Passus Integrator rozwi*za* sieciowych i systemów pracy grupowej

Report
Planowanie i monitorowanie
wydajności rozwiązania workflow
Agenda
 O nas
 Planowanie rozwiązań opartych na przepływach
SharePoint
 Monitorowanie wydajności i identyfikacja problemów
 Q&A
Integrator zaawansowanych
rozwiązań
 Elastyczna, indywidualnie tworzona oferta
 Kompetencje i doświadczenie
 Blisko 100 pracowników - inżynierów i specjalistów
 20 lat na rynkach IT i telekomunikacyjnym
 NetMasters – blog technologiczny Passus
http://www.passus.pl/blog/
 Stabilny partner dla wymagających Klientów
Elastyczna, indywidualnie
tworzona oferta
 Monitoring oraz poprawa wydajności sieci i aplikacji.
 Systemy pracy grupowej (ujednolicona komunikacja,
zarządzanie procesami, środowisko SharePoint).
 Bezpieczeństwo sieci i aplikacji.
 Projektowanie, wdrożenie oraz utrzymywanie
infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.
 Dedykowane rozwiązania IT dla administracji publicznej.
Planowanie rozwiązań opartych na
przepływach SharePoint

Paweł Wróbel
Cele sesji
 Zwrócenie uwagi na specyfikę rozwiązań opartych o
przepływy SharePoint
 Dostarczenie „checklisty” do planowania przepływów
 Ucywilizowanie wdrożeń z użyciem narzędzi
graficznych
Główne wyzwania





Funkcjonalność i UX

Interfejs i zachowanie „pudełkowego” SharePointa

Formularze
Implementacja procesu

Dojrzałość procesu

Silnik przepływu

Ograniczenia narzędzi do przepływów
Uprawnienia

Dostęp do danych SharePointa

Dostęp do danych przepływu

Podejmowanie decyzji w przepływie
Struktura danych

Relacyjność

Dane zewnętrzne
Wydajność

Ilość startujących/pracujących przepływów

Ilość elementów/dokumentów
Ogólne rady
 Obowiązują zasady tworzenia oprogramowania
 Pracuj z biznesem
 Modeluj proces z biznesem
 Znajdź i zadbaj o zaawansowanych użytkowników
biznesowych
 Dziel się procesem
 Spodziewaj się zmiany i przygotuj się na nią
 Zawsze pamiętaj o wydajności
 Optymalizuj proces po zmianie
 Nie zapominaj o testach i fazie wdrożenia
Funkcjonalność i UX

Nie zakładaj, że standardowy UX SharePointa wystarczy

Pomyśl o tym w jaki sposób użytkownicy będą:
 Uruchamiali przepływy
 Podejmowali decyzje w przepływie
 Dowiedzą się co mają robić (centralne zadania, filtrowane widoki,
połączenie z Outlookiem, lista maili, gadżet na pulpicie)

Formularze
 Upewnij się, czy nie będą potrzebne zaawansowane formularze
 Wybierz właściwe narzędzie (SPD, InfoPath, firmy trzeciej, własne)
 Znaj ograniczenia narzędzia i customizacji

Sprawdź jak się integrują z interfejsem rozwiązania firm trzecich i
własne
Implementacja procesu

Dojrzałość procesu
 Zdobądź analityka
 Zrozum proces – cel biznesowy
 Pomóż użytkownikom zrozumieć proces
 Staraj się nie dostosowywać procesu do narzędzia

Narzędzia Workflow
 Znaj swoje narzędzia i ich ograniczenia
 Testuj wpływ obejść na wydajność i implementację procesu
 Pomyśl o kodowaniu własnych aktywności/funkcjonalności

Silnik przepływów
 Nie używaj przepływów do wszystkiego
 Pamiętaj, że debugowanie przepływów jest czasochłonne
 Pamiętaj, że poprawa już działających przepływów jest niemożliwa
 Znaj konsekwencje korzystania z zewnętrznego silnika
Uprawnienia
 Zdobądź wymagania jak najszybciej
 Planuj pod uprawnienia – uwzględnij w architekturze
 Znaj ograniczenia SharePointa:
 Granulacja uprawnień do poziomu elementu (!)
 Uprawnienia do kolumn
 Uprawnienia do uruchamiania i anulowania przepływów
 Uprawnienia do zadań i podejmowania decyzji w
przepływie
 Kontekst przepływu
 Pamiętaj o zastępstwach i administratorach
 Korzystaj z grup
Struktura danych
 Zidentyfikuj wszystkie obiekty i ich atrybuty jak
najwcześniej
 Znaj ograniczenia SharePointa:
 Relacyjność
 Wybór odnośników
 Łączenie widoków list
 Wyświetlanie powiązanych elementów
 Przenoszenie elementów
 Pamiętaj o wpływie uprawnień i archiwizacji na
architekturę
Wydajność
 Znaj spodziewane obciążenie
 Elementy – główne i powiązane, wersje, archiwizacja
 Użytkownicy – ilu, jak bardzo aktywni, szczyty
 Procesy – ilość uruchamianych, długość przechowywania
historii
 Znaj rekomendowane limity (Technet, MSDN)
 Planuj, testuj, optymalizuj
 Pamiętaj – przepływy są ciężkimi użytkownikami
 Optymalizuj farmę
 WFE, Baza danych, lokalizacja timera
 Odnawianie puli IIS i timera SP
Wydajność
 Uważaj na
 Kwerendy
 Pętle
 Kaskadowe przepływy
 Zadbaj o archiwizację elementów i historii
Narzędzia do tworzenia
przepływów

Przepływy z pudełka

Gotowe do użycia
 Ograniczone
 Proste scenariusze
 Bez możliwości dostosowania

SharePoint Designer

Darmowy

Zintegrowany z Visio i
InfoPathem


Pozwala na automatyzację
najczęstszych zadań
Może modyfikować
przepływy z pudełka
 Pracuje tylko w obrębie
witryny
 Ograniczone aktywności i
możliwości modyfikacji danych
 Bez pętli
 Bardzo niewygodny w
większych przepływach
Narzędzia do tworzenia
przepływów

Visual Studio

„Wszystko jest możliwe”
 Wymaga deweloperów

Może korzystać z danych z
całego SharePointa i
zewnętrznych źródeł
 Wymaga licencji


Pełna kontrola nad procesem
Narzędzia firm trzecich

Graficzne definiowanie procesu

Dużo potężnych aktywności



 Długi czas wdrożenia
 Wymagają licencji
 Mogą mieć niespodziewane
ograniczenia
Duże możliwości dostosowania
 Wymagają uwagi i dostosowania
Mogą korzystać z danych z
innych witryn i kolekcji witryn
w większych rozwiązaniach
Łączą się z zewnętrznymi
źródłami
Czynniki wpływające na wybór
 Optymalne
Koszty tworzenia
Funkcjonalność
Wsparcie
Koszty
licencji
Czynniki wpływające na wybór
 Prawdziwe życie
Koszty licencji
Funkcjonalność
Koszty
tworzenia
Wsparcie
Optymalne narzędzie
 Nie istnieje
 W 80% przypadków narzędzia firm trzecich
 Jednorazowa inwestycja w licencje
 Krótszy czas wdrożenia i mniejsza czasochłonność niż SPD i VS
 Znacznie potężniejsze niż przepływy z pudełka i SPD
 Gotowe interfejsy użytkownika
 Łatwiejszy proces modyfikacji i dostosowania niż OOB, SPD oraz VS
 Łatwiejsze do pracy z biznesem
 Kiedy nie używać
 Proste procesy – z pudełka i SPD są tańsze (chyba że już mamy
jakieś rozwiązanie)
 Bardzo wydajne lub specyficzne przepływy
workflows – VS daje większą kontrolę (ale firm trzecie pozwalają
rozszerzać własnymi funkcjonalnościami)
Workbox może pomóc
 Co to jest Workbox?
 Graficzne narzędzie to definiowania przepływów w
SharePoincie
 Unikalne funkcje:
 2 warstwy designera – biznesowa i techniczna
 Dodatkowa warstwa uprawnień
 Zaawansowane odnośniki
 Odnośniki i aktywności pracujące pomiędzy kolekcjami
witryn
 Dla kogo:
 IT Pro
 Deweloperów
 Zaawansowanych użytkowników biznesowych
Graficzny designer w
przeglądarce
Łatwy do użycia, bez programowania
Graficzne
tworzenie
przepływów
Wyklikiwanie
odnośników
Warstwa techniczna i
biznesowa
Wspólna platforma dla biznesu i IT
Warstwa
biznesowa
role i zmianie
uprawnienia
Diagram
Warstwa
Workbox
techniczna
… –– stany,
co
ma
stać przy
stanu
…się
vsprzejścia,
przepływ
sekwencyjny
A teraz idź i zrób porządny przepływ!
Analiza i monitorowanie środowiska
SharePoint pod kątem wydajności
i stabilności przepływów

Tomasz Głogosz

Bartosz Dzirba
Agenda
 Wprowadzenie
 Narzędzia
 Wybrane przypadki
Wprowadzenie
Wprowadzenie
 Wydajność
 Czas odpowiedzi aplikacji na żądanie użytkownika
 Stabilność
 Aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami
 Badanie
 Przebieg
 Wyniki
 Naprawa
Narzędzia
Narzędzia
 Windows Performance Monitor
 ClearSight Analizer
 APMXpert
 SQL Server Profiler
 SP Developer Dashboard
Windows Performance Monitor
 Analizowanie wpływu uruchamianych programów na
wydajność komputera
 Czas rzeczywisty
 Zbieranie danych dziennika
 Zbierane dane
 Liczniki wydajności
 Dane śledzenia zdarzeń
 Informacje o konfiguracji
Windows Performance Monitor
ClearSight Analyzer
 Analizator sieciowy
 Analiza i monitorowanie wybranych
 Protokołów
 Interfejsów
 Aplikacji
 Zaawansowana analiza warstwy aplikacji
ClearSight Analyzer
APMXpert
 Zestaw narzędzi do monitorowania i diagnostyki
wydajności aplikacji
 Kompleksowa diagnostyka oparta na:
 Śledzeniu kodu aplikacji na serwerach
 Monitorowaniu ruchu sieciowego
 Monitorowaniu parametrów sprzętu
APMXpert
APMXpert
APMXpert
SQL Server Profiler
 Śledzenie i analiza instrukcji
 Treść
 Czas
 Przebieg
SQL Server Profiler
SP Developer Dashboard
 Renderowanie stron
 Zdarzenia
 Zapytania
 Czasy wykonywania
SP Developer Dashboard
Zdarzenia
Zapytania SQL
Wybrane problemy
WebPart XSTL
WebPart XSTL
WebPart XSTL
AD
AD
Kompleksowe podejście
 Wdrożenie Sharepoint oraz Datapolis Workbox
w Grupie Passus – intranet Kompass
 Analiza częstych zapytań, część operacji trwa zbyt długo
 Efekt skali i wydajność sprzętowa
 Optymalizacja zapytań i procesu biznesowego
Kompleksowe podejście
 Wdrożenie systemu obiegu dokumentów u klienta
 Analiza warstwy sieciowej
 Ogniwo pośrednie – Microsoft NLB
…
 Wykryty problem niezwiązany ale wpływający na
wdrażane rozwiązanie
Pytania?

similar documents