Optimalisering van medische gegevensuitwisseling - ProRec-BE

Report
Optimalisering van medische
gegevensuitswisseling in de Belgische
context
Symposium Praktijkautomatisering 2012
Dr. J. Devlies, ProRec-BE
Overzicht
1.
2.
3.
4.
5.
Over wat hebben wij het ?
Wat hebben wij van “uitwisseling”?
Wat komt op ons af voor Label 2013?
Bespreking enkele bijzondere bestanden
Waar zijn de knelpunten?
16/06/2012
Praktijkautomatisering
2
Over wat hebben wij het?
• Optimalisatie
• Gegevens”uitwisseling”
• In de Belgische context
16/06/2012
Praktijkautomatisering
3
Optimalisatie
• Optimalisatie omvat
– Alle types van “gegevensuitwisseling”
• Intraprofessioneel: heel wat beschikbaar
• Interprofessioneel: nog heel wat te doen
• “Publieke” diensten: registers, medico-administratief
– Zinvol en Proportioneel
– Inhoudelijk “bruikbaar”. “Garbage in Garbage out”
– Veilig (niet alleen de toegang, ook de inhoud)
• Gegevens”uitwisseling”
• In de Belgische context
16/06/2012
Praktijkautomatisering
4
Aspecten van uitwisseling van
gegevens
• Geadresseerde transfert van gegevens / Niet
geadresseerd uitvoeren voor gegevensdeling
(Sumehr)
• Document gebaseerd of gestructureerd
• Conform aan een bepaalde syntax (vorm):
Kmehr / Conventioneel / HL7
• Al dan niet bestemd voor “verwerken” de
bestemmingstoepassing
16/06/2012
Praktijkautomatisering
5
In de Belgische context
• Verschillende semantische standaarden, functie
van klinische context & user group
• Taal aspect
==> vertaalslag
==> conversieslag (met terminologische diensten)
• Neiging tot
•
•
•
•
Verschillende opties in de landsdelen
Verschillende opties voor de beroepsgroepen
Afwijkende opties voor verschillende diensten
Afremmen van marktinitiatieven
16/06/2012
Praktijkautomatisering
6
Wat hebben wij al allemaal?
• Conventionele transfer (voor klinisch gebruik)
– Factuele gegevens (lab gegevens sinds 1989)
– Verslagen (technische, klinische)
• Een nationale standaard voor gegevensuitwisseling:
Kmehr (sinds 2002)
• Een “Patient Summary” Sumehr (sinds 2007)
• Een aantal basisdiensten aangeleverd door het eHealth
platform
• Regionale “locator” diensten
• Enkele export bestanden voor doeleinden (vb Achil
voor zorgtrajectgegevens)
16/06/2012
Praktijkautomatisering
7
Wat komt er bij (Label 2013)?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kine voorschrift
Kine verslag
Verpleegkundig voorschrift
Verpleegkundig verslag
Vernieuwd Kmehr compatibel lab protocol
Aanvraag terugbetaling medicatie Hoofdstuk IV
Geneesmiddelen voorschrift
Geneesmiddelen afleverbericht (…)
16/06/2012
Praktijkautomatisering
8
SumEHR (2007)
• Doel: delen van gezondheidsgegevens voor gebruik
door een andere geautoriseerde zorgverstrekker dan
de oplader van het bestand.
• Standaard bestemmeling: wachtdienst, urgentie /
eerste hulp
• Inhoudelijke opties:
– alleen essentiële en vaststaande gegevens (diagnosen,
medicatie, allergieën, patient will…)
– geen confidentiële gegevens
– geen “irrelevante” gegevens uit het verleden
– alleen GMD houder laadt op
– alleen waardedatum van een gegeven relevant
– verzender neemt volle verantwoordelijkheid over inhoud
16/06/2012
Praktijkautomatisering
9
SumEHR
• Knelpunten:
– Opladen naar waar? => evolutie te verwachten
– Toegang: te regelen langs de HUBs om, alleen RSW
– Raadplegen zou standaard moeten zijn in ZH /
Wachtpost
– Andere zorgverstrekkers: beperkte toegang te
voorzien
– De meeste patiëntendossiers zijn niet “klaar” om
als bron te fungeren (geen probleem van de
applicaties, een probleem bij de artsen)
16/06/2012
Praktijkautomatisering
10
GP Software Migration (2010)
• Doel: recuperatie van alle gegevens van een praktijk in
een andere softwareomgeving, bij wisseling van
software (stopzetting, faling…).
• Standaard bestemmeling: er is er geen: “verzender” =
“bestemmeling”.
• Inhoudelijke optie: zoveel mogelijk / alles (juridisch…)
– Historische reconstructie nodig (contacten en gekoppelde
gegevens)
– Ook vertrouwelijke gegevens
– Ook ondertussen irrelevant geworden gegevens
– Ook oudere versies van bepaalde gegevens
– Oorspronkelijke auteur blijft dezelfde
– Waardedatum EN registratiedatum blijven ongewijzigd
16/06/2012
Praktijkautomatisering
11
GP Software Migration
• Knelpunten:
– Neiging om het te gebruiken voor transfert van
gegevens naar een andere praktijk
– Nog niet mogelijk om lab resultaten mee te geven
(gebrek aan een nationale codering)
– Ontbreken van bepaalde metadata,
codeertabellen en individuele waarden in
codeertabellen.
16/06/2012
Praktijkautomatisering
12
Patient Migration File (2013)
• Doel: transfert van alle relevante gegevens van een
patiënt bij verhuis naar een andere praktijk.
• Standaard bestemmeling: de nieuwe arts in de nieuwe
praktijk
• Inhoudelijke opties: finaliteit, proportionaliteit en
verantwoordelijkheid
–
–
–
–
–
–
Historische reconstructie niet essentieel
Geen vertrouwelijke gegevens
Geen ondertussen irrelevante gegevens
Geen oudere versies van gegevens
Waardedatum en auteur blijven dezelfde
Registratiedatum wordt datum invoer in nieuwe praktijk
16/06/2012
Praktijkautomatisering
13
Patient Migration File
• Knelpunten
– Heel wat dossiers zijn niet “klaar” voor export
– Lab gegevens kunnen niet doorgestuurd worden
– Gebruik van “plaatselijke” waarden voor bepaalde
gegevens
– Bestemmingspraktijk is niet altijd bekend
16/06/2012
Praktijkautomatisering
14
Ervaringen & Knelpunten
• Dossiers zijn niet altijd “bijgewerkt”.
• Semantische interoperabiliteit
– Over de taalgrenzen heen
– Tussen de beroepen / domeinen
• Onvoldoende middelen voor onderhoud van
een/de nationale syntax
• Recuperatie heel dikwijls bemoeilijkt door
oneigenlijk gebruik van het pakket van oorsprong.
Meer aandacht en middelen nodig voor pakket
specifieke opleiding.
16/06/2012
Praktijkautomatisering
15
Dank u.
www.prorec.be
[email protected]
16/06/2012
Praktijkautomatisering
16

similar documents