Rendszerek_f2_tartományban

Report
Jelek frekvenciatartományban

X  j  
 xt e
 jt
1
xt  
2
dt


 X  j e
jt
d
    xk e
X e

j
k  

 jk
1
xk  
2


 X e e
j
 jk
d

Tételek
xt 
Tétel
Linearitás
Eltolás
Moduláció
Konvolúció
c1 x1 t   c2 x2 t 
xt  t 
xt e j0t
x1 t  x2 t 
Konvolúció
x1 t x2 t 
Derivált
Derivált
d
x t 
dt
txt 
Skálázás
xat 
Parseval
E


X  j 
c1 X 1  j   c2 X 2  j 
X  j e  jt
X  j  0 
X 1  j X 2  j 
1
X 1  j   X 2  j  
2
jX  j 
2
E
1
2



c1x1k   c2 x2 k 
xk  i 
2
   
   
 
xk  1
E   xk 


X1 e j X 2 e j
1
X 1 e j  X 2 e j
2
e j X e j
x1k x2 k 

 
 ji
X e j  0 
2
 
d
X e j
d
2 

1 M 1  j    M i  
X e

M i  0 

1 
j 2
E
X
e
dt
2 
j
xMk 
X  j  dt
 
X e e
c1 X1 e j  c2 X 2 e j

xk e j0 k
x1k  x2 k 
 
X e j
j
kxk 
d
X  j 
d
1  
X j 
a  a
j
xt  dt
xk 
 
Néhány jel Fourier-transzformáltja
 t 
1
e j0t
cos0t 
sin0t 
xt cos0t 
sgn t 
 t 
 t et
1
2  
2   0 
2
   0      0 
2
   0      0 
2
2j
X   0   X   0 
2
2
j
1
   
j
1
 0
  j
 
xk 
X  j 
xt 
 k 
1
e j0 k
cos0k 
sin0k 
xk cos0k 
sgn k 
 k 
 k q k ; q  1
X e j ;   
1
2  
2   0 
   0      0 
2
2
   0      0 
2
2j
X   0   X   0 
2
 j
1 e
1  e  j
1
   
1  e  j
1
1  qe j
Jelek komplex frekvenciatartományban
Laplace
  j

1 1
xt  
X s e st ds

2j  1  j
X s    xt e st dt
0
Tétel
Linearitás
Eltolás
xt 
c1 x1 t   c2 x2 t 
 t  t xt  t 
Csillapítás
Moduláció
Konvolúció
xt et
Derivált
x, t 
Integrál
x1 t  x2 t 
 x d
0
Végérték tételek
x 0  lim sX s 
Res  0
x   lim sX s 
Res  0
s 0
X s e st
X s   
X1 s X 2 s 
sX s   x 0
1
X s 
s
t
s 
X s 
c1 X1 s   c2 X 2 s 
Laplace
Néhány jel Laplace-transzformáltja
 t 
 t 
xt 
 t et
 t cos0t 
 t sin0t 
 t t
 t tet
X s 
1
1
s
1
s 
s
s 2  02
0
s 2  02
1
s2
1
s   2
z e
j
 
X e j létezésének elégséges feltétele az abszolút összegezhetőség
Z-transzformációnál x(k) belépő jel
Tétel
Linearitás
Eltolás
xk 
c1x1k   c2 x2 k 
xk  i 
Moduláció
xk e j0 k
Konvolúció
x1k  x2 k 
Derivált
xk  1
 
X e j
 
X e e
 
c1 X1 e j  c2 X 2 e j
j
 ji

X e j  0 

   
X e 
X1 e j X 2 e j
e j
j
X z 
c1 X1 z   c2 X 2 z 
X z z i r  0
z
X  
q
X 1  z X 2  z 
zX z   zx0

X z    xk z
1
xk  
2j
k
k 0
Tétel
Linearitás
Eltolás
xk 
c1x1k   c2 x2 k 
 k  r xk  r 
Csillapítás
Moduláció
xk q k
Konvolúció
x1k  x2 k 
xk  1
xk  1
Ált. derivált
Késleltetés
Független
derivált
z  r1
X z 
c1 X1 z   c2 X 2 z 
X z z  r r  0
z
X  
q
X 1  z X 2  z 
zX z   zx0
z 1 X z   x 1
d
X z, q 
dq
d
xk , q 
dq
Végérték tételek:
k 1


X
z
z
dz

x0  lim X  z 
z 
x   lim z  1X  z 
z 1
Néhány jel
Z-transzformáltja
 k 
 k 
xk 
 k q k
 k cos0k 
 k sin 0k 
 k kqk 1
 k k
X z 
1
z
z 1
z
zq
z 2  z cos0
z 2  2 z cos0  1
z sin 0
z 2  2 z cos0  1
z
z  q 2
z
z  12
FI jelek


X  j  
 jt


x
t
e
dt

1
xt  
2


 X  j e
jt
s    j
X s    xt e st dt
0
 1  j
1
st


xt  
X
s
e
ds

2j  1  j
d

z  esT  eT e jT  qe j
e j  e jT
DI jelek
   xk e

X e j 
 jk
k  
xk  
1
2

 
j
 jk
X
e
e
d



z  qe j
X z    xk z  k
k 0
xk  
1
2j
k 1


X
z
z
dz

z  r1
j
FI jelek
s    j
Belépő jelek
e
j
DI jelek
z  qe
j
Jelek leírása frekvenciatartományban
s    j
z  qe j


X z    xk z  k
k 0
xk  
1
2j
BELÉPŐ
z  r1
DI
hk 
k
q 1
    xk e
Xe

j
 jk
k  
1
xk  
2

 
j
 jk
X
e
e
d


0
  j
1 1
st


xt  
X
s
e
ds

2j  1  j
k 1


X
z
z
dz

e j
X s    xt e st dt
FI
ht 
j
t
 0
X  j  
1
xt  
2

 jt


x
t
e
dt



jt


X
j

e
d


Rendszerek leírása frekvenciatartományban
j
e j
DI
hk 
k
   
F
uk  hk 
U e j H e j
U( e j)
H( e j)
U(e j )H(e j )
FI
ht 
t
F
ut  ht 
U  j H  j 
U(j)
H(j)
U(j)H(j)
ÁVL frekvenciatartományban
j
e j
DI
hk 
k
 
F
xk 1
e j X e j
e j X(e j )
 
X(e j )
H e j  cT (e j E  A)1 b  d
FI
ht 
t
d
F
xt  
jX  j 
dt
jX(j)
X(j)
H  j   cT ( jE  A)1 b  d
Jelfolyam hálózat leírása frekvenciatartományban
j
e j
DI
FI
hk 
e
j
j
k
j
X(e )
ht 
X(e )
t
jX(j)
X(j)
y
b0
b1
b2
u
Kanonikus realizáció
-a1
 
H e j
-a2
b0  j   b1  j   b2  j   ..... bn
b0  b1e j  b2e j 2  ..... bn e jn


H
j



n 1
n2
1  a1  j   a2  j   ..... an
1  a1e j  a2e j 2  ..... an e jn
Normál alak
n
n 1
n2
Rendszerek leírása frekvenciatartományban
j
e j
DI
hk 
k
   
F
uk  hk 
U e j H e j
U( e j)
H( e j)
U(e j )H(e j )
 
F
xk 1
e j X e j
e j X(e j )
X(e j )
 
H e j  cT (e j E  A)1 b  d
 
H e j
b0  b1e j  b2e j 2  ..... bn e jn

1  a1e j  a2e j 2  ..... an e jn
FI
ht 
t
F
ut  ht 
U  j H  j 
U(j)
H(j)
U(j)H(j)
d
F
xt  
jX  j 
dt
jX(j)
X(j)
H  j   cT ( jE  A)1 b  d
b  j   b1  j   b2  j   ..... bn
H  j   0
n 1
n2
1  a1  j   a2  j   ..... an
n
n 1
n2
Rendszerek leírása frekvenciatartományban
s    j
z  qe j
DI
hk 
k
FI
ht 
t
BELÉPŐ
Z
uk  hk 

U z H z 
U(z)
H(z)
U(z)H(z)
L
ut  ht 

U s H s 
U(s)
H(s)
U(s)H(s)
ÁVL frekvenciatartományban
s    j
z  qe j
DI
hk 
k
Z
xk 1

zX z 
zX(z)
X(z)
H z   cT ( zE  A)1b  d
FI
ht 
t
BELÉPŐ
d
L
xt  

sX s 
dt
sX(s)
X(s)
H s   cT (sE  A)1b  d
Jelfolyam hálózat leírása frekvenciatartományban
s    j
z  qe j
DI
FI
hk 
ht 
k
zX(z)
t
sX(s)
X(z)
X(s)
BELÉPŐ
y
b0
b1
b2
Kanonikus realizáció
u
-a1
b0  b1 z 1  b2 z 2  ..... bn z  n
H z  
1  a1 z 1  a2 z 2  ..... an z n
Normál alak
-a2
b0 s n  b1s n1  b2 s n2  ..... bn
H s  
1  a1s n1  a2 s n2  ..... an
Rendszerek leírása frekvenciatartományban
s    j
z  qe j
DI
hk 
k
Z
uk  hk 

U z H z 
U(z)
H(z)
U(z)H(z)
Z
xk 1

zX z 
zX(z)
X(z)
H z   cT ( zE  A)1b  d
b0  b1 z 1  b2 z 2  ..... bn z  n
H z  
1  a1 z 1  a2 z 2  ..... an z n
FI
ht 
t
BELÉPŐ
L
ut  ht 

U s H s 
U(s)
H(s)
U(s)H(s)
d
L
xt  

sX s 
dt
sX(s)
X(s)
H s   cT (sE  A)1b  d
b0 s n  b1s n1  b2 s n2  ..... bn
H s  
1  a1s n1  a2 s n2  ..... an
Rendszerek leírása frekvenciatartományban
s    j
z  qe j
U(z)
zX(z)
H(z)
U(z)H(z)
BELÉPŐ
X(z)
H z   cT ( zE  A)1b  d
b0  b1 z 1  b2 z 2  ..... bn z  n
H z  
1  a1 z 1  a2 z 2  ..... an z n
e j
q 1
DI
hk 
k
U( e j)
e j X(e j )
H( e j)
U(e j )H(e j )
X(e j )
 
H e j  cT (e j E  A)1 b  d
 
He
j
U(s)
b0  b1e j  b2e j 2  ..... bn e jn

1  a1e j  a2e j 2  ..... an e jn
FI
ht 
H(s)
U(s)H(s)
sX(s)
X(s)
H s   cT (sE  A)1b  d
b0 s n  b1s n1  b2 s n2  ..... bn
H s  
1  a1s n1  a2 s n2  ..... an
j
t
U(j)
H(j)
U(j)H(j)
jX(j)
 0
X(j)
H  j   cT ( jE  A)1 b  d
b  j   b1  j   b2  j   ..... bn
H  j   0
n 1
n2
1  a1  j   a2  j   ..... an
n
n 1
n2

similar documents