İTF KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Report
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
ANABİLİM DALI
MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZLERİ
HAZİRAN 2013
 İstanbul Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı dünyada ve
ülkemizde gittikçe artan Kalp ve Damar Hastalıkları konusunda, özenle
seçilmiş genç uzman kadromuz ile hizmet vermektedir.
 Kliniğimizde rutin olarak
 Erişkin kalp cerrahisi
 koroner bypass
 kalp kapak cerrahisi
 aort cerrahisi
 Pediatrik kalp cerrahisi
 Tüm periferik arter ve venöz cerrahi işlemler
 Aort anevrizmalarına yönelik tüm Endovasküler işlemler ve bunların
hibrid uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
 Tüm kardiyak ve vasküler acil işlemlere 24 saat hizmet verilmektedir
 Kompleks ve riskli vakalar ülkemizin tüm bölgelerinden kabul
edilmekte ve başarıyla ameliyat edilmektedir.
Misyon
 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak misyonumuz;
 İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine Kalp ve Damar
Cerrahisinin temel konularını ve uygulama alanlarını
öğretmek, bilgiler vermek, günlük pratiklerinde kullanmalarını
sağlamak, meslek hayatlarında karşılaşacakları hastalardaki
kalp ve damar cerrahisi ile ilgili patolojilere doğru ve
zamanında girişimde ve tavsiyelerde bulunmak ayrıca onların
doğru yönlendirilmesini sağlamaktır.
 Konusunda deneyimli ve becerikli çağdaş kalp ve damar
cerrahisi uzmanları yetiştirmek
 Hastalar için en doğru ve çağdaş tedaviyi en ileri düzeyde
sunmak
VİZYON
 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında, günümüz gelişen
teknolojilerine ayak uyduran ve bunların uygulanmasını
sağlayan öncü bir klinik olmak.
Tarihçe
 Anabilim Dalımız Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi olarak İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2. Cerrahi kliniği bünyesinde 1967
yılında kurulmuştur.
 1976 yılında 2. Cerrahi kliniğinden tüm ekibi ile ayrılmış ve Göğüs Kalp
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak temeli atılmıştır.
 2001 yılında Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının ayrılmasıyla, Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak yoluna devam etmektedir.
 Anabilim Dalı Başkanları sırasıyla;






Prof.Dr.Alaaddin VARDAR (vefat)
Prof.Dr. Cemil BARLAS (vefat)
Prof.Dr.Aydın KARGI
Prof.Dr.Ertan ONURSAL
Prof.Dr.Enver DAYIOĞLU (2006 yılından bu yana görevine devam etmekte)
 Mevcut Öğretim Üyeleri
 Prof.Dr. Enver DAYIOĞLU( Anabilim dalı başkanı)









Prof.Dr.Emin TİRELİ
Prof.Dr.Ufuk ALPAGUT
Prof.Dr.Türkan TANSEL
Prof.Dr.Nilgün BOZBUĞA
Prof Dr. İhsan BAKIR
Doç.Dr.Onur Selçuk GÖKSEL
Doç.Dr.Murat BAŞARAN
Op.Dr.Ömer Ali SAYIN
Op.Dr.Murat UĞURLUCAN

Anabilim Dalımızda poliklinik, klinik, ameliyathane,
hizmetleri uygulanmaktadır.



Konjenital kalp cerrahisi
Erişkin kalp cerrahisi
Tüm Damar cerrahisi işlemleri ( Arter ve ven cerrahisi)

Poliklinik Hizmetleri:
 2 adet poliklinik odası 1 adet fizyoterapi ve lokal girişim odasında yürütülmektedir

Klinik Hizmetleri: Kalp Damar Cerrahisi Servisi 29 yataklı olup 12 özel oda
mevcuttur. Serviste kalp ve damar hastalıklarının medikal tedavisi ile ameliyat
olacak hastaların operasyon hazırlıkları ve ameliyat sonrası bakım hizmetleri
yürütülmektedir.

Yoğun bakım: 12 yataklı olup 5 adet pediatrik yoğun bakım 2 adet izole ve 5 adet
erişkin yataktan oluşmaktadır
Son gelişmeler
 Aort anevrizmalarına yönelik Endovasküler Girişimler 2005
senesinden beri Anabilim Dalımız ve Radyodiyagnostik Bölümü ile
multidisipliner çalışma ortamında devam etmektedir. Bu uygulama
alanında yurdumuzda yapılan en fazla hasta serisi de Anabilim
Dalımızdadır.
 Torasik ve abdominal endovasküler girişim toplam sayısı; 256
 Türkiye’de ilklerden biri;
 4 yaşında ileri kalp yetmezliği olan bir çocuk hastaya akut
fulminan miyokardit tanısıyla kalp destek amacıyla venoarteryel ECMO takılmış; hasta 7. gün cihazdan ayrılmış
ve sağlıklı olarak taburcu edilmiştir
Aciller
Eğitim

Tıp eğitiminin temel amacı, toplumun sağlıklı olmasını sağlayan kalp damar
hastalıklarını , bunların teşhis ve tedavisini bilen “iyi hekim” yetiştirmektir ve tıp
fakülteleri öğrencilerini mezuniyet sonrası çalışmaya hazırlamaktır

Bu alanda kliniğimizde öğrenci eğitimi 24 saat devam etmektedir
5. Sınıf stajyer doktorları ile gece-gündüz devam eden
bire bir eğitimimiz
 Eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerimize araştırma semineri
hazırlatmakta ve sunum yaptırtmaktayız. Öğrenci seminerlerimize
Fakültemizin değerli öğretim üyeleri de katılmaktadır.
 Öğrencilerimizle yurtdışı kongrelere katılıyoruz ve
dereceler alıyoruz.
Bilimsel faaliyetler
 Halk sağlığı ABD ile ortaklaşa periferik damar
hastalıkları hakkında geniş saha çalışmasına dayanan
epidemiyolojik araştırma planlanarak yürütmeye geçildi.
 Öğrenci Bilimsel Araştırma Klübü(ÖBAK)-Kalp ve Damar Cerrahisi alt grup
toplantıları; yer, bilimsel donanım ile desteklenmektedir. Belirli aralıklarla
canlı ameliyat programı uygulanarak simultane olarak tüm öğrencilere
telekonferans metodu ile bilgi verilmektedir
 İÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
stajyer fizyoterapistlerine kliniğimizde pratik eğitim verilmekte ve
teorik seminerler düzenletilmektedir. Yurtdışı ve yurtiçi öğrenciler
kabul edilmektedir
 Anabilim Dalımız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’nın intörn eğitimlerine
de büyük destek vermektedir. Yer ve teknik donanım olarak imkanlarını
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD ile paylaşmaktadır
PED. KARD+ERİŞKİN KARD+KVC ORTAK VAKA
TOPLANTISI
 Erişkin Kardiyoloji, Pediatrik Kardiyoloji ile cuma günleri ortak vaka
konseyi düzenlemekteyiz. Üç önemli kliniğin müşterek gayretleriyle
stajyer doktor ve intörn doktor eğitim seviyesinin kalitesini anlamlı bir
şekilde yükseltmekteyiz
A-MALİYET ANALİZLERİ
 GELİR ANALİZLERİ
 GİDER ANALİZLERİ
 KARLILIK ANALİZLERİ
A
MALİYET
ANALİZLERİ
B
ETKİNLİK
ANALİZLERİ
PERFORMANS
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK MALİ DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
413.347
416.831
426.463
454.015
538.467
505.991
335.139
347.887
456.854
342.465
471.064
570.171
88.521
86.635
100.122
88.350
91.969
90.367
58.325
64.509
64.306
64.355
64.792
73.012
153.444
159.425
196.694
194.712
207.403
221.781
28.591
20.598
24.522
25.310
30.679
32.879
2.877
2.476
464
5.498
5.670
18.288
TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)
331.758
333.643
386.108
378.225
400.513
436.328
GELİR - GİDER FARKI
3.381
14.244
70.746
-35.760
70.551
133.843
A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET
TUTARI
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER
VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER
BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET
TUTARI (A1-A2)
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME
F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL
GİDERİ
GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ
- SARFİYAT
H. AYLIK TOPLAM GENEL
GİDERLER
I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM
GİDERLERİ
Ocak ayından itibaren artan gelir gider farkı olumlu yönde gözlenmektedir.
6 aylık toplam sonuç +257.005
GELİR ANALİZLERİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
A1. AYLIK İŞLENEN
HİZMET TUTARI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
413.347
416.831
426.463
454.015
538.467
505.991
335.139
347.887
456.854
342.465
471.064
570.171
A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT
BİRİMDE YAPILAN
HİZMETLER VE TUTARI
A.3. AD HASTANE İÇİ
DİĞER BİRİMLERDEN
ALDIĞI HİZMET TUTARI
(A1-A2)
B. AYLIK FATURALANMIŞ
(TOPLAM)GELİR
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AY
AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)
İşlenen hizmet ile faturalanmış hizmet arasında çok fark bulunmamaktadır
GİDER ANALİZLERİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
F1. AYLIK
TOPLAM EK
ÖDEME
88.521
86.635
100.122
88.350
91.969
90.367
F2. AYLIK
TOPLAM
PERSONEL
GİDERİ
58.325
64.509
64.306
64.355
64.792
73.012
GS. AYLIK
TOPLAM SARF
GİDERİ SARFİYAT
153.444
159.425
196.694
194.712
207.403
221.781
H. AYLIK
TOPLAM GENEL
GİDERLER
28.591
20.598
24.522
25.310
30.679
32.879
I. AYLIK TOPLAM
DEMİRBAŞ,
CİHAZ ALIMLARI
VE YATIRIM
GİDERLERİ
2.877
2.476
464
5.498
5.670
18.288
Giderler içesinde en düşük kalemi demirbaş, cihaz alımı vs oluşturmaktadır
TOPLAM GİDER
(F1+F2+GS+H+I)
331.758
333.643
386.108
378.225
400.513
436.328
GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
Giderler arasında en yüksek tutarı sarf giderler oluşturuyor
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
En yüksek gelirin olduğu haziran ayında ek ödeme diğer aylara göre benzer
yada daha düşük
Negatif olduğumuz Nisan ayı ile pozitif olduğumuz haziran ayında hemen
hemen aynı ek ödeme yapılmış
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)
GELİR-GİDER FARKI
ANALİZLERİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
GELİR-GİDER FARKI
(2013 İLK ALTI AYLIK)
GELİR - GİDER
FARKI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
3.381
14.244
70.746
-35.760
70.551
133.843
6 aylık sonuç
+257.005
GELİR – GİDER DAĞILIMI
2013 İLK ALTI AYLIK
Gelir ve Gider
2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
Toplam yatak Yatan hasta Çıkan hasta Yatılan gün Yatak işgal
Ortalama
Yatak devir hızı
sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
oranı
yatış süresi
OCAK
41
70
58
1348
109,6
1,4
21
41
73
65
887
80,1
1,6
12
41
76
64
799
65,0
1,6
12
41
58
53
1009
84,9
1,3
17
41
78
73
1189
96,7
1,8
15
41
80
71
1177
99,0
1,7
15
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
Kliniğimizde toplam hasta yatağı 29’dur.
12 adet yoğun bakım yatağı mevcut olup yoğun bakıma geçen hastaların
yatakları serviste muhafaza edilmektedir
Ortalama yatak işgal oranı ortalama % 90
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
Nisan ayında belirgin olarak hasta sayısı azalmıştır buna bağlı
olarak da gelir negatif yönde etkilenmiştir
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013
Nisan ayında yatak devir hızı en düşük seviyededir bu da negatif olarak
sonuçlara yansımıştır
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
UZMAN TABİB
HEKİM BAŞINA
FİİLİ YATAK
SAYISI
HEKİM BAŞINA
HEKİM BAŞINA HEKİM BAŞINA
YATAN HASTA AYAKTAN HASTA YATILAN GÜN
SAYISI
SAYISI
SAYISI
OCAK
13
3,2
5,4
73,8
103,7
ŞUBAT
13
3,2
5,6
66,5
68,2
MART
13
3,2
5,8
75,5
61,5
NİSAN
13
3,2
4,5
71,3
77,6
MAYIS
13
3,2
6,0
76,5
91,5
HAZİRAN
13
3,2
6,2
64,1
90,5
Mevcut dönemde 6 öğretim üyesi 1 uzman hekim ve 7 tıpta uzmanlık öğrencisi ile klinik çalışmaları devam
etmiştir.
Şu anda 7 öğretim üyesi 2 uzman hekim ile çalışmalarımız devam etmektedir.
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
HEKİM
BAŞINA
HEMŞİRE
SAYISI
OCAK
32
6
29
0
40
3,2
4,9
ŞUBAT
22
11
28
1
46
3,2
4,9
MART
26
4
27
1
24
3,2
4,9
NİSAN
24
4
16
2
42
3,2
4,9
MAYIS
41
9
22
0
41
3,2
4,9
HAZİRAN
39
5
14
0
16
3,2
4,9
Toplam 184 adet A grubu ameliyat yapılmıştır
HEKİM
BAŞINA
PERSONEL
SAYISI
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
76
76
74
71
66
64
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI
Aylık hekim başına düşen ayaktan hasta sayısı benzerdir
HAZİRAN
Personel Başına Personel Başına Personel Başına Personel Başına
Fiili Yatak
Yatan Hasta
Yatılan Gün Ayaktan Hasta
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
Toplam Personel
Sayısı
Ocak
64
0,6
1,1
21,1
15,0
Şubat
64
0,6
1,1
13,9
13,5
Mart
64
0,6
1,2
12,5
15,3
Nisan
64
0,6
0,9
15,8
14,5
Mayıs
64
0,6
1,2
18,6
15,5
Haziran
64
0,6
1,3
18,4
13,0
Aylara göre personel sayısında değişiklik olmamıştır
Aylara göre personel sayısında değişiklik olmamıştır. Grafik
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
HEKİM SAYILARI
7
6
6
PROF.
5
4
4
DOÇ.
3
2
1
UZM.
2
ASİSTAN
1
0
Bu tabloya ek olarak 1 Prof. Dr. öğretim üyesi ve 1 uzman hekim göreve başlamıştır
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
PERSONEL SAYILARI
Toplam 41 hemşire ile hizmet etmekteyiz
KALP DAMAR CERRAHİSİ
A.D
Toplam hemşire
sayısı
Hemşire başına
fiili yatak sayısı
Hemşire başına
yatan hasta sayısı
Hemşire başına
ayaktan hasta
sayısı
Ocak
41
1,0
1,7
23,4
Şubat
41
1,0
1,8
21,1
Mart
41
1,0
1,9
24,0
Nisan
41
1,0
1,4
22,6
Mayıs
41
1,0
1,9
24,2
Haziran
41
1,0
2,0
20,3
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
Toplam
Masa başına ameliyat
Ameliyathane
Ameliyat Ameliyat sayısı
Masa Sayısı ameliyat
sayısı
sayısı
sayısı (A)
(B)
sayısı
(A+B+C+D+
E)
Ameliyat
sayısı (C)
Ameliyat
sayısı (D)
Ameliyat sayısı
(E)
Ocak
1
2
54
107
32
6
29
0
40
Şubat
1
2
54
108
22
11
28
1
46
Mart
1
2
41
82
26
4
27
1
24
Nisan
1
2
44
88
24
4
16
2
42
Mayıs
1
2
57
113
41
9
22
0
41
Haziran
1
2
37
74
39
5
14
0
16
Ameliyathanede günlük 2 masa olmasına rağmen %74 kapasite ile çalışılmaktadır ,
1 haftada açık olması gereken toplam 10 masa ancak haftada7 bazen 8 olarak çalışmaktadır
KALP DAMAR
CERRAHİSİ A.D
Acil
Poliklinik Sayısı başvuran
hasta sayısı
Ayaktan
hasta sayısı
(poliklinik)
Günübirlik
Ölüm Sayısı
hasta
Sonuçlanan
konsültasyon
sayısı
Ocak
2
0
947
13
1
150
Şubat
2
0
849
15
0
130
Mart
2
0
953
29
1
125
Nisan
2
0
910
17
0
137
Mayıs
2
0
966
28
1
147
Haziran
2
0
822
11
0
114
Aylık ortalama poliklinik hasta sayısı; 908
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D
Aylık ortalama poliklinik hasta sayısının grafik dağılımı; 908
KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.
İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)
Aylık gelir gider dağılımının grafik göstergesi; Nisan ayı dışındaki aylarda artan gelir durumu
İSTANBUL VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTELERİ
LİMİT AŞIMI (TL)
 Tıp eğitimi ve hizmetleri alanında ülkemizin
öncü kurumu olan İstanbul Tıp Fakültesi ve
Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
öğrencilerimizin aldıkları yoğun eğitim sonucu
yeterli bilgileri edinmiş, ufku geniş, bilimsel
araştırmalara önem veren, hastalara doğru,
zamanında ve gerekli girişimde bulunacak
hekimler yetişmesine katkıda bulunmaktadır.
Klinik Hedefler

Operasyon riski yüksek hastalar için yeni bir umut teşkil eden; perkütan (açık kalp ameliyatı olmaksızın) kalp
kapak değişim programını (TAVI) kardiyoloji bölümü ile ortak planlamak.

Kalp nakilleri ve kalp destek sistemleri üzerine bir program başlatmak ve en az beş yataklı bir klinik açmak

İnsan kaynaklı doku bankası kurmak

TAVİ ve girişimsel periferik arter işlemleri için hibrit ameliyathane kurmak, en gelişmiş anjiografi sistemine sahip
olmak

Acil kalp ve damar cerrahisi vakaları içi acil cerrahi birimi içinde özel bir ameliyathanemiz, 5 yataklı bir yoğun
bakım ünitemiz 10 yataklı bir servisimiz ve bunları çalıştıracak hemşire ve yardımcı sağlık personeline sahip
olmak. Bu sayede bir senedir bizlere kliniğinden 5 yatak vererek yardımcı olan KBB Hastalıkları ABD’a yük
olmaktan kurtulmak

Dünya sağlık teşkilatı kurallarına göre postoperatif yoğun bakım ünitesinde en fazla iki yatağa bir hemşire
düşmesi gerekmektedir. Bizde ortalama 4 ya da 5 yatağa 1 hemşire düşmektedir. Sadece postoperartif yoğun
bakım hemşire açığımız WHO normlarına göre 30 dur. Bu indekslere ulaşmak için hemşire sayımızın hızla
arttırılması gerekmektedir.

On senedir kullandığımız cerrahi malzemelerin çok eskimiş olması nedeniyle tamamen yenilenmesi

Fakültemizde en iyi arşiv sistemine sahipken yer darlığı nedeniyle arşiv odamız içine girilemeyecek şekilde eski
dosyaların bulunması haftalar alacak şekilde tıklım tıklım doludur. Fakültemize yaraşır bir arşive tekrar sahip
olmayı istiyoruz
Mâlî Hedefler I

Ameliyat sayısının arttırılması;
 Anestezi ve hemşire desteği ile ameliyathanenin her gelişmiş ülkede olduğu gibi 24
saat tam kapasite çalışabilmesi
 Ek hemşire ve yardımcı sağlık personeli ve gerekli cerrahi ekipmanın sağlanması
ile lokal ameliyathanesinin tekrar faaliyete geçirilmesi
 Saat 13’ den sonra acil olmadıkça ikinci açık kalp ameliyatı ameliyathaneye kabul
edilmemektedir. Ameliyata hazırlanan hastaların hazırlığı boşa gitmekte, ameliyat
listesinde olmasına rağmen hastanın ameliyatı iptal olmakta, hastanın yatış süresi
en az bir hafta uzamaktadır.
 Ameliyathanelerimizde yıllardan beri devam eden, haftada 2 veya 3 ameliyat
masasının kapatılması uygulamasından biran önce vazgeçilmesi gerekmektedir.
 Servislerde personel ve hemşire sayısının arttırılarak hastalara daha kaliteli hizmet
verilmesinin sağlanması ve memnuniyet artışına bağlı olarak hasta sayısında
artışın gerçekleştirilmesi
 Asistanlarımızı ve hemşirelerimizi bürokrasiden kurtararak tıbbi hizmet ve bilimsel
çalışmalara yönlendirilmelerinin arttırılması, bunun için de tecrübeli bir tıbbi
sekreterin temin edilmesi
Mâlî Hedefler II
 Gereksiz hasta yatış süresinin kısaltılması hasta
dönüşünün hızlandırılması
 Mevcut olmayan sarf malzemelerin ihalesi aşamasında
hastaların uzun süren yatışlarının önlenmesi
 Özellikle radyolojik tetkiklerin yatan hastalara uzun
randevu verilmeden aynı gün içinde yapılması
 Kullanılan sarf malzemelerinin kâr oranın arttırılması için
ilgili devlet kurumları ile acilen temasa geçilmesi
 Biyokimya, diğer laboratuarlar ve radyolojik tetkiklerin kâr
oranının arttırılması için ilgili devlet kurumları ile acilen
temasa geçilmesi
Bu fotoğraflarda sunumumuz için ekip halinde
günlerce çalışmamızı görmektesiniz. Ayrıca yer
darlığı nedeniyle polikliniğimizdeki dosya ve evrak
kümelerinden oluşan kargaşayı ve çektiğimiz
sıkıntıları dikkatlerinize sunmaktayız
Teşekkür ederiz…

similar documents