2013 ek yerleştirme ile üniversitemize yerleştirilen öğrenciler için

Report
2013/2014 Kayıt Kılavuzu
Rektörün Mesajı
Değerli Öğrencilerim;
Uzun, yoğun ve fedakârlıklarla dolu bir eğitim dönemi ile bir sınav maratonunu geride bırakarak, üniversiteli bireyler olma
başarısını gösterdiniz. Öncelikle sizleri bu başarılarınızdan dolayı içtenlikle kutlarım.
“Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş” ilkesini benimseyen üniversitemizde; alanlarının uzmanı çok değerli
akademisyenlerle, tam donanımlı derslik, laboratuvar ve uygulama imkânlarıyla ve en önemlisi yürütülen çalışmalara
sizlerin de katılımınızın sağlandığı, geleceğe hazırlandığınız bir sürecin içerisinde yer alacaksınız.
Aldığınız eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi, kendinizi farklı mesleki alanlarda
geliştirebileceğiniz Çift Anadal Programı ve birçok farklı ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketi
gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir üniversite yaşamının içinde olacağınızın müjdesini vermek isterim.
Üniversitemiz öğrencisi genç bireyler olarak edineceğiniz mesleki donanımın yanı sıra; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif
becerilerinizi ortaya çıkartmak ve geliştirmek de; üniversite yönetimi olarak önemsediğimiz konuların başında
gelmektedir. Üniversite yaşamını, sadece derslikler ve sınavlardan ibaret görmeden; kültür, sanat ve spor etkinliklerine
aktif katılımınıza önem vermekte, bu anlamda sizler için uygun ortamları oluşturmaktayız. Sizler de girişimci ve katılımcı
bir anlayışla, bu doğrultuda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüplerine katılın, kendinizi geliştirmeye devam
edin. Balıkesir Üniversitesi ailesinin en yeni üyeleri olarak aramıza hoş geldiniz. Huzurlu, mutlu, sağlıklı ve coşkulu bir
üniversite hayatı geçirmenizi diler, sizleri sevgiyle kucaklarım.
Rektör
Prof. Dr. Mahir ALKAN
Ön Kayıt İşlemleri
Yerleştiğiniz ilgili okula gelmeden önce bulunduğunuz şehirden internet üzerinden
yapmanız gereken işlemler bulunmaktadır. İlk olarak yukarıda ekran görüntüsü yer alan
http://obs.balikesir.edu.tr:90/preregistration/checkstudent
adresindeki sayfadan T.C. Kimlik numaranızı, Nüfus Cüzdanı Seri Numaranızı (Ör: E13) ve
Nüfus cüzdan numarasını yazarak «ön kayıt» formuna giriş yapmalısınız.
Ön Kayıt İşlemleri
Sisteme girdiğinizde karşınıza size ait bilgilerin ve fotoğrafın yer aldığı bir ekran çıkacaktır. Karşınıza çıkan ekrandaki
eksik bilgileri doğru bir şekilde doldurarak ön kayıt işlemini tamamlamalı ve formun çıktısını alarak kayıt için gerekli
belgeler ile birlikte başvuruya getirmelisiniz. Bu işlem Balıkesir’de de yapılabilir ancak oluşabilecek yoğunluktan
dolayı kayıt süreniz uzayacaktır. Önkayıt formundan çıktı alamayanlar yeniden sisteme girip «Ön Kayıt Formu»
butonuna tıklayarak formu yazdırabileceklerdir.
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
Üniversitemizde tüm 1. sınıflarda (Hazırlık öğrencileri için değildir) diğer derslerinizin yanında başlangıç (Elementary)
seviyesinde (kayıt olduğunuz bölümlere göre değişen haftada 2,3 ve 4 saatlik) Yabancı Dil dersi verilmektedir. Yabancı dil
seviyenizin bu seviyenin (elementary) üstünde olduğunu düşünüyor ve 1. sınıftaki “Zorunlu Yabancı Dil” dersini görmek
istemiyorsanız muafiyet sınavına girmeniz gerekmektedir. Muafiyet sınavı sonucunda CC ve üzeri puan alan öğrenciler bu
dersten muaf sayılacaktır. Muafiyet sınavına girmek için Üniversitemize kayıt yaptıracağınız sırada yukarıda ekran görüntüsü
olan seçimden muafiyet tercihinizi belirtiniz.
Balıkesir merkez ve Çağış Kampüsündeki fakülte ve yüksekokullar için yabancı dil muafiyet sınavı 23 Ekim 2013 Çarşamba
günü saat 13:00’da öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte ve yüksekokullarda aynı gün ve saatte her okulun kendi binasında
yapılacaktır.
Bu sınavdan alacağınız sonuç üniversitemiz başarı notu sistemine göre hesaplanıp transkriptinize “Zorunlu Yabancı Dil Dersi” notu
olarak işlenecektir. Yani, diploma ortalamanızı etkileyecektir. Sınava girmeyen öğrenciler “Zorunlu Yabancı Dil” dersini almak
zorundadırlar.
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı
Programlar
Bölümler
İşletme (I. Öğretim + II.
Öğretim)
Maliye ((I. Öğretim + II.
Öğretim)
Bandırma İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat (I. Öğretim + II.
Öğretim)
Kamu yönetimi
Uluslararası İlişkiler(I. Öğretim
+ II. Öğretim)
Sınav Tarihi ve
Yeri
Tarih: 22 Ekim
2013- Salı
Saat: 14:30
Yer: Bandırma İİBF
F-103
Yandaki tabloda görünen Zorunlu Hazırlığı olan
Tarih: 22 Ekim
2013- Salı
Saat: 14:30
Yer: Bandırma İİBF
F-103
(Muafiyet) Sınavına girmek zorundadırlar. Bu
bölümlerin öğrencileri, tabloda belirtilen tarih ve
saatte ilgili sınav yerlerinde İngilizce Seviye Tespit
sınavdan başarılı sayılabilmek için öğrencilerimizin
sınavdan 100 puan üzerinden en az 50 puan
Ekonometri
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Makine Mühendisliği
alması gerekmektedir. İlgili sınava girmeyen
Tarih: 22 Ekim
2013- Salı
Saat: 14:30
Yer: Çağış
Yerleşkesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu
Derslikleri
öğrenciler sınavdan başarısız sayılarak hazırlık
sınıfına en alt seviyeden (Başlangıç-Elemantary)
başlayacaktır.
İkinci Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine!
İkinci öğretim öğrencileri ön kayıt formunda bulunan Eğitim Bilgileri başlığı altındaki 12
haneli öğrenci numarası ile birlikte Halk Bankası Şubelerinden veya Halk Bankası İnternet
Şubelerinden öğrenim ücretini yatırmalıdırlar. Bu işlem Balıkesir’de de yapılabilir ancak
oluşabilecek yoğunluktan dolayı kayıt süreniz uzayacaktır. Bulunduğunuz şehirden ödeme
işlemini gerçekleştirmeniz önemle tavsiye edilir.
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (2.ÖĞRETİM)
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
TOPLAM
FAKÜLTE/Y. OKUL ADI
Yab.Uyr.Öğr.
TOPLAM TL
(TL)
I.TAKSİT
II.TAKSİT
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK.
1.529,00
764,50
764,50
3.057,00
NECATİBEY EĞİTİM FAK.
1.027,00
513,50
513,50
2.053,00
BANDIRMA İKT.İD.BİL.FAK.
1.155,00
577,50
577,50
2.310,00
İKTİSADİ VE.İDARİ.BİLİM..FAK.
1.155,00
577,50
577,50
2.310,00
FEN-EDEBİYAT F. (Fen Programı)
1.281,00
640,50
640,50
2.562,00
962,00
481,00
481,00
1.923,00
1.027,00
1.155,00
1.155,00
1.155,00
2.134,00
770,00
513,50
577,50
577,50
577,50
1.067,00
385,00
513,50
577,50
577,50
577,50
1.067,00
385,00
2.053,00
2.310,00
2.310,00
2.310,00
4.267,00
1.539,00
FEN-EDEBİYAT F.(Edeb.ve Sosyal Prog.)
TURİZM FAKÜLTESİ
BURHANİYE UYG.BİL.Y.O.
SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
VETERİNER FAKÜLTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1
ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı
2
Lise Diplomasının veya Yeni Tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin Aslı (DGS ile yerleşen adaylar ayrıca Önlisans Diplomasının veya
Geçici Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslını, transkriptinin aslını ve ders içeriklerinin onaylı fotokopisini getirmeleri gerekir.)
3
Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse, hangi okul veya alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların
diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmalıdır.)
4
Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge (1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adayların ilgili askerlik şubelerinden “Bir
Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına dair” alacağı belge.)
5
6 adet 4,5 cm x 6cm Boyutunda Fotoğraf (Fotoğrafınızın arkasına adınızı-soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız.)
6
Katkı Payı/Öğretim Ücreti Ödeme Makbuzu
7
Sağlık Raporu : Tıp Fakültesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği uluslararası
standartlarda yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
8
Öğrenci Önkayıt Bilgi Formu Çıktısı (otomasyon üzerinden aday tarafından doldurulan form)
9
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
Kesin Kayıt ile İlgili Önemli Notlar
Kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak 7-8-9 Ekim 2013 tarihleri arasında ilgili
okulların öğrenci işlerine müracaat edilecektir.
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile
kayıt yapılmaz.
Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul
edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı
örneği kabul edilir.
Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
Belirtilen tarihler arasından kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak
iddia edemez.
Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar
hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
Kayıt Yerleri ve İletişim Bilgileri
SANTRAL
FAKS
612 14 59
612 12 57
249 50 05
612 12 15
613 66 57
241 24 14
249 34 14
738 09 46
249 50 05
612 13 57
249 71 25
718 64 14
239 02 85
416 15 07
396 15 09
331 31 03
612 11 64
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Blk.İktisadi ve İdari Bil.Fak.Dekanlığı
Bandırma İktisadi ve İdari Fak.Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Bandırma Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.Müdürlüğü
Burhaniye Uyg.Bil.Y.O.Müdürlüğü
Altınoluk Meslek Y.O. Müdürlüğü
Ayvalık Meslek Y.O. Müdürlüğü
Balıkesir Meslek Y.O. Müdürlüğü
ADRES
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Dinkçiler Mh.Soma Cd. 10100 Merkez
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Bigadiç Yolu 25. km Merkez
Aygören Mahallesi Askeri Hastane Karşısı Merkez
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Çanakkale Yolu Üzeri 4. KM Kampüs Bandırma
Necatibey Eğitim Fakültesi Bahçesi Mediko Sosyal Mrk. 2. Kat Merkez
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
Kurtuluş Cd. Askerlik Şubesi Yanı No:98 Bandırma
Dinkçiler Mahallesi Soma Caddesi 10100 Merkez
Örentepe Burhaniye 10700
İskele Mh.Atatürk Cd. No:103 Altınoluk/Edremit 10870
Ayvalık Adliyesi Yanı Muammer Aksoy C. 1. Sokak 10400 Ayvalık
Çağış Kampüsü Bigadiç Yolu 17. Kilometre 10145 Merkez
612 14 54-55
612 11 94-95
241 27 62-63
612 12 63-78
613 66 56
241 00 96-97
249 04 64
738 09 45-47
241 27 62-63
612 13 40-41
244 00 10
718 64 00
239 18 38
416 22 44
396 15 52
331 31 02
612 12 09-10
Bandırma Meslek Y.O. Müdürlüğü
Paşakent Mah. Zirai Donatım Sk. Ziraat Bahçesi Altı No:8 Bandırma
Çavuş Mh. Atatürk Cd. Gençlik Sk. No:2 Bigadiç
Orjan Karşısı Burhaniye
Hıdırlık Mevkii 10800 Dursunbey
Tuzcumurat Mh.Çamcı Yolu Üzeri Edremit
Zeytinli Mah. Arif Kalıpsızoğlu C. No:76/1 Erdek
714 93 02-03
614 69 11
414 36 71
662 49 40
373 57 50
855 71 81
714 93 04
Karşıyaka Mh. Prof.Dr.Ahmet DERVİŞOĞLU Cd.No:10 10900 Gönen
Ebubekir Mh. Cumhuriyet Cd.Üzeri Havran
Atatürk Meydanı İvrindi
762 08 68
432 11 11
456 15 04-05
762 68 67
Savaştepe Meslek Y.O. Müdürlüğü
Atatürk Mh. Tavşantepe Mevkii No:3 Toki Evleri 10470 Manyas
Cumhuriyet Mh. Elmas C. 1/1 10580 Savaştepe
828 13 46
552 29 03-37
Sındırgı Meslek Y.O. Müdürlüğü
Rızaiye Mh.Üniversite Cd. No:54 Sındırgı 10330
516 17 03
Esentepe Mh. Susurluk Şeker Fabrikası Karşısı No:143 Susurluk
865 71 53
Bigadiç Meslek Y.O. Müdürlüğü
Burhaniye Meslek Y.O. Müdürlüğü
Dursunbey Meslek Y.O. Müdürlüğü
Edremit Meslek Y.O. Müdürlüğü
Erdek Meslek Y.O. Müdürlüğü
Gönen Meslek Y.O. Müdürlüğü
Havran Meslek Y.O. Müdürlüğü
İvrindi Sağ.Hiz.Meslek Y.O. Müdürlüğü
Manyas Meslek Y.O. Müdürlüğü
Susurluk Meslek Y.O. Müdürlüğü
614 69 13
414 36 69
662 49 41
373 57 70
855 71 82
432 28 78
456 15 02
828 13 48
552 23 14
516 48 01
865 71 55

similar documents