Lebka je protažena v obličejovou část
• V chrupu jsou zakrnělé špičáky, nebo chybějí úplně, třenové
zuby jsou podobné stoličkám
• Lichokopytníci jsou býložravci – mají jednoduchý žaludek a
dlouhé slepé střevo
• Zástupci – kůň Převalského a kůň domácí, zebra stepní, osel
domácí (africký), nosorožec tuponosý (bílý), nosorožec
dvourohý (černý), nosorožec indický, tapír jihoamerický a
čabrakový
LEBKA KONĚ
Obr. 3
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
•
•
•
•
Kůň Převalského
Kůň domácí
Zebra stepní
Osel domácí (africký)
Nosorožec tuponosý (bílý)
Nosorožec dvourohý (černý)
Nosorožec indický
Tapír jihoamerický a čabrakový
KŮŇ PŘEVALSKÉHO
Obr. 4
Obr. 5
KŮŇ DOMACÍ
Obr. 6
ZEBRA STEPNÍ
Obr. 7
OSEL DOMÁCÍ
Obr. 8
NOSOROŽEC TUPONOSÝ - BÍLÝ
Obr. 9
NOSOROŽEC DVOUROHÝ - ČERNÝ
Obr. 10
NOSOROŽEC INDICKÝ
Obr. 11
Nosorožčí rohy – pytláci (rohovina)
Obr. 12
Obr. 13
TAPÍR JIHOAMERICKÝ
Obr. 14
TAPÍR ČABRAKOVÝ
Obr. 15
ZÁPIS
Řád – LICHOKOPYTNÍCI
• Lichokopytníci mají lichý počet prstů zakončený kopytem – u koní
je to 1 prst a u nosorožců 3 prsty
• Váhu těla nese vždy prostřední prst – jsou to dobří a rychlí běžci
• Lebka je protažena v obličejovou část
• V chrupu chybí špičáky, třenové zuby jsou podobné stoličkám
• Lichokopytníci jsou býložravci – mají jednoduchý žaludek a
dlouhé slepé střevo
• Zástupci – kůň Převalského a kůň domácí, zebra stepní, osel
domácí (africký), nosorožec tuponosý (bílý), nosorožec dvourohý
(černý), nosorožec indický, tapír jihoamerický a čabrakový
• Nosorožci, tapíři a kůň Převalského jsou chránění
• Mul – vzniká křížením kobyly s oslím hřebcem (nošení břemen)
• Mezek – kříženec oslice a hřebce (je více podobný oslu)
• Muly a mezci jsou dále neplodní
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Lichokopytníci mají ………. počet prstů zakončený ………. .
U koní je to ……… prst a u nosorožců ………. prsty. V chrupu
chybí ………., třenové zuby jsou podobné stoličkám.
Lichokopytníci jsou ….……., mají …….…. žaludek a …….…..
slepé střevo. Jedním z předků dnešních koní je ………..
………., který pochází z ………. . Na afrických ……….. žije
zebra stepní. Mezi kriticky ohrožené druhy patří ………..
………. (bílý) a ………. ………. (černý), kteří žijí v ………. . V Asii
žije ………. ………. . Z Asii také pochází ……. ………., který má
černobílou srst. V Jižní Americe pak najdeme ………..
……….. . Křížením kobyly s oslím hřebcem vznikne ……….. .
Kříženec oslice a hřebce je ……….. .
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Lichokopytníci mají lichý počet prstů zakončený kopytem.
U koní je to 1 prst a u nosorožců 3 prsty. V chrupu chybí
špičáky, třenové zuby jsou podobné stoličkám.
Lichokopytníci jsou býložravci, mají jednoduchý žaludek a
dlouhé slepé střevo. Jedním z předků dnešních koní je
kůň Převalského, který pochází z Asie. Na afrických
savanách žije zebra stepní. Mezi kriticky ohrožené druhy
patří nosorožec tuponosý (bílý) a nosorožec dvourohý
(černý), kteří žijí v Africe. V Asii žije nosorožec indický. Z
Asii také pochází tapír čabrakový, který má černobílou
srst. V Jižní Americe pak najdeme tapíra jihoamerického.
Křížením kobyly s oslím hřebcem vznikne mul. Kříženec
oslice a hřebce je mezek.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://www.hufpflegeservice.de/resources/Huf__Anatomie.jpg>[cit. 2012-04-10]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.pferde-pferderassen.de/pferde-zubehoer-artikel/48553.0> [cit. 2012-04-10]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Przewalski_horse_skull_01.JPG> [cit. 2012-04-10]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://media-1.web.britannica.com/eb-media/73/81273-004-2C1A2567.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.konicaminolta.com/kids/endangered_animals/library/field/img/przewalskis-horse_img01-l.jpg
> [cit. 2012-04-10]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://img1.jurko.net/wall/uploads/wallpaper_8630.jpg>[cit. 2012-04-10]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://www.puzzle-puzzle.cz/ImgZbozi/Maxi/m-zebry-5019.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://4.bp.blogspot.com/-SWLJdR2_YzE/TWB-EvvBWpI/AAAAAAAAA6U/MVtkwJXED88/s1600/donkey.png
> [cit. 2012-04-10]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://i.images.cdn.fotopedia.com/flickr-5039019876-hd/Countries_of_the_World/Africa/Rino.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://houstonzooblogs.org/wildconservation/wp-content/uploads/2011/06/Black-Rhino-Headshot.jpg
> [cit. 2012-04-10]
Obr. 11 Použitý zdroj: <http://photos.zoochat.com/large/indian_rhinoceros_whipsnade_20th_june_2009-56258.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 12 Použitý zdroj: <http://cdn2.arkive.org/media/F8/F8C05E74-3CB8-4360-BC82-EFCC06CD1610/Presentation.Large/Confiscated-blackrhinoceros-horns.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 13 Použitý zdroj: <http://worldmanabouttown.files.wordpress.com/2011/08/dead-white-rhino1.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 14 Použitý zdroj: <http://opencage.info/pics/files/800_16062.jpg> [cit. 2012-04-10]
Obr. 15 Použitý zdroj: <http://i.images.cdn.fotopedia.com/flickr-78557588-hd/Endangered_Species/malayan_tapir.jpg> [cit. 2012-04-10]

similar documents