Yo*unla*t*r*c*l* Güne* Enerji Sistemleri

Report
Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji
Sistemleri
İpek Cebeci
EMOD Enerji Sistemleri, Selçuk, İzmir
E-posta: [email protected]
Tel: 0 533 615 9247
Solarex-2014, İstanbul
12/04/2014
Sunum Taslağı
 Şirket amacımız
 Geliştirdigimiz ürünler
 Yoğunlaştırıcılı güneş enerji sistemi
 Güneş takip sistemi ve otomasyon
 Termal enerji depolama sistemi
 Isıtma sistemi
 Soğutma sistemi
 İçme suyu üretim sistemi
Amacımız
 Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini verimli bir şekilde
kullanarak enerji üretim ve depolama sistemleri geliştirmek.
 Geliştirdiğimiz sistemlerin;
 Isıtma /Soğutma,
 Vakum pompa,
 Elektrik üretimi,
 Deniz suyu arıtımı ve içme suyu üretimi,
için kullanımını sağlamak ve bu ürünleri kullanıcıya
ulaştırmak.
Amacımız
 Seralar,
 Balık üretim çiftlikleri,
 Soguk hava depoları,
 Tavukçuluk sektörü,
 Büyük işletmeler/apartmanlar
için ısıtma/soğutma işlevlerini karşılamayı hedefliyoruz.
Geliştirmekte Olduğumuz Ürünler
 Yoğunlaştırıcılı güneş enerji sistemi
 Güneş takip sistemi
 Dikey eksenli rüzgar türbinleri
 Termal enerji depolama sistemi
 Buhar enjektörleri
Yoğunlaştırıcılı Güneş Enerji Sistemi
 Kuzey-güney yönünde uzanan aynalar otomatik






olarak tek eksenli hareket yaparak güneş ışıgını
ısıtıcı bölgesinde yoğunlaştırır. Deneysel
düzenegimiz 9 metre boyunda 6 metre
genişliktedir.
Sistemimize gelen güneş ışınları ısıtıcı
bölgesindeki siyah krom kaplı paslanmaz çelik
borularda toplanıp, suyun ısınması ve
buharlaştırılması ile thermal enerji depolama
tankına transfer edilir.
Thermal enerji depolama tankımızın çalışma
basıncı 10 bar sıcaklığı 180 ºC.
Sistemimiz yüksek termal verime sahiptir.
Sistemdeki akışkan dolaşımını bir pompa ile yada
doğal konveksiyon ile sağlayabiliriz.
Pompa, motor, valflerin kontrolleri icin otomatik
kontrol sistemleri geliştiriyoruz.
Sistemimizi kireç ve korozyona karşı, kimyasal
kullanarak koruyoruz.
Otomasyon ve günes takip sistemi
 Zamana bağlı günes takip sistemi ekibimizce
dünyanın kendi ekseninde ve güneş etrafındaki
hareketini simüle ederek geliştirilmiştir.
 PLC kontrol sistemimiz, zamana bağlı olarak
aynanın doğu yönüyle yaptıgı açıyı tablodan
okuyup motorun kontrüksiyonunu doğru açıya
getirmesini sağlıyor. Dönme hızı cok düsük
olduğu icin, yüksek redüktor kullanımını
uygun buluyoruz.
 Motorları tek PLC den döndürebilmemiz
mümkün olup, güneş takip sistemimiz sistem
maliyetinin 10 % undan daha düşüktür.
 Valf ve pompa kontrolleri ve sistemin otomatik
olarak açılıp/kapanmasının otomasyon
gereksinimleri ekibimizce sağlanmaktadır.
Termal Enerji Depolama Sistemi
 Ekibimiz ekonomik olacağını
düşündügümüz yeraltı termal enerji
depolama sistemleri geliştirmektedir.
 Enerji arzının stabil bir şekilde
karşılanmasının saglanması güneş ve
rüzgar enerji sistemlerinin
yaygınlaştırılmasını çok kolaylaştırabilir.
 Bu sistemlerde enerji depolama için
ucuz malzeme kullanılacağı için çok
büyük ölçeklere çıkmak mümkün
görünmektedir.
 Sisteme enerji aktarımı ve sistemden
enerji çekilmesi U-borular, otomatik
valfler ve pompalar aracılığıyla
gerçekleşecektir.
Isıtma Sistemi
 Kapalı döngü ısıtma sistemimiz
suyun termal depo sistemine
otomatik pompa veya valf
kullanılarak gönderilip daha sonra
sıcak suyun yada buharın hedef
bölgeye ulaştırılmasıyla
gerçekleşmektedir.
 Seralar ve balık üretim çiftlikleri
ve ısıtma sistemine ihtiyaç duyan
diğer sektörler için ideal bir
sistem olabileceğini düşünüyoruz.
Soğutma sistemi
 Soğutma işlevi için buhar enjektörü
kullanmaktayız.
 Termal enerji depo sistemimizde
ürettiğimiz basınçlı buharı kontrollü
şekilde buhar enjektörüne
göndererek, buhar enjektörüne
bağlı tank basıncını düşürüp 2-3 ºC
de soğuk su elde edebiliriz.
 Daha sonra soğuk suyun hedefe
gönderilmesiyle soğutma işlevini
sağlayabiliriz.
 Soğuk su sistemde dolaştıktan
sonra ayrı bir rezervuarda
tutulacaktır. Sistemin devamlılığı,
çift soğuk su tankı kullanılarak
sağlanabilir.
İçme suyu üretim sistemi
 Deniz suyunu
buharlaştırma/yoğunlaştırma
döngüsüyle tuzdan arıtabiliriz.
Şekilde görüldüğü gibi deniz
suyu once kondense bölgesinde
buharı yoğunlaştırma görevini
yerine getirip ısınır.
 Daha sonra termal enerji depo
sistemine girip buharlaştırılır.
Güneş Enerji Sistemimizin Avantajları
 Yüksek termal verim
Gelen radyasyonun % 70 ini ısı enerjisi olarak
sistemimizde depolayabiliriz.
 Doğal konveksiyonlu sistem
 Güvenilir otomasyon
 Yerli üretim
 Alan tasarrufu
Aynı miktarda thermal enerjiyi üretebilmek için
fotovoltaik sistemlere göre yaklaşık beşte bir alana
ihtiyaç duyar.
 Stabil enerji arzı
Büyük ölçekli yeraltı thermal enerji depo sistemimizle
birlikte enerji talebinin stabil şekilde karşılanmasının
sağlanması.
Çalışma Planımız
 Isı transferi, akışkan dinamiği, malzeme bozulması,
vibrasyon, sistem otomasyonu, ısıtma/soğutma sistemleriyle
ile ilgili deneysel çalışmalarımızı Selçuk Sanayi Bölgesinde
gerçekleştirmekteyiz.
 Aralık, 2014 tarihinden sonra 8 metre × 30 metre
boyutlarında doğal konveksiyonlu ısı transfer özelliklerine
sahip yaklaşık 300 kW thermal maksimum güçte calışan
güneş enerji ünitemizin ve büyük olçekli termal enerji
depolama sistemimizin kurulum çalışmalarına başlayacağız.
 Seracılık, tavuk ve balık üretim ciftlikleri, soğuk hava
depolarının enerji ihtiyaçlarını stabil ve güvenilir olarak
karşılamaya yönelik sistemler geliştirecegiz.
Teşekkürler…
Sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz…

similar documents