Inovativno poduzetništvo

Report
Inovativno poduzetništvo- vizija
za Hrvatsku
Antonija Mršić
načelnica Sektora za međunarodnu suradnju i poticanje
inovacija
XVIII. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
2.prosinca 2014.
WWW.MINPO.HR
Hrvatska i inovacije- gdje smo?
• Hrvatska po pitanju inovacija zaostaje u odnosu
na druge države članice EU-a („skromni
inovatori”)
• Mnogi razlozi:
– Nedovoljno ulaganja (financijska i ljudska) u istraživanje i
razvoj te inovacije
– Relativno niska tehnološka razina sektora malog gospodarstva
– Nizak stupanj uključivanja u izvozne aktivnosti i znanja o
novim tržištima
– Od ideje do tržišta dugačak i težak put koji nije bio adekvatno
podržavan
WWW.MINPO.HR
Innovation Union Scoreboard 2014
„In the group of Moderate innovators, (in 2013) Portugal improved the most, while
Croatia was improving at the lowest rate.”
WWW.MINPO.HR
Elementi inovacijskog sustava
• Stvaranje znanja- istraživački kapacitetiznanost
• Izgradnja vještina- obrazovanje + treninzi
• Primjena znanja – gospodarstvo, industrija
• ALI od ideje do tržišta- nije linearan proces
– inovacije ne nastaju u vakuumu
– Za konkurentnost, ulaganje u znanje i istraživanje nije dovoljno,
ono što čini razliku je izgradnja vještina koja ta znanja mogu
sistematizirati tako da su usmjerena prema povećanju
produktivnosti i učinkovitosti- potrebno PODUZETNIŠTVO
– Za jačanje vještina i znanja potrebna je sustavna podrška
WWW.MINPO.HR
Podrška/financiranje po fazama
inovacijskog ciklusa
Validacija tehnologije
(Proof of Concept)
Razvojno
istraživanje
Proizvodnja
Komercijalizacija
rezultata
istraživanja
Rast i ekspanzija
WWW.MINPO.HR
Promjena u poimanju inovacija
• Snaga komparativne
prednosti “jednog”
Jedna zemlja
Jedna regija
Jedno poduzeće
Pojedinačni projekti
Inovacija
proizvoda/usluge/tehnol
ogije
– Konkurencija
– Statično okruženje
–
–
–
–
–
“zero-sum” igra- neki
dobivaju, drugi gube
• Snaga “zajednice”
–
–
–
–
–
–
–
–
Suradnički projekti
Crowdfunding
Co-working
Dijeljenje ideja, rizika i
odgovornosti
Poduzetništvo
Eko-sustav
Kolaboracija
Dinamično okruženje
“povećavanje torte”izgradnja eko-sustava u
kojem svi dobivaju
WWW.MINPO.HR
Vrijednost ideja
• vrijednost ideja - rast po
zaposlenom ne ovisi o
broju ideja po zaposleniku
nego o ukupnom broju
ideja
• Priroda znanja je takva da
stvara opću korist jer
uvijek nadilazi privatnu
korist: dešava se
prelijevanje znanja na
druge sektore i subjekte
WWW.MINPO.HR
Globalni trendovi
• stagnacija gospodarskog rasta
• sve veći broj nezaposlenih- pogotovo mladih
• sve veća globalna povezanost zahvaljujući ICT i
digitalnim tehnologijama
• izvor gospodarskog rasta- znanje, inovacije,
istraživanje- ljudski potencijali, talenti i vještine
• SAD- više od polovice novih poslova u razdoblju
2000.-2014. kreirale tvrtke mlađe od 2 godine
– Promjena fokusa potpora s malih na mlada poduzeća
– Izgradnja eko-sustava koji potiče, olakšava i ubrzava
razvoj i rast mladih poduzeća
WWW.MINPO.HR
Poduzetništvo kao odgovor na globalne
izazove
• Put od specifičnog problema do razvoja specifičnog
rješenja- svaki poduzetnički pothvat
podrazumijeva kreativnost i inovativnost
(tehnološke, ne-tehnološke inovacije, poslovni
modeli, kreativne industrije….općenito, nova
rješenja)
• Hrvatska je druga zemlja u Europi po interesu za
osnivanje poduzeća
– Usmjerimo naše talente i snalažljivost u stvaranje poduzetničkog
eko-sustava koji će ostvariti taj potencijal
• Ne može i ne mora svatko biti (inovativni)
poduzetnik, ali svatko može doprinijeti
inovativnom poduzetništvu
WWW.MINPO.HR
Čimbenici koji utječu na inovativno
poduzetništvo
Pojedinac poduzetnik koji
sam/a gradi
uspješnu priču ni iz
čega= samo MIT
Za uspjeh potrebno
poticanje razvoja svih
čimbenika:
• Istovremeno
• Dugotrajno
WWW.MINPO.HR
Poticanje inovativnosti
Inovativna (start-up)
poduzeća
Tradicionalna
poduzeća
• mogu postati inovativnija
putem prijenosa znanja i
tehnologije
– suradnjom sa
znanstvenomistraživačkom zajednicom,
drugim poduzećima
– Umrežavanjem i putem
klastera
• podrška za osnivanje,
komercijalizaciju rast
– Podrška u stvaranju
timova
– Financijska podrška u
ranoj fazi i u
komercijalizaciji rezultata
– Međunarodno
umrežavanje i promidžba
WWW.MINPO.HR
Što je „start-up”?
Poduzeće dizajnirano za brzi rast
( “a company that makes an explicit commitment to
grow fast”)
Što čini bazu i preduvjet za brzi rast?
INOVACIJE
WWW.MINPO.HR
Ključ uspjeha inovativnog poduzeća
• Osnivanje poduzeća- oblik društvenog
angažmana
• Inovacije- davanje vrijednosti
• Tehnologija - alat
• Financiranje- poluga
sredstvo
Cilj: rješavanje problema
• Prvi korak je uvidjeti problem i ponuditi rješenje
koje ga rješava
WWW.MINPO.HR
Elementi uspješnog start-upa
• Atraktivnost rješenja (“drži vodu”, stvarni
problem-provjereni interes potencijalnih kupaca)
• Atraktivnost tržišta (doseg, skalabilnost)
• Inovativnost (što je novo, bolje, drugačije)
• Tim (marketing, strategija, tehničko znanje)
• Poslovni model (put do zarade)
• Ideja je prvi korak….. za financiranje i podršku
potrebno imati minimalno provjeren proizvod
(MVP) s razrađenim svim elementima
WWW.MINPO.HR
MINPO- Mjere poticanja
Međunarodno
umrežavanje
Izravni poticaji za inovacijske
projekte
• Poduzetnički impuls
• Operativni program OP KiK
(od 2015.godine)
• Programi Unije: Obzor2020
– SME Instrument
• Regulatorni (fiskalni) okvir
Podrška za poduzetničku infrastrukturu +
mentorstvo
Promidžba inovativnog poduzetništva + validacija ideja
Sustav koji gradi temelje i „hrani” svaku sljedeću fazu
WWW.MINPO.HR
Poduzetnički impuls –inovativno poduzetništvo (1)
Iznos odobrenih potpora
Broj odobrenih potpora
17
6,240,000
kn
11
4,000,000
kn
2013.
2013.
2014.
2014.
– u 2013. odobreno 11 inovativnih projekata (11 poduzeća)
– u 2014. odobreno 17 odobrenih prijava (3 fizičke osobe + 14 poduzeća)
– 25% veći proračun 2014./2013.
– 2014. proračun 6,24 mil kn (138 tis kn za fizičke osobe + 6,057 mil kn za poduzeća)
– većina odobrenih projekata je iz ICT sektora (12/17) i s područja Grada Zagreba
– Zaključak: ICT sektor je inovativan i kreativan, usmjeren na svjetsko tržište i ima velik
potencijal rasta.
– CILJ: povećanje udjela inovativnih tvrtki u ukupnom broju gospodarskih subjekata
WWW.MINPO.HR
11 ugovorenih projekata u 2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Amphinicy
Bagheera
Bex
E-Glas
Genos
Inteligentna
kuća
7. Mobilisis
8. Rimac
automobili
9. SER
10.ShoutEm
11.Ux Passion
45% računalno
programiranje
WWW.MINPO.HR
Ugovoreni projekti u 2014.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maja Mesić, za projekt proizvodnje Boya bojica za crtanje
Ivan Bosnić, za projekt ulaganja u razvoj i ranu komercijalizaciju softvera u oblaku „LegalTie“
Mislav Radić, za projekt razvoja online booking servisa Marina Booker Adria
Salona-Var d.o.o., za uvođenje komercijalizacija inovativnih pužnih transportera
Diversitas IT sustavi d.o.o., za Mash.me – sustav za upravljanje digitalnim likovima
Citus d.o.o., za dovršetak razvoja komercijalizacije proizvoda [email protected] Motion - interaktivni
multimedijalni kiosk upravljan pokretom ruke ili tijela
Five by Five d.o.o., za projekt naplata kreditnih kartica putem mobitela – AgentCASH mPOS
EDC d.o.o., za projekt sustava nadzora nad vodoopskrbnom mrežom mjerenjem tlakova na
protupožarnim telemetrijskim hidrantima
Kreativni odjel d.o.o., za projekt Hyperviz 360, koji čini napredna tehnologija interaktivnih
vizualizacija
Pro Vox d.o.o., za Dreamtrix enfine programske alate koji omogućava brže i lakše programiranje
aplikacija
Itel d.o.o., za projekt Weather Routhing – optimalna ruta za brodove
Alveus d.o.o., za projekt COMPA – tehnologija popravka čeličnih brodskih struktura i cijevi pomoću
kompozitnih zakrpi
Herbafarm – Magnolija d.o.o., za projekt Herbafertil – pokretanje proizvodnje biorazgradive
vrećice s ogranomineralnim gnojivima i intenzivnu prihranu, rast i biološku sanaciju bilja
IDxLabs j.d.o.o., Teddy The Guardian – koncept medicinskih senzora integriranih u plišanu
igračku
S.D. Informatika d.o.o., za projekt Uni Gluko – ICT sustav za kontrolu i upravljanje dijabetesom
putem univerzalnog sučelja i platforme za učitavanje glukometara
Slikoplat d.o.o., za projekt PhotoPay (PhotoMath) realtime Text Recognition (RTR) – softverski
moduli za prepoznavanje teksta u realnom vremenu putem kamera mobilnih uređaja
Omnisdata d.o.o., za projekt GIS Cloud Docs – prostorno beziran sustav za upravljanje
dokumentima i informacijama
WWW.MINPO.HR
Primjeri podržanih poduzetničkih
inkubatora
WWW.MINPO.HR
Primjeri pokroviteljstva start-up
događanja i natjecanja
• Cilj: promidžba poduzetničke kulture,
inovativnosti i kreativnosti
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Start- up Weekend Zagreb, 2013.
Pakoštane - Summer Jam Croatia, 2013.
Start up Island Hvar Conference in 2013., 2014.
Startup Weekend Split- 2014.
Voogle Conference Varaždin –2014.
Innovation Fair Ilok- May 2014.
Start-up Weekend Dubrovnik, 4. i 11.2014.
Shift Split Conference 2014.
Sajam ideja, Sveučilište u Zagrebu 2014.
Poduzetnički kamp Solin 2014.
….
WWW.MINPO.HR
Program Obzor2020
Obzor2020 (Horizon2020)
Što se financira?
•
•
€ 78,6 mlrd.
•
Nastavlja se na prethodni FP7 i
dijelom na CIP
•
•
Istraživanje:
–
Izravna bespovratna financijska
potpora za projekte istraživanja i
inovacija:
– Vrhunska znanost
– Industrijsko vodstvo
– Društveni izazovi
Financijski instrumenti u suradnji
s EIF-om i EIB-om
–
–
–
•
znanstvena istraživanja,
pretkomercijalna istraživanja,
multidiciplinarna sa značajem za
europsko društvo i gospodarstvo
Konzorcij
Financiranje do 100% prihvatljivih
troškova
Glavno načelo u ocjenjivanju:
izvrsnost (science-driven)
Inovacija:
–
–
–
–
aktivnosti izrade prototipa,
testiranje, demonstracije proizvoda,
izrade pilot-proizvoda, validacije i
tržišne replikacije proizvoda
Konzorcij ili samostalno (SME
Instrument)
Sufinanciranje do 70% prihvatljivih
troškova
Glavno načelo u ocjenjivanju:
učinak (market-driven)
WWW.MINPO.HR
IP 3.4. Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim,
nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima
Specifični cilj
3.4.1.
Unapređenje poslovnih
rezultata i tehnološke
spremnosti MSP
3.4.2.
Unapređenje inovativnosti
MSP-ova
Operativni program
Aktivnosti
EU dio
u mil EUR
• Poboljšanje poslovne uspješnosti i tehničke spremnosti MSP, s ciljem
pokretanja proizvodnje novih (za tržište ili za tvrtku) dobara i usluga ili novih ili
promijenjenih procesa i proširenja kapaciteta (potpore za materijalna ulaganja)
197
• Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu
pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti
20
• Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzetnika kroz
mogućnosti koje pružaju ICT alati
20
• Projekt poticanja umrežavanja malih i srednjih poduzetnika s ciljem jačanja
pozicije na tržištu, financiranje razvoja lanaca ponude, lanaca vrijednosti,
klastera i zadruga
40
• Internacionalizacija rastućih i inovativnih poduzeća
30
• Uspostava kapaciteta koji se temelje na inovacijama i novim tehnologijama
namijenjenim konkurentnim proizvodima / uslugama napredne tehnologije s
visokom dodanom vrijednost u skladu sa S3
100
• Potpore malim i srednjim poduzetnicima s ciljem njihovog uključivanja u
procese vezane za inovacije, odnosno komercijalizacije njihovih rezultata (PO
UZORU NA MJERU B2, PI2014)
• Poboljšanje inovacijskog potencijala poduzeća i podrška za zaštitu prava
intelektualnog vlasništva (INOVACIJSKI VAUČERI)
80
WWW.MINPO.HR
Ukupno
Primjeri međunarodne promocije
inovativnih poduzetnika
•
Global Startup Youth and Congress, Kuala Lumpur, 2013: Mate
Rimac, Ana Burica, Josipa Majić and Borna Beaković
•
Global Entrepreneurship Congress Moskva, 2013., predstavnik HR na
„Entrepreneurs who are heroes” , Ivan Burazin, Codeanywhere
•
Europska komisija „Secret of Success Brochure 2014” digitalno
poduzetništvo UX Passion
•
World Startup Report „Internet Hall of Fame”: Degordian i Five
Minutes
•
World Economic Forum „Technology Pioneers 2015” - Rimac
automobili i Genos
•
Creative Business Cup 2013- POBJEDNIK- Teddy The Guardian
•
World Startup Competition Seul 2014, POBJEDNIK- AGRIVI
WWW.MINPO.HR
Primjer: pobjednik svjetskog natjecanja
Agrivi
•
•
•
Poljoprivreda
– globalno najveća gospodarska
grana – globalna skalabilnost
zahvaljujući softverskom rješenju
Trendovi- sve više mladih, obrazovanih
okreće se poljoprivredi
Rješenje za eko-sustav
– Učinkovitija poljoprivreda + izvor
stručnog i tehničkog znanja
– Poluga za nove i neiskusne
farmere- prilika za mnoge u
zemljama s tradicionalnom jakom
poljoprivredom, s velikim udjelom
mladih (digitalno pismenih i
nezaposlenih)
– podrška za generiranje novih
poduzetnika u poljoprivredi diljem
svijeta
– nudi velikim korporacijama kanal
za pristup novim, do sada
nezahvaćenim tržištima
– Mreža distributera, nova radna
mjesta u drugim zemljama
(centrala u HR- nova radna
mjesta)
– “dobitak za sve”
http://www.youtube.com/watch
?v=ptUNmvS1PMU&feature=yo
utu.be
WWW.MINPO.HR
Međunarodni brand Hrvatske
…>
sport…..>
turizam…>
Rimac
Photomath
Teddy The Guardian
Agrivi….
- Novi ambasadori Hrvatske za
>inovativno poduzetništvo
WWW.MINPO.HR
Vizija… Hrvatske?
WWW.MINPO.HR
Hvala na pozornosti!
www.minpo.hr
[email protected]
WWW.MINPO.HR

similar documents