stáhnout soubor - ZŠ Schulzovy sady

Report
Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI31
Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady
registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Miroslav Přichystal
Datum: 10.4. 2013
Ročník: 9. ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor / předmět: Zeměpis
Tematický okruh: 8.-9. ročník
Téma: CHKO –ochrana přírody Ústeckého kraje
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ochrana přírody v ČR
• A) Velkoplošná území
• CHKO a NP
• B) Maloplošná území
NPR
NPP
PP
PR
• S pomocí mapy spočítej
počet velkoplošných území v ČR
• 25 CHKO + 4 NP = 29
Ochrana území - Ústecký kraj
• Úkol 1: S pomocí atlasu vyhledej všechna CHKO
zasahující na území kraje.
• Úkol 2: Která CHKO
sousedí se SRN?
• Odpověď 1:
• Labské pískovce
České Středohoří
Kokořínsko
Lužické hory
• Odpověď 2:
• Labské pískovce
Lužické hory
Vodstvo v CHKO
• Úkol 3: Kterými CHKO protékají řeky
Ploučnice
Kamenice
Labe
• Ploučnice=Luž. Horami a Č. Středohořím
Kamenice= NP Č. Švýcarskem
Labe= Č. Středohořím, Labské pískovce
Řeky
• Ploučnice
• Kamenice
(Hřensko + soutěska)
• Labe(Labské pískovce)
• Bílina(na počátku
kojenecká, v ústí
toxická voda)
CHKO Lužické hory
Skalní město Nonnenfelsen
v severní části Luž. hor
na území Německa v Žitavských
horách
BíléVrchol
kameny
Luže
NP České Švýcarsko
• Pravčická brána
(pískovec)
• Sokolí hnízdo
• Růžovský vrch
(čedič)
• Křinice
(řeka)
Zdroje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PP_B%C3%ADl%C3%A9_kameny3.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vrchol_Lu%C5%BEe.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapa_CHKO_%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%
C3%AD.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/CHKO%2BNP_Czech_map.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nonnenfelsen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Mapaohre.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ploucnice.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99ensko_2007.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kamenica3_%28js%29.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Labe_udoli.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%ADlina.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ_Sokoli_hnizdo.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prav%C4%8Dick%C3%A1_br%C3%A1na_%282%29.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RuzakRuzova.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krinice_Brtnicky_most.jpg

similar documents