Email- stalking

Report
Email- stalking
Bossche Samenscholingsdagen 2012
JBZ afdeling gyn/ obs
Casus beschrijving
• 30 jarige G I (doktersassistente bij HA)
• Alleenstaand ouderschap
• Medische indicatie zwangerschapscontroles:
POP pt, obsessieve stoornis
wat eraan vooraf ging…
• Komt op controle bij (vrouwelijke) gyn op
gebruikelijke intervallen
• Poli overgepland, mag telkens 10 min. eerder
om op tijd bij HA te kunnen beginnen
• Normale arts- pt relatie in eerste instantie
• Vertelt wel eens dat ze “niets aan haar
moeder heeft”
Beloop zwangerschap
• Komt ook op POP poli bij psychiater en bij SPV
• Krijgt PE/ HELLP bij 36 weken en wordt
opgenomen
• Wordt in dienst van gyn overgedragen aan
GZG locatie vanwege ontbreken IC afdeling in
Carolus
• Krijgt 06 nummer van gyn om te SMS- en als
partus heeft plaatsgevonden
wordt moeder…
• Krijgt SC wegens exacerbatie HELLP bij 37
weken
• gyn loopt langs, als ze dienst heeft in GZG
• gyn krijgt geboortekaartje per post met
daarbij een bedankbriefje
• gyn voelt voor haar als een “vriendin /
moeder”
sms jes
• gyn krijgt diverse SMS-jes bij nacht en ontij
• Pte klaagt haar nood, zoontje blijkt “huilbaby”
• gyn vraagt op nacontrole om verwijdering 06
nummer
• gyn krijgt fotoboek van zoontje, mag dit gerust
1 maand houden en moet hierin wat
inschrijven (gyn doet dat)
spiraaltje
• Tussen de nacontrole en de controle voor IUD
plaatsing krijgt gyn brief
• Op envelop staat “strikt persoonlijk” en wordt
persoonlijk afgeleverd bij balie (dit gebeurt
iedere keer op deze wijze)
• gyn wordt gevraagd om vriendschap/
theedrinken/ “moeder voor haar te zijn”
IUD plaatsing
• gyn reageert op brief
• Verbreekt de arts- pt relatie: mannelijke
collega neemt over
• Pt zeer teleurgesteld: schrijft weer brief met
dringende verzoek om eea terug te draaien
• gyn weigert dit
Diverse sms- jes volgen
• Bij nacht en ontij wordt gyn bestookt met
SMS jes
• Pt is wanhopig en wil dat gyn met haar praat
• gyn is vasthoudend en weigert contact
• gyn belt met haar en verzoekt haar niet meer
lastig te vallen, dit is op 6-2
14-2
• gyn krijgt thuis, via prive- email, een Hallmark
kaart
• emailadres:
[email protected]
• “je weet wie ik ben, je kent me van een
feestje, maar dit verwacht je niet”
• gyn stuurt emailtje terug: “leuk”
Shakespeare blijft emailen…
• 9-5 verjaardag gyn email Shakespeare
• Enkele dagen later volgt email met erotische/
pornografische lading
• gyn verzoekt IT JBZ om adres op te helderen,
dit lukt niet
• gyn legt link met pt niet
• gyn emailt “Shakespeare” en zegt aangifte te
gaan doen…”Shakespeare” zwijgt dan
POP
• Psychiater vraagt of gyn bereid is om een
gesprek bij te wonen met pt
• Dit zou beter zijn voor pt en haar psyche
• gyn zegt toe, mits psychiater erbij is
• Aldus geschiedde (augustus)
• Pt blijkt Shakespeare te zijn
Handig met computers
• Pt waarschuwt gyn dat ze niet zoveel op het
net moet zetten
• Heeft 48 A4 tjes van gyn downgeload
• Weet veel van haar, ook bv. prive adres en
kentekennummer, relatie etc
• gyn is stupefait!
politie
• Pt belooft te stoppen met ieder contact, als
gyn belooft geen aangifte te doen
• Op 27 december heeft gyn dienst in GZG
• 5 minuten na binnenkomst gyn wordt door
postkamer-medewerker brief afgegeven
• Andere gynaecoloog JBZ deugt niet, gaat naar
ander ZH, heeft nu een “hele fijne vrouwelijke
gynaecoloog die haar wel begrijpt”
Gyn maakt fout
• gyn vraagt via HA wie haar nieuwe gyn is
• HA vertelt dit
• gyn belt collega, krijgt deze niet aan de
telefoon, waarschuwt secretaresse
• Pt wordt gebeld door secr. dat er voortaan een
afspraak bij een mannelijke gynaecoloog
wordt gemaakt
Klachtenprocedure JBZ
•
•
•
•
•
Pt dient klacht in
Heeft meerdere klachten tegen gyn
gyn heeft zelf grens arts-pt relatie overtreden
Gaf pt het gevoel VIP te zijn etc.
Klacht wordt afgewezen, met uitzondering
van aspect geheimhoudingsplicht

similar documents