И други - Posteffects

Report
Digital Marketing & Online Presence
Дружество на частно практикуващите
дерматолози
Обучение на Александър Варов
София, Март 2013
Материалите можете да намерите тук:
http://posteffects.bg/eflag/
Програма
I сесия
Дигитални медии и
дигитален маркетинг микс
III сесия
Как да управляваме нашия
сайт и присъствие
II сесия
Как да управляваме нашата
реклама в Интернет
IV сесия
Примери, казуси, въпроси
Обучение
Всичко може да бъде намерено,
ако знаете точните key words
В търсенето използвайте
definition, how to и best practices
Източници
http://posteffects.bg/eflag/
Digital media
Digital media
Основни принципи
• Цифровизация / Digital
• Свързаност в мрежи / Networks
• Интерактивност / Interactive
3 screens & the cloud
http://www.youtube.com/watch?v=1OpRQMRa270
Тенденции
•
•
•
•
•
•
•
Web 2.0
Internet of things
Real time web
Social web
Mobile experience
Augment reality
Location based services
Digital marketing
2 streams
• Pull
• Inbound
http://en.wikipedia.org/wiki/Inbound_marketing
• Push
• Outband
4p vs. 4e
• Product
• Place
• Price
• Promotion
• Experience
• Everyplace
• Exchange
• Engagement
http://www.slideshare.net/theopenroom/the-4-es-of-marketing-ogilvy-pr
Online marketing
http://www.iabuk.net/media/images/IABOnlineMarketingGuide_2667.pdf
Промяна
Owned, Paid & Earned Media
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html
Digital marketing mix
advertising
•
•
•
•
•
Search
Performance
Advertising
Social media
Inbound
presence
•
•
•
•
•
•
•
site
Community
Content
Service
e-commerce
RSS, SMS, e-mail
API
back end
• CRM
• Collaboration
• Metrics
Обем на пазара
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2011.pdf
Дял на дигиталната реклама
Индустрии
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2011.pdf
Рекламни формати
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2011.pdf
Ценообразуване
http://www.iab.net/media/file/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2011.pdf
Специалности
• UX, User Experience
• Interaction design
• Traffic analyses
Потребителско преживяване
Дизайн на интеракциите
Анализ на трафика
• Content marketing
Съдържание
• Community management
Администрация
• Online Reputation Management
• Performance Management
Репутация
Реклама
Основни понятия
Основни играчи
•
•
•
•
•
•
Publishers
Ad networks
Ad serving
Metrics
Interactive agencies
Service providers
Основни понятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•
user
visit
page view
banner
IMP
click
landing page
subscriber
conversion rate
Метрики
Reach
Покритие
Engagement
Goals
Интеракции
Цели
Subscribers
Абонати
Conversion rates
Конверсии
Метрики
Метрики
Ad Serving
Таргетиране
•
•
•
•
•
website content
geo targeting
demographical
behavioral
contextual
Image & Performance
Reach
Frequency
Brand metrics changes
Cost per Click, CPC
Cost per Action, CPA
Return on investment
Performance
Рекламни форми
Как работи банерът?
Стандарти на IAB
http://iab.net/guidelines/508676/508767
UAP | 300x250, 180x150, 160x600, 728x90
Ad Size
CTR%
CTR%
Стандартен Layout на банер
Добри практики
Препоръки Банер
•
•
•
•
•
•
•
•
Малък файлов размер
Кратка анимация и статичен екран
Хапки, а не сюжет
Фокус върху статичния екран
Call to action визуален елемент
Постояно присъствие на марката
Изчистени форми
Малко и кратки текстове
Имиджова реклама
•
•
•
•
•
•
•
•
Reach
Frequency
Clicks
CTR%
UCTR%
Channel Unique Reach
Advanced ad serving (Gemius, DoubleClick)
и други...
Препоръчителен микс
• OTS: Over the page, CPM: 10-20%
• FRQ: UAP Banners, CPM: 60-80%
• Traffic: Performance, CPC: 10-20%
Post evaluation
Performance реклама
• CPC / CPA
• eCPM
• Bid / Fixed
Performance инвентар
AdSence, AdWrods, Facebook, HTTPool, Easy Ads,
Etarget, Netinfo, Investor, Dir.bg
България
Потребление
Dec 2012
3 776 709
16% ръст
Потребление
Рекламен пазар
IAB Europe, Gemius: Interactive Overview of CEE Markets 2009
Рекламен пазар
IAB Europe, Gemius: Interactive Overview of CEE Markets 2009
Основни издатели
t
И други: http://piero97.com/Reklamni-tarifi/6
Други играчи
Рекламни мрежи
• Google Ad Words
• HTTPool
• Easy Ads
• Etarget
• Think Digital
Медиа агенции
• Piero 97, Аргент
• Обслужващите РА
Браншови организации
• IAB България
• Българска Уеб Асоциация
Интерактивни агенции
• Z Digital / Cybermark
• Easy Online
• Interactive Share
Специализирани
• SEO, SEM: Web Focus, SEOM
• Медиа шоп: Пиеро 97, Аргент
• Метрика: Gemius
• Ad Serving: Gemius, HTTPool
• SMM: Social Me,
Online presence
Компоненти на Online presence
•
•
•
•
Site
Social media channels
Subscriptions
Search engines
Inbound marketing
•
•
•
•
•
•
•
Site
Blog
Social media
Video & Audio Podcasts
White papers
Newsletter
SEO
Landing page
http://visualwebsiteoptimizer.com/split-testing-blog/landing-page-best-practices/
Препоръки Landing Page
•
•
•
•
•
Баланс conversion и experience
Модел на интеракциите
Измеримост на интеракциите
Ясни headline + 3-5 taglines
Call to action елементи, които повтаряме
при дълга страница
Search engine optimization
•
•
•
•
Content strategy
On site SEO
Off site SEO
Paid ads, Google Ad Words
Newsletters
•
•
•
•
•
•
•
E-mail list
HTML и Plain text
Open / Un open / Click / CTR%
Unsubscribe
Персонализация
Защо получавате този e-mail
Opt-in email advertising, permission marketing
Email marketing performance
Social Media Платформи
•
•
•
•
•
•
•
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Foursquare
Tumblr, Pinterest
Instagram
Social Media KPI’s
•
•
•
•
•
Subscribers
Reach, Views
Engagement, Interactions
Virality
Leads
Благодаря!
[email protected]
http:// linkedin.com/in/alexandervarov
http://posteffects.bg
http://posteffects.bg/eflag

similar documents