F4 Pohyb - ZŠ Slavkov

Report
Klid a pohyb
tělesa
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Jeřábek.
Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do výuky dle ŠVP
na ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977.
Pohyb a klid
O Těleso se může nacházet v klidu nebo v
pohybu.
O Abychom mohli rozhodnout zda se těleso
pohybuje nebo ne, potřebujeme nějaké další
těleso.
O Pohyb chápeme jako změnu polohy určitého
tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti
na čase.
O Říkáme, že pohyb je relativní.
Relativnost pohybu
Relativnost pohybu si můžeme ukázat na následujícím
příkladu:
Sedící cestující v jedoucím vlaku.
O Vlak je vzhledem k povrchu Země v pohybu.
O Vlak je vzhledem k cestujícímu v klidu.
O Cestující je vzhledem k povrchu Země v pohybu.
O Cestující je vzhledem k vlaku v klidu.
Rozdělení pohybů
Abychom mohli o pohybu přesně mluvit, musíme
si stanovit základní vlastnosti pohybu.
O Trajektorie, je to soubor všech poloh, které
těleso během pohybu zaujímalo.
O Délku trajektorie budeme nazývat dráha.
Onačení dráhy je s a základní jednotou dráhy je
metr.
Základní rozdělení pohybů
O Pohyb posuvný – všechny body tělesa se
pohybují po stejné trajektorii a za stejný čas
urazí stejnou dráhu. (vlak jedoucí po kolejích)
O Pohyb otáčivý – každý bod tělesa opisuje
kružnici nebo její část. (otevírání dveří s panty)
O Složený pohyb – těleso se otáčí i posunuje
současně. (jedoucí kolo)
Rozdělení podle rychlosti
O Rovnoměrný pohyb – těleso urazí za stejné,
libovolně krátké doby vždy stejné dráhy.
(rychlost se nemění)
O Nerovnoměrný pohyb – těleso urazí za stejné,
libovolně krátké doby různé dráhy.
(rychlost se mění)
Rozdělení podle tvaru trajektorie
O Pohyb přímočarý – těleso se pohybuje po
přímce. (rychle se pohybující projektil)
O Pohyb křivočarý – těleso se po přímce
nepohybuje. (motýl poletující po louce)
Příklady
O Volný pád – těleso se pohybuje po přímce a
zrychluje svůj pád. Jedná se o pohyb posuvný,
nerovnoměrný a přímočarý.
O Let dopravního letadla – jedná se o pohyb
posuvný, přímočarý a rovnoměrný, pokud zanedbáme
drobné změny kurzu a turbulence.
O Vykopnutý míč – jedná se o pohyb složený,
nerovnoměrný a křivočarý.
Zdroj
O Fyzika pro 7. ročník základní školy,
SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.,
Praha 2000.
( Str. 10 – 15 )

similar documents