downloading - JYU Trac Help

Report
TIEA221 Opetuspelin
kehittäminen, 3 - 5 op
Kurssin sisältö
• Opetuspeli harjoitustyönä 3-4 opiskelijan ryhmät + 1 JAMK
opiskelija = asiakas
• Sisällöllisten seikkojen ymmärtäminen ja sisällön tuottaminen
vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• Konteksti; leikkaussalihoitajien koulutus
• Pelitekniikoiden pedagoginen soveltaminen
• Vaaditut esitiedot ja taidot; Ohj1 ja Ohj2 vastaavat
• Osaamistavoitteet:
1) hankkia relevanttia tietoa asiakasorganisaatiosta ja toimia
yhteistyössä asiakkaan kanssa
2) soveltaa pelitekniikoita oppimista edistävästi
3) suunnitella ja toteuttaa opetuspeli valituilla työkaluilla, kuten
JyPeli, HTML5, Unity, Vaadin
Kurssin toimijat
• Vastuuhenkilöt TKTL;
Ohjelmointi ja projektityö TTL; Vesa Lappalainen,
Antti-Jussi Lakanen, Ville Isomöttönen, Jukka
Varsaluoma
Oppiminen ja käytettävyys TKTL; Antti Pirhonen,
Minna Silvennoinen
• Yhteyshenkilö JAMK, Marjo Palovaara, lehtori
hoitotyö (opiskelijoiden ”taustatuki” ja aiheiden
sisällöllinen koordinointi)
• Tekijänoikeussopimusasiat JAMK, Jaana Mäkelä,
projektipäällikkö PIUHA-projekti
Tämän illan ohjelma
•
•
•
•
•
•
•
Leikkaushoitotyön esittely
Oppimispelin demo ja taustaa lyhyesti
Sopimusasiat, tekijänoikeudet –keskustelu
Ryhmien muodostaminen
Käytännön järjestelyt
Kurssin arviointi ja suorittaminen
Tulevat tapaamiset, aikataulut
PIUHA:n peli
PIUHA - Tietokoneavusteinen oppiminen ja potilasohjaus
sairaalaympäristössä (2011->) Hankkeen rahoittaja on Manner-Suomen ESRohjelma ja kokonaisbudjetti on noin puoli miljoonaa euroa. Jatkovuosi 2014
tulossa?
Päätoteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö
Osatoteuttajat: Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Hankkeen tavoitteet;
Kouluttaa perioperatiivisen hoitotyön opiskelijoita ja ammattilaisia
Projektissa tutkitaan tietokoneavusteisten menetelmien mahdollisuuksia
leikkaussalityön oppimisessa sekä mahdollisuuksia soveltaa näitä menetelmiä jo
valmistuneiden leikkaussalihoitajien osaamisen vahvistamisessa ja työhön
perehdytyksessä.
Kehittää potilasohjausta - tarvetta uusille potilasohjauksen menetelmille
Oikeudensiirtosopimusasiat
• EU-projektin oikeudet, tekijänoikeudet tms.
• Avoimen lähdekoodin edut
• Tärkeää että sopimuksilla sovitaan myös
ryhmän jäsenten väliset tekijänoikeusasiat
etukäteen
Ryhmien muodostaminen
• Miten jako kannattaa muodostaa (Vesa)
• 1 JAMK opiskelija / ryhmä
Ryhmä1 (Jypeli); JAMK Minni Teerijoki, YO Anna Kolehmainen, Hannes
Kurikka, Henrik Mikkonen, Ilona Puikkonen
Ryhmä2; JAMK Gabriela Tataru, YO Bek Eljurkaev, Miika Laitila, Mika Lindelä,
Lauri Pitkänen
Ryhmä3; JAMK Simo Inkinen, YO Niko Autio, Erkki Koskenkorva, Oskari
Leppäaho, Eetu Rantakangas
Ryhmä4; JAMK Laura Hokkanen, YO Henri Murtonen, Tero Paavolainen, Jari
Tuikka, Samir Aissa Baccouche Ryhmä5; JAMK Mirva Lievonen, YO Timo
Ojala, Aleksi Rautakoski, Simo Rinne, Jarkko Saltiola
Ryhmä6; JAMK Reeta Parkkonen, YO Kristiina Manninen, Janne Virkkunen,
Lasse Wallden
JAMK s-postiosoitteet [email protected]
Käytännön järjestelyt
• Kulkuluvat
• Työtilat projekteille + koneet
– 2. krs projektihuoneet
• S-postilista; [email protected]
– Ryhmien välinen viestintä erikseen, ei minipelit-listalle, paitsi sellainen
tieto josta on hyötyä myös muille ryhmille.
• Wiki; https://trac.cc.jyu.fi/projects/pelit/wiki/mini2013
– Kurssin materiaalin säilytykseen ja ryhmien käytännön vinkkien ja
tiedon välitykseen
Muistakaa, että ryhmät eivät kilpaile keskenään, kaikenlainen yhteistyö ryhmien yli
on enemmän kuin suotavaa.
Kurssin arviointi ja suorittaminen
•
•
•
•
Työajan kirjaukset
Muistiot asiakastapaamisista
Suoritus; hyväksytty/hylätty
Korvaavuudet (sovitaan jokaisen opiskelijan
kanssa erikseen; kandiprojektin osalta Ville
Isomöttönen, muut mahdolliset korvaavuudet
Vesa Lappalainen)
Tulevat tapaamiset
• Ryhmät sopivat keskenään asiakastapaamisista, kurssin
oppimistavoitteena oppia asiakkaan kanssa työskentelyä –
ongelmatilanteissa yhteyshenkilöt YO; Vesa lappalainen / Antti
Pirhonen, JAMK; Marjo Palovaara [email protected]
• 4.9.klo 8-10 Delta. Luento, ohjelmistoprojektin toteutus (Ville
Isomöttönen) pakollinen kaikille TKTL+TTL opiskelijoille
• 5.9. peliohjelmoinnista kertausta ja ohjausta Jukka Varsaluoma
Muiden tapaamispäivämäärien sopiminen:
• vk. 38 20. 9 klo. 8.15 Ryhmien ideaesittelyt 2h
• vk 41 tai 43 minipelien väliesittelyt 2h
– Ryhmät esittelevät tuotoksiaan, käydään läpi miten projekti on
edennyt, aikatauluja tms.
• vk. 50 Lopputapaaminen ja valmiiden pelien esittely

similar documents