3d hoofdstuk 2 rpk 2014

Report
3*/Divemaster
CMAS/NOB brevetopleiding
Samenstelling Rob Kool I120
Inhoud
• De aftrap
• De terugblik
• Deco
• Toets?
• Voorbereiding zwembad
Rob Kool CMAS-NL120
Aftrap
Of kijken of het eenvoudig kan…
Je kan met elkaar lang over deco praten
De terugblik
struikelen
Decompressie ziekte
Oor problemen/trommelvliesperforatie
Squeeze (bril, pak, kaak, oor, long)
Stikstof narcose
Zuurstof vergiftiging
Revearsed blok
Vullingen er uit
Emfyseem
Klaplong
Embolie
Duikerskoliek
CO vergiftiging
Onderkoeling/afkoeling
CO2 vergiftiging
Verdrinking/verstikking
Paniek
Hyperventilatie
120 bar
Decompressie
• Een verhaal over geiten, varkens,pudding, bier en … duikers
Mijn eindconclusie:
1* / 2* = voor veiligheid
3* =
• realiseren dat we het niet weten,
• dat theorie zich ontwikkelt,
• ontwikkelingen een beetje kunnen
volgen,
• inzien dat we het moeten doen
met statistiek!!!
5
120 bar
Decompressie & Decompressieduiken
• In NOB
duik
opleiding
7
Rode draad
• 1*-boek (Gebruik tabellen)
• 2*-boek (Diep duiken, Veiligheidsstop, Hulp)
• Specialisatie Redden (Hulp uitgebreid)
• 3*-boek, hoofdstuk 2 (theoretische achtergrond)
• Specialisatie decompressieduiken (Diep duiken,
echte decompressieduiken)
8
En ze verwachten…
• 3 theorielessen?
• 1 duik?
• Mondeling?
Effe afkoelen….
9
Mijn geschiedenis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
60 minuten regel
50 minuten regel
US navy tabel
18 m/minuut
Safety stop
DCIEM
10 m/minuut
Maximaal 10 m/minuut
Pyle stop
Toch maar geen diepte
stop
• Deco specialisatie
• Max 30 meter
• Verlenging veiligheidsstop
10
Tabellen (Nultijden)
Diepte
U.S. Navy
9
N.L.
12
200
15
Padi RDP
DCIEM
NOB
Bühlmann
Wienke
300
300
400
150
147
150
150
125
110
100
72
75
75
75
80
18
60
56
50
50
51
55
21
50
37
35
35
35
40
24
40
29
25
25
25
27
30
20
20
20
20
30
25
30
25
20
15
15
17
20
33
20
14
12
12
14
16
36
15
9
10
10
12
13
39
10
9
8
8
10
10
1
Leergang Decompressie (3*) - Uitgangspunten
• Beperkte wis/natuurkundige kennis (Cursist/Instructeur)
• Kennisgebied is in ontwikkeling
• Alle kennis (dieper kan niet zonder wis/natuurkunde)
• Lezen handleiding van een computer
• Kiezen voor computer
• Duikongevallen & decompressie
• Welke keuzes?
12
Dit is een instructie kadersheet!
Leergang Decompressie - Inhoud
Nog veiliger duiken
(pag 104, 3*)
Waarom?
Hoezo?
Is dat wel zo?
Ja, maar…
13
Brooklyn Bridge (1868 – 1883)
14
De bouwer
John August Roebling
Washington August Roebling
1806 -1869
1837- 1926
15
Caissons
16
Caissons (Brooklyn Bridge)
17
Werken in een Caisson
18
Luchtsluis
19
Onderzoek
Opgelost Stikstof
Drukverlaging
Hoe kun je veilig de druk verlagen ?
Belletjes
Deco Ziekte
20
Proefdieren
21
Hoe leg je het uit..
Diffusie
Oppervlaktespanning en belgrootte
Parallelle & seriële compartimenten
Snelle en trage weefsels
Halfwaarde tijd/M waarde
Risicofactoren
Drukverlaging en belvorming
22
Belletjes
• Gaskernen
• Microbelletjes (Silent Bubbles)
• Gasbellen
23
Seriële Compartimenten
T1
T2
Decompressie
T3
T4
Rest Stikstof
24
Halveringstijd
80 min
100
120
min
Na 60
20
40
25
Risico Factoren: Patent Foramen Ovale
26
Patent Foramen Ovale
27
Patent Foramen Ovale
28
Overige Risico Factoren
• Persoonlijke kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
Leeftijd
Uitdroging
Medicijnen en Alcohol
Kooldioxide
Angst en Zwaarlijvigheid
Ziekte en Ziek Geweest
Inspanning
• Omgevingsfactoren
• Koude
• Profiel
• Vakantie en Diepe Duiken
29
Oppervlakte Spanning
Pomg = 2 bar
Pomg = 2 bar
Pos
= 0.5 bar
Pbel = 2.5 bar
30
Groei van Gasbel
Pomg = 3 bar
Pbel = 2.5 bar
31
Krimpen van Gasbel
Pomg = 2 bar
Pbel = 3 bar
32
‘Nieuwe’ Inzichten
• Jojo-duiken
• Herhalingsduiken
• Omgekeerde duikprofielen
• Stops
• Opstijgsnelheid
33
Computers
Wat voor
computer heb
jij ?
Ik heb een
gele
polscomputer
…
34
Algoritmen
Algoritme
Aantal
Cochran
2
Comex
1
Haldane
2
MH-12T C
3
RGBM
4
Suunto
2
ZH-L??
13
35
Kopen van een duikcomputer
• Algemeen
•
•
•
•
•
Logische indeling/afleesbaarheid
Luchtintegratie
Nitrox
Verlichting
Zelf batterij vervangen
• Algoritme
• Gasbelletjes
• Rekening houden met herhalingsduiken, meerdaagse duiken, risicovolle
profielen
• Dieptestops
• Maximale stijgsnelheid 10 meter per minuut
• Persoonlijke instellingen
36
‘Oorzaken’ Deco Ongevallen
• Herhalingsduiken
• Meerdaagse Duiktrips
• Diepe Duiken
• Ongecontroleerde Opstijgingen
• Missen Deco Stops
• Uitdroging
• Jojo effect.
Gebruik
Tabel
Computer
(9 gevallen medisch)
Juist
6
26
Onjuist
59(1)
32(1)
37
Deco computer: Vragen
(voorbereiden voor volgende keer?)
1. Wat doe je als de computer van je buddy afwijkende tijden
aangeeft?
2. Hoe ga je om met het hanteren van diepte stops?
3. Hoe worden deze in de tabel verwerkt?
4. Wat als de duikcomputer uitvalt?
5. Hoe check je het niveau van de batterij?
6. Wat is de levensduur van de batterij?
7. Hoe wordt de deco-info op de display gepresenteerd?
8. Hoe kan het dat de computer deco-tijd en stops aangeeft en
deze tijdens de opstijging verdwijnen?
9. Hoe ga je hiermee om?
10. Hoe kun je de duikcomputer naar de omstandigheden
instellen?
11. Hoe kun je jouw duikplanning in de duikcomputer ingeven?
38
Zwembad
• Ieder één oefening voorbereiden voor “volgende”
keer.
• 5 minuten uitleg: signalen/aandachtpunten
• Met buddy 4 oefeningen voorbereiden voor XX
december
39

similar documents