DENTAL *MPLANT VE B*YO MALZEMELER

Report
DENTAL İMPLANT VE BİYO MALZEMELER
Hazırlayanlar:
3003040005 Süleyman C. ALANÇ
3003040039 Onur KIRGIZ
3003040064 Berk ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. B. Burak ÖZHAN
Nisan 2014, CBÜ Makine Müh.
1.DİŞ
2. PROTEZLER
 2.1.
 Bu
Hareketli Protezler:
tip protezler hem dişlerden hem de yumuşak
dokudan destek almak zorundadır.
 2.2.
Sabit Protezler:
Kron: Tek bir diş üzerine yapılan protez tipidir. Diş
hekimi tarafından doğal diş küçültülerek uygulanır.
Köprü: Diş eksikliği olan bir bölgenin her iki
tarafındaki doğal dişlerden alınarak eksik diş veya
dişlerin yerine konulması için yapılan protez tipidir.
NEDEN İMPLANT TERCİH EDİLMELİDİR?
İmplant - Köprü
 Kemik
yapısı ile uyum gösterir ve alerji yapmazlar.
 Kendi
dişiniz gibi görünür ve fonksiyon gösterir.
 Çekilen
dişlerinizin bıraktığı boşluklar, kemiklerinizin
çekilmesini ve çene yapınızın bozulmasına sebep olur.
 Tat
alma, sıcaklık hissi gibi konularda kayıplara yol açmaz.
 Zamanla
ağız yapısındaki değişiklikler protezlerin oynaması,
kırılması, yenilenmesi gibi ihtiyaçlar doğurabilir.
3.İMPLANT

İmplant, günümüzde titanyum veya zirkonyum
malzeme kullanılarak, eksik dişlerin fonksiyon ve
estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine
yerleştirilen yapay diş kökleridir.

İmplant uygulamalarının hedefi, osseointegre
implantlar ve bunlardan destek alan implant-üstü
protezler ile her türlü dişsizliğin rehabilitasyonudur.
3.1. İMPLANTIN TARIHÇESI





İlk patentli implant 1908.
1960'larda blade (levha, plaka) dizayn implantlar.
1970’lerde biyomateryaller disiplini hızla gelişti.
Tarih boyunca çekilmiş dişler, fil dişi, kurumuş kemik, altın gibi
malzemeler implant olarak kullanılmıştır.
Günümüz implantları artık teknolojinin gelişmesi sayesinde biyolojik
ve biyomekanik prensipler baz alınarak geliştirilmiştir.
3.2. İMPLANT TASARIMLARI
 İmplant
tedavisi için planlama tasarım ile başlar.
 Eksikliği
giderilecek olan dişlerin konumları ve
sayıları ve yapılacak protez tipi belirlendikten
sonra hastanın kuvvet faktörleri değerlendirilir.
 Kuvvet
faktörü ne kadar büyükse o kadar fazla
implant desteği gerekir.

İmplant tasarımı yapılırken, doğal dişin kuvvetlere dayanabilme
yeteneğinin iyi bilinmesi gerekir.

Doğal dişi çevreleyen periodontal ligament lifler, eksenel kuvvetleri
absorbe edecek şekilde dizilmişlerdir. Ancak, dişler radyal ve
rotasyonal kuvvetlere karşı dayanıklı değildirler.
Frontal düzlem
Sagital düzlem
Horizontal düzlem
3.3. İMPLANT UYGULAMALARI

İmplant uygulaması tedavi süreci:

Analiz: Hekiminiz çene ve kemik yapınızı inceleyerek İmplant
tedavisine uygun olup olmadığınızı değerlendirir ve tedavi planınızı
yapar.

İmplant Yerleştirme: İmplant diş etinizin altına yerleştirilir.

Osseoentegrasyon: İmplant kemiğiniz ile entegre olur.

Diş Eti Hazırlığı: İmplantınızın üzerine bir iyileşme kapakçığı
yerleştirilir.

Üstyapı: İyileşme sonrasında birkaç gün içerisinde size özel diş
üstyapınız üretilir, prova edilir ve takılır.

Dental implantlar tasarımları kemikle olan ilişkilerine göre:

1) Kemik içi
2) Kemik üzeri
3) Kemik boyunca implantlar olmak üzere 3’e ayrılabilir.



Kemik İçi (Endosteal) İmplatlar:

Proteze temel dayanak olmak amacıyla kullanılır.
Bu implantların alt katagorisi kök biçimli implantlardır ve ağız içi
sabitleyicilerdir.

Kök biçimli implant örnekleri

Bir diş kökü kanalından direkt geçmek için yeterince küçük olan
vidalar ve uzun iğneler ağız içi sabitliyicilerdir.

Sabitleyiciler kemikten dişe mekanik kuvvet transferini ilerletmek,
diş dayanıklılığını ve uzun vadeli kullanışlılığı arttırmak amacıyla
tasarlanır.

Blade Tipi İmplantlar:

Bu modeller bıcak ağzına veya bir kamaya benzediği için ” blade “
terimi kullanıldı. Değişen modeller kama şeklinde olmayan birkaç
tasarım içerdiği için terim ” plate “olarak değiştirildi.

Vidalı Tip İmplantlar:

Kemik Üzeri (Subperiostal) İmplantlar:

Kısmen veya tamamen dişsiz çenelerde kullanılırlar.

Kök şeklindeki veya plaka şeklindeki kemik içi implantların
yerleştirilmesi için elverişli kemik kalınlığının olmadığı bölgelerde
tercih edilirler.

Frame Tipi İmplantlar:

Önceki tasarımlar kemik içindeki mekanik sabitleyicileri ilerletmek
için kalsiyum fosfat kaplamalar ve kemik vida sabitleyeciler içerir .

Dişsiz çene kemiğinin tedavisi için ramus frame implantlarda
kullanılır.
3.4. İMPLANT MALZEMELERI:


Metal ve alaşımları :
Titanyum ve Titanyum 6-alüminyum 4-vanadyum Ti6Al4V

Zirkonya ZrO2

Seramikler :



Alüminyum oksit
Hidroksil apatit Trikalsiyum fosfat
Kalsiyum alüminat

Karbonlar:


Polikristal (vitröz) cam karbon
Karbon-silikon

Polimerler:

Polimetilmetakrilat
Politetrafloroetilen
Polietilen
Silikon lastik
Polisülfon




MALZEMELER
POLİMERLER
(naylon,silikon,kauçuk,
polyester,
Politetrafloroetilen vs.)
METALLER
(Ti ve alaşımları, Co-Cr
alaşımları, paslanmaz
çelik, altın , gümüş,
platin vs.)
SERAMİKLER
(Alüminyumoksit
Hirdoksiapatit içeren
Kalsiyum fosfat)
KOMPOZİTLER
(karbon-karbon
Tel veya fibrille
güçlendirilmiş kemik
dolgu maddesi)
AVANTAJLAR
Esnek,elastik
Kolay işlenebilen
DEZAVANTAJLAR
Dayanıklı değil, zamanla
deforme olur;
parçalanabilir.
Dayanıklı,
sağlam, sert ,
biçimlendirilebilir
Korozyona uğrayabilir ,
Yoğun
İşleme zorluğu
Biyouyumluluğu çok
fazla
İnert,
Sıkışma dayanıklı
Kırılgan (gevrek)
Esnek değil
İşlenmesi zor
Güçlü, dayanıklı,
Yapımı zor
Kişiye özel tasarlanabilir
ÖRNEKLER
Dikiş atma,damar, kalça
oyukları,kulak,burun,
diğer yumuşak
dokular
Eklem protezlerinde
Kemik plakaları ve
vidalar
Diş köklerinde
Dişlerde ,kalça
implantlarının tepe kısmı
Ortopedik implantlar ve
dış tabakalarında
Eklem implantları kalllp
kapakçığı
 İMPLANTIN
BILEŞIMI
İmplant , diş kökünü andıran dış yüzeyi pürüzlü ya da düzgün yüzeyli
bir titanyum vidadan oluşur. Dişsel implantların büyük çoğunluğu
içindeki karbon ve demir içeriğine göre 4 sınıfı olan ticari olarak saf
titanyumdan oluşur. Günümüzde implantlar hala saf (Sınıf 1-4)
titanyumdan üretilir ama bazı sistemler Ti6Al4V alaşımını
kullanmaktadır. Ti6Al4V malzemesinin çekme mukavemeti ve kırılma
dayanımı daha yüksektir.

NEDEN TITANYUM İMPLANTLAR?
Kemik tarafından kabul edilebilir biyolojik madde Titanyum, implant
yapımına en uygun metaldir. Kemikten daha sert olmasına rağmen saf
titanyum diğer tüm implant materyallerine göre kemiğe en yakın
elastisite modulüne sahiptir.
İmplantın Avantajları:




Daha estetik ve daha doğal bir görünüm sağlarlar.
Dişler sabit kalır.
Çekilmiş dişlerin olduğu kemik bölgelerinde zamanla madde kaybı
olur ve kemikler gittikçe incelir. Buna bağlı yüz profilinde bir takım
değişiklikler olur. İmplantların yerleştirilmesi ile bu kemik kaybı
engellenir.
Çiğneme fonksiyonu düzelir
Dezavantajları:



Diğer tedavi alternatiflerine göre daha yüksek maliyette olması.
Diğer tedavi alternatiflerine göre daha uzun zamanda tedavinin
bitmesi.
Hassas bir klinik ve laboratuar çalışması gerektirir.
TEŞEKKÜRLER

similar documents