Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Tvorba výrazů s proměnnou
Krabička se šesti kusy mýdla
stojí v Kč.
Kolik Kč stojí 5 kusů mýdla?
5.
6
Kč
Rychlík jede průměrnou
rychlostí s kilometrů za
hodinu. Jakou dráhu ujede
za 17 minut?
17 min =


.
h.


=
 . 

Ve voze metra je a lidí
sedících a k lidí stojících.
Kolik lidí může jet ve
vlaku metra o 6 vozech?
6.(a+k)
Jedna ovce dá průměrně
5 kg vlny za rok. Z kolika
ovcí získají na farmě
m kg vlny za rok?
z


ovcí
Auto jelo stálou průměrnou
rychlostí a ujelo za 3 hodiny
a km. Kolik km by ujelo
stejnou průměrnou
rychlostí za 4 hodiny?


.4=
.

km
Na úpravě parku pracovalo
c brigádníků. Práce jim trvala
v hodin. Za kolik hodin při
stejném výkonu by provedl
úpravu parku jeden
pracovník?
za c.v hodin
Auto jelo průměrnou
rychlostí v km/h. Jakou
vzdálenost ujelo za
t minut?
 minut =
.


=


hodiny
. 

Auto spotřebovalo
m litrů benzínu
na s kilometrů. Kolik litrů
benzínu spotřebuje
na 100 km?


. 100 =
 .

litrů
Anička koupila 3 kg mouky
po a Kč, 2 kg cukru po b Kč a
za 6 Kč rohlíky. Platila
stokorunou. Kolik Kč doslala
zpět?
100 – ( 3a + 2b + 6 ) Kč
Výdaje na společný
zájezd a žáků činily :
jízdné j Kč, stravné s Kč,
tři noclehy po n Kč, a
vstupné d Kč. Vypočtěte
částku c, kterou platil
každý žák.
=
+++

Cenu obleku k snížili
o p procent. Kolik činila
nová cena obleku?
-
 .

=
 −

Kč
Stroj S1 vyrobil za a hodin
k kusů výrobků.
Výkonnější stroj S2 vyrobil
za tutéž dobu o 32 kusů
více. Kolik kusů výrobků
by vyrobily oba stroje
dohromady za 3 hodiny?
+(+32)

.3
Z jednoho hektaru se sklidí n tun
pšenice. Pšenice se sklízí ze dvou
lánů, první má výměru k hektarů,
druhý má výměru o 6 hektarů menší.
a) Kolik tun pšenice se sklidí z prvního
lánu?
b)Kolik tun se sklidí z obou lánů?
c) O kolik tun pšenice více se sklidí z
prvního lánu než z druhého lánu?
a) k.n
b) k.n + n ( k – 6 )
c) k.n – n ( k – 6 )
Do nepovinného cvičení z
matematiky se přihlásilo
m chlapců a o n méně dívek.
a)Kolik je přihlášeno dívek?
b)Kolik je přihlášeno žáků?
c) Kolik žáků je přihlášeno do
cvičení z matematiky, jestliže
chybějí 3 dívky a 2 chlapci?
a) m- n
b) m + ( m – n )
c) m + ( m – n ) - 5
Za jeden rok se z jedné
ovce získá m kg vlny.
Kolik kg vlny získá
a) z 20 ovcí za jeden rok,
b) z x ovcí za 2 roky,
c) za x ovcí za y let ?
a) 20m
b) m . x . 2 = 2mx
c) m . x . y = mxy
V nádrži je 150 litrů vody,
každou minutu do ní
přiteče n litrů. Kolik litrů
vody bude v nádrži
za t hodin?
150 + 60.n . t
Zdroje:
•
RNDr. Ivan Bušek, PhDr.Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena Tichá –
Sbírka úloh z matematiky pro 8.ročník základní školy, SPN 1992, ISBN 80-0426090-X
•
Dr.František Běloun a kolektiv, Sbírka úloh z učiva matematiky základní škol, SPN,
Praha 1985, 14-088-85
Označení výukového materiálu:
VY_32_INOVACE_ICT 2.3 M
Anotace:
Prezentace určená do hodin k samostatné práci žáků.
K použití je nutný dataprojektor. Po procvičení ve
výuce je možné zveřejnění na www stránkách školy k
procvičení pro nepřítomné žáky.
Autor:
Jazyk:
Očekávaný výstup:
Mgr. Lenka Svozilová
Český
Žák počítá slovní úlohy pomocí proměnných.
Sestavuje výrazy s proměnnými.
Speciální vzdělávací potřeby:
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
Druh interaktivity:
Cílová skupina:
Stupeň a typ vzdělání:
Typická věková skupina:
Žádné
Výraz s proměnnou
Soubor příkladů k procvičování
Aktivita
žák
Základní vzdělávání – 2.stupeň
12-15 let / 8. ročník

similar documents