p 3.3 - akdc

Report
India als opkomend land




Terugblik paragraaf 1 en 2
[15 min]
Nakijken paragraaf 1 en 2
[25 min]
Uitleg paragraaf 3
[10 min]
Maken paragraaf 3 (opdr 1 t/m 8) = HW

Relief:
◦ Hooggebergte noordzijde: Himalaya
◦ Aangrenzend: laagvlakte (2 grote rivieren – Indus en
Ganges)
◦ Hoogvlakte van Dekan
Wind waait van H naar L druk.
Hadley-cel
Homogene wereld
Corrioliseffect
ITCZ (echte wereld)
1.
2.
3.
4.
5.
◦

Moessons! (droge moesson en natte moesson)
(Wet van Buijs Ballot)


Zie aantekening bord
ITC: Intertropische Convergentie Zone
◦ Land warmt snel op/ Land koelt snel af
◦ Water warmt langzaam op/ water koelt langzaam
af.
 DAARDOOR: Lagedrukgordel GEEN rechte lijn!!
Tropen
● Droge en natte tijd.
 Regentijd in zomer 
oorzaak: Overdag boven
40OC  warme lucht stijgt op
 wordt aangevuld door
natte lucht vanaf de oceaan =
zuidwestenmoesson.
Vervolgens botst lucht
tegen Himalaya: Loefzijde.
 Winter: droge aflandige wind
● Neerslag erg onbetrouwbaar.

1.
2.
Wind waait van Hogedruk naar Lagedruk
Wind krijgt op het NH een afwijking naar
rechts, en op het ZH naar links (gezien
vanuit het Hogedrukgebied!)

Cultureel mozaïek
◦ De echte Indiër bestaat niet!
 Waarom niet?
 Grote variatie aan talen, godsdiensten en gewoontes

Maar waarom is het dan
toch 1 land?
21 deelstaten

India was een zogenaamde exploitatiekolonie
◦ Wat houdt dat in?
 (leegroven) Grondstoffen weghalen zodat die gebruikt
konden worden voor de Europese industrie.

Behalve exploitatie koloniën had je ook
vestigingskoloniën. Die waren echt bedoelt
om een nieuw leven op te bouwen: Bijv: VS of
Australie.

Wat zie je hier?
◦ Hoe komt dit ?
 % Moslims / Hindoeïsme
 >70%

Veel verschil tussen Arm en Rijk in India
◦ Met andere woorden: Veel sociale ongelijkheid

Dit komt oa door het Kastenstelsel
◦ Wat is het kastenstelsel?
◦ Vanaf geboorte behoor je tot een bepaalde kaste 
sociale groep
◦ Die bepaald je levensverloop
◦ Ze geloven in Reïncarnatie (wedergeboorte)
◦ Ondanks dat kastenstelsel afgeschaft is,
hanteren veel mensen
op het platteland de
regels

Nakijken paragraaf 1 en 2 (20 a 25 min)

Wanneer is een land rijk? Wanneer is een land
arm?
◦ Je meet het ontwikkelingspeil!
 BNP
 Basisvoorzieningen




Voedsel
Huisvesting
Onderwijs
Gezondheidszorg
 Overige kenmerken:
 Bevolkingsgroei
 Bestaansmiddelen
 Verdeling stad - platteland


India behoort tot de opkomende landen in de
wereld.
De zogenaamde BRIC-landen
◦ Brazilië, Rusland, India en China.

Deze landen kennen grote economische groei
door de globalisering. Hoe komt dit ?
◦ MNO’s gaan outsourcen (arbeidsintensief werk laten
doen in het buitenland)
◦ Lagelonenland

India is in trek vanwege de IT-sector.

Goed Engels sprekend
Harde werkers
Vrijemarkteconomie

SEZ (speciaal economische zones)


◦ Belastingvoordelen etc.

Maken paragraaf 3: (1 t/m 8) = HW

similar documents