IVG-Dr-Ree (PPTX 490KB)

Report
De vasculaire patiënt
Wiens zorg is het?
De vasculaire patiënt?
Waar denkt ik dan aan?
• HVZ risico screening
• Risicofactor behandeling
• Secundaire preventie en behandeling
–
–
–
–
–
–
–
AMI, CVA, PAD
Darmischemie
Vasculitis
Occlusie a. retina, v. centralis retina trombose
Diabetes mellitus type 2
Reumatoïde Artritis
Trombose, longembolie
De vasculaire patiënt
Wiens zorg is het?
1. De patiënt met een ziekte
2. De mens die nog geen ziekte heeft, maar
bij wie een hoog risico daarop aanwezig
kan zijn.
De vasculaire patiënt
In mijn ideale wereld
2. De mens die nog geen ziekte heeft, maar
bij wie een hoog risico daarop aanwezig
kan zijn.
Screening en behandeling door de huisarts
en praktijk ondersteuner
De mens die nog geen ziekte heeft, maar bij wie
een hoog risico daarop aanwezig kan zijn.
Mijn ideale wereld
Vasculair geneeskundige
• Als de huisarts er niet uitkomt
• Als de patiënt een 2e mening wil
• Erfelijke dyslipidemie
• Ernstige hypertensie, verdenking secundaire RR
• Eindorgaan schade of orgaan specifieke
klachten: cardioloog, neuroloog, vaatchirurg,
internist
• Therapie resistentie
• Polyfarmacie
De mens die nog geen ziekte heeft, maar bij wie
een hoog risico daarop aanwezig kan zijn.
Mijn ideale wereld
Vasculair geneeskundige
• HA heeft keuze bij verwijzing: screening
en advies of overname behandeling
• Korte inventarisatie en stellen van
diagnose
• Advies en starten behandeling
• Follow-up door de huisarts
• Bij problemen in de toekomst zie ik patiënt
gaarne retour.
Behoud van behandeling
Groene Hart ZH Gouda
Figuur 2: Verloop systolische bloeddruk
Systolische bloeddruk
170,0
160,0
150,0
HT-groep (n=32)
140,0
PAV-groep (n=23)
mmHg
130,0
120,0
T0
T1
T2
HT-groep (n=32)
163,0
145,4
155,0
PAV-groep (n=23)
142,1
136,3
144,7
Teun de Gelder, Ted Koster
Behoud van behandeling
Groene Hart ZH Gouda
Figuur 6a: SCORE alle leeftijden
SCORE
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
%
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
T0
T1
T2
HT-groep (n=32)
3,1
2,1
2,6
PAV-groep (n=23)
3,4
2,7
3,1
Teun de Gelder, Ted Koster
Behoud van behandeling
Groene Hart ZH Gouda
•
•
•
•
•
Komt niet door minder medicatie
Bijwerkingen
Therapietrouw?
Leefstijl aanpassingen nemen af?
Bij deze hoog risico patiënten moeten we
er bovenop blijven zitten
• Huisarts dient zich dit bewust te zijn
Teun de Gelder, Ted Koster
De patiënt met een ziekte
Wiens zorg is het?
De patiënt met een ziekte
Wiens zorg is het?
Vasculair geneeskundige
• Diabetes
• Nierinsufficientie
• RA patiënt
• Perifeer vaatlijden
• Premature atherosclerose
• Darmischemie
• Occlusie a. retina, v. centralis
retina trombose.
Huisarts
• Diabetes
• Hypertensie
• Milde dyslipidemie
• Obesitas
• Roken
Vasculair risico screening en behandel advies of
kortdurende behandeling
langdurig
De patiënt met een ziekte
In mijn ideale wereld
Vasculair geneeskundige
• Afspraken met
–
–
–
–
–
–
Reumatoloog
Vaatchirurg
Cardioloog
Neuroloog
MDL arts
Oogarts
• Veel consulten met screening en advies
• Verdere behandeling en follow-up bij de huisarts,
tenzij…
• Afspraken met de huisartsen.
– Hoe komt de patiënt in het systeem bij de HA?
– Adviezen helder en concreet gegeven, maar de HA moet ze ook
lezen
De patiënt met een ziekte
Wiens zorg is het?
Afspraken met de huisartsen.
• Kaderartsen: Herkenbaar of lange tenen?
– Initiatief van een cardioloog en hoofd van de HAP: BNP
geboycot omdat het niet eerst met de kaderartsen was overlegt.
• Overleggen huisartsen wel met elkaar?
– Protocol DVT diagnostiek in de regio: Wordt op de parkeerplaats
overlegd of tijdens een drukke dienst op de HAP  weerstand.
• Daar heb je het Diak weer met hun plannetjes
NHG – standaard
Multidisciplinaire richtlijn
Diepe veneuze trombose Cardiovasculair risicomanagement

similar documents