A Szegedi Tudományegyetem harmadik missziós tevékenységei és

Report
A Szegedi Tudományegyetem harmadik
missziós tevékenységei és az EU
fejlesztéspolitikája
DR. LUKOVICS MIKLÓS
Docens, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Igazgató, SZTE Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság
Egyetemek generációi
Megnevezés
Első generációs
egyetemek
Cél
Oktatás
Szerep
Az igazság
védelme
Létrehoz
Szakemberek
Nyelv
Latin
Második
generációs
egyetemek
Harmadik
generációs
egyetemek
Oktatás, kutatás
Oktatás és kutatás és
tudáshasznosítás
A természet
Értékteremtés
megismerése
Szakemberek,
Szakemberek és
tudósok és
tudósok
vállalkozók
Nemzeti
Angol
Az Európai Unió fejlesztéspolitikai
ismeretei a Szegedi Tudományegyetemen
• „Hagyományos”, a témával foglalkozó
tárgyak oktatása az alap- és
mesterképzés keretei között
(előadás+szeminárium)
– Az Európai Unió (BA)
– Területi tervezés alapjai (BA)
– Pályázatkészítés (BA)
– Uniós projektek menedzselése (BA)
– Regionális politika és területfejlesztés (MA)
Az Európai Unió fejlesztéspolitikai ismeretei
a Szegedi Tudományegyetemen (2)
• „Élményalapú oktatás”-nak kedvez a téma
– Az alaplogika minden esetben megkadályozni a
hallgató figyelmének elkalandozását élményalapú
oktatás biztosításával: a hallgató figyelmét az óra első
percétől az utolsóig úgy kötjük le, hogy ő végig aktív
szereplője az órának. Ekkor az oktató inkább mentori
szerepben, a hallgatók pedig egyenrangú brain
storming partnerként vannak jelen az órán. Az oktató
problémákat vet fel, gondolkodásra készteti a
hallgatókat, közös ötletelés zajlik, melyet 5-10 perces
csoportmunkákkal is kombinálni lehet.
Az Európai Unió fejlesztéspolitikai ismeretei
a Szegedi Tudományegyetemen (3)
• Konkrét megjelenési forma: Térségfejlesztés a
gyakorlatban c. kurzus (Regionális és Környezeti
Gazdaságtan MA)
–
–
–
–
–
–
4. szemeszterét kezdte
Óriási népszerűségnek örvend, most 2 fut
Kis csoportos (max 15 fős) munka
A valóságból merített témák
Heti szintű készülés (info sheet, prezentáció),
Kontakt órákon közös gondolkodás,
problémamegoldás, ötletelés
– félév végén nincs zh
Az Európai Unió fejlesztéspolitikai ismeretei
a Szegedi Tudományegyetemen (4)
• A következő 4 félév egyik biztos témája: SZTE
Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Központ
• Az EU fejlesztéspolitikai ismereteinek gyakorlati
szempontú megismerése ÉS ALKALMAZÁSA
• A hallgatók élesben kapnak visszacsatolást
gondolataik, problémamegoldási módszereik
helyességéről
SZTE Gazdaság- és
Vállalkozásfejlesztési Központ
• Gazdaságfejlesztési láb
– Eltérő kiinduló helyzetű pilot kistérségek
kiválasztása
– Fejlesztési célú helyzetelemzés, kitörési
pont vizsgálat
– Stratégiaalkotás
– Projektgenerálás
– Szemléletformálás
– Stb.
SZTE Gazdaság- és
Vállalkozásfejlesztési Központ
• Vállalkozásfejlesztési láb
– A SZTE-n évek óta futó vállalkozásfejlesztési
programok földrajzi és tematikus kiterjesztése
– Komplex vállalkozásfejlesztési
szolgáltatáscsomagok kidolgozása és nyújtása
– Működő és potenciális vállalkozásokra
egyaránt koncentrál
– Hagyományos és innovatív vállalkozásokat
elkülönülten kezel
Eddigi tevékenységek,
eredmények - Gazdaságfejlesztés
• Elkészült a meghatározott kistérségek
fejlesztési célú (szekunder)
helyzetelemzése
• Bekapcsolódás a 2014-2020-as Csongrád
megyei tervezésbe és Szeged MJV
tervezésbe
• Hallgatók kistérségi gazdaságfejlesztési
programcsomagokat alakítottak ki
• Két kistérség helyi tervezési workshop
• Kistérségi stratégia alkotás
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
DR. LUKOVICS MIKLÓS
SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
[email protected]

similar documents