K00 - Követelmények - DE Műszaki Kar

Report
Hő és áramlástechnikai gépek I.
Követelmények
L. SZABÓ GÁBOR
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI TANSZÉK
[email protected]
Elérhetőségek

Email-cím:



Iroda:

324/2 (Verbai Zoltánnal)

302 (Csibi Lola)
Telefon:


[email protected]
+36-52-415-155/77715
Tantárgy felelős:

Dr. Kalmár Tünde Klára

[email protected]
Fontos információk
nappalin

A
gyakorlatokról
a
megengedettnél
kevesebb
hiányzás
(maximum 3)

A két darab számpéldákból álló zárthelyi dolgozat megfeleltre
történő megírása


1. zh: az első rajzhéten

2. zh a második rajzhét előtti héten

Pót zh: második rajzhét

Pót-pót zh: a vizsgaidőszak harmadik hetének utolsó napjai
A vizsga szóbeli lesz a kiadott tételsor alapján. Felkészülési és nem
vizsga kérdéssor!
Fontos információk
levelezőn

Egy darab, számpéldákból álló zárthelyi dolgozat
megfeleltre történő megírása

zh: az utolsó konzultáción

Pót zh: második rajzhét (15. hét) a nappalisokkal együtt

Pót-pót zh: a vizsgaidőszak harmadik hetének utolsó
napjai

A vizsga szóbeli lesz a kiadott tételsor alapján.
Felkészülési és nem vizsga kérdéssor!
Ajánlott Irodalom

Dr. Nagy József (Debrecen 2004): Gázellátás I.-II.

Épületgépészet
2000
(Budapest
2001):
II.
kötet:
Fűtéstechnika

Dr. Író Béla – Dr. Zsenák Ferenc (Győr, 2000): Energetikai
gépek

Dr. Mucskai László (Budapest, 1973): Hőcserélők termikus
és hidraulikus méretezése

Dr. Jakab Zoltán (Budapest, 2006): Kompresszoros hűtés I.-II.

Komlós-Fodor-Kapros-Vajda-Vaszil
Hőszivattyús rendszerek
(Bp.,
2009)
:
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents