Általános Kémia Labor

Report
Általános Kémia Labor
Laborszabályok, Balesetvédelem
Dr. Nagy Miklós
2014
Az ajánlott irodalom:
• 1. Király Róbert, Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba (oktatási
segédanyag, internetről letölthető vagy a másolóirodában
megtalálható)
• 2. Dr. Lengyel Béla, Általános és szervetlen kémiai praktikum
(Tankönyvkiadó, Budapest)
• 3. Kollár György, Kis Júlia, Általános és szervetlen preparatív
kémiai gyakorlatok (Tankönyvkiadó, Budapest)
• http://appliedchem.unideb.hu, gyakorlatleírások, oktatóvideók
Laborszabályok
• A gyakorlatok 8:00-kor kezdődnek az E-114-es laboratóriumban.
• A megjelenés kötelező, hiányzást 1 alkalommal fogadunk el, akkor is csak
nagyon indokolt esetben (orvosi igazolás, közeli hozzátartozó halála).
• A laborba már átöltözve (köpeny) és csak a legszükségesebb dolgokat
magunknál tartva megyünk be.
• Az adott héten végzendő feladatok és bemutató gyakorlatok elméleti alapjait,
a feladatok kiértékelésének lényegét a felkészülés során meg kell tanulni!
• A gyakorlatokról jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a gyakorlatok előtt
ellenőrzünk. Jegyzőkönyv hiányában a gyakorlat nem kezdhető meg!
Szükséges felszerelés
•
•
•
•
•
Fehér köpeny, természetes anyagból
Szemüveg, lehetőleg zárt, színtelen, műanyag
Kesztyű, a sima mosogatókesztyű is megfelel
Kanál, spatula
Füzet, 1 nagy kockás jegyzőkönyvnek, 1 kis
kockás ZH-füzetnek
• Számológép
Jegyzőkönyv írás
• A jegyzőkönyv bizonyítja az adott feladat elvégzését, lehetővé teszi a
kísérletek reprodukálását, tartalmazza a kísérlet eredményeit.
• Úgy kell megírni, hogy az alapján bárki azonos eredménnyel meg tudja
ismételni az adott kísérletet.
• Mindig tartalmaznia kell:
 A gyakorlat címét
 A gyakorlat dátumát
 A gyakorlatot végző személy nevét, aláírását
• Ajánlott felépítése:







Elméleti bevezető
Szükséges anyagok, vegyszerek listája
A mérés vagy recept konkrét leírása
Mérési eredmények, tapasztalatok
Számolások
Végeredmény
Diszkusszió
http://appliedchem.unideb.hu/Altalanos Kemia/Jegyzokonyviras segedanyagok/
Laborhigiénia
•
•
•
•
•
•
A laborban enni-inni szigorúan tilos!
Ne használjon kozmetikumokat!
Ne érintse meg az arcát, szemét, ajkait!
Ne rágcsálja a tollát, ceruzáját, számológépét!
Mindig mosson kezet, ha elhagyja a labort!
Ha hosszú a haja fogja össze gumival!
Mi a különbség az orvos és a vegyész között?
Az orvos pisilés után mos kezet a vegyész pisilés előtt…
Baleset és tűzvédelem
• Határozzuk meg a veszélyforrásokat és elemezzük a kockázatokat.
(Gyakorlatleírás, Material Safety Data Sheet, MSDS)
A laborban található fő veszélyforrások: tűz, törött üveg, hegyes/éles felületek,
kiömlött vegyszer, nyomás alatt lévő edény, extrém hideg/meleg, mérgező
vegyszerek, sugárzás.
A kísérletet mindig hagyassuk jóvá a főnökünkkel vagy egy tapasztaltabb kollégával!
Ha valamiben nem vagyunk biztosak mindig kérdezzünk!!!
• Veszélyességi piktogramok:
Vegyük számításba az összes
lehetséges következményt!
Soha ne csináljunk semmit heccből,
vagy fogadásból!!!
Biztonsági intézkedések
• Mindig használjuk a kevésbé veszélyes
vegyszert/módszert.
• Tiszta anyag helyett oldatot használjunk.
• Izoláljuk a reakciót, pl. fülke alatt.
• Biztosítsuk a jó szellőzést.
• Tartsuk be a balesetvédelmi előírásokat.
• Csökkentsük az érintkezési időt a vegyszerekkel.,
növeljük a távolságot, csökkentsük a reakcióidőt.
• Viseljünk személyes védőfelszerelést.
Tűzvédelem
• Soha ne használjunk nyílt lángot gyúlékony oldószer
közelében. Helyette inkább vízfürdőt vagy fűtőkosarat.
• Ellenőrizzük a tűzoltó készülékek meglétét
(CO2-oltó, tűzoltó homok, pokróc)
• Mindig zárjuk be a tűzzáró ajtókat a tűz továbbterjedésének
megakadályozására.
• A laborba nem viszünk be felesleges
éghető anyagot (táska kabát).
• Legyünk tisztában a menekülési
útvonalakkal és hagyjuk őket szabadon.
Teendők tűz esetén
Honnan tudjuk, hogy tűz van?
• Látható jelekből.
• Szaggatott csengetés.
Kisebb tűz esetén használjuk a megfelelő tűzoltási módszert.
(Víz, CO2-oltó, homok) Elektromos tüzet nem oltunk vízzel!
Nagyobb tűz esetén hagyjuk abba a munkát,
állítsunk le mindent biztonságosan és hagyjuk el a labort.
Ha a ruházatunk ég, használjuk a laborzuhanyt:
Ha ez nem elég használjuk a tűzoltó pokrócot.
Balesettípusok a laboratóriumban
Égési sérülések
• Nyílt láng, forró felületek (üveg, rezsó)
A forró üveg pontosan úgy néz ki, mint a hideg, csak más a fogása.
Ellátása: A sérült bőrfelület hűtése folyó hidegvíz alatt, súlyosabb esetben
orvoshoz kell fordulni a fertőzésveszély miatt.
Mechanikai sérülések
• Vágások, törések
Leggyakrabban üvegeszközökkel dolgozunk, törési felületük borotvaéles,
puszta kézzel semmi esetre sem nyúlunk hozzájuk!
Ellátása: A sérülést fertőtlenítjük bekötözzük, súlyosabb esetben orvoshoz
fordulunk.
Vegyszer okozta sérülések
• Marás, mérgezés
Szükség lehet semlegesítő oldatra
Baleset esetén mindenképpen értesítsük a laborvezetőt!
Vegyszer okozta sérülések
A bőrfelületre jutott vegyszert először
mindig száraz ruhával töröljük le,
majd mossuk le, ha szükséges semlegesítsük.
A szembe jutott vegyszert mossuk ki bő vízzel, ha szükséges
használjunk szemmosó poharat/flaskát.
Gyomorba jutott vegyszer esetén TILOS HÁNYTATNI! Használjunk
semlegesítő oldatot: pl. tej, híg ecetsav, MgO-pép
Személyes védőeszközök
A testfelület védelme:
Köpeny
•
•
Fehér, hogy minden szennyeződés meglátszódjon rajta és azonnal észrevegyük
ha vegyszer került a ruházatunkra
Természetes anyagú, hogy tűz esetén ne olvadhasson rá a bőrfelületre
Kesztyű
• Gumi vagy latex
• Használat után azonnal mossuk el
szappannal és szárítsuk meg!
Lábbeli
• Mindig zárt és egyenes talpú cipőt/bakancsot viseljünk!
A szem és arc védelme
• Szemüveg:
„Jobb ma egy szemüveg mint holnap egy üvegszem!”- Dakota közmondás
A sima szemüveg csak korlátozott védelmet nyújt!
Szemüveg és kesztyű együttes viselésénél mindig
a kesztyűt vegyük le először és aztán a szemüveget!
• Álarc
A teljes arcot és nyakat védi
Vegyszerekkel kapcsolatos általános szabályok
• Tárolás:
• Címke, felirat nélküli üvegben lévő vegyszert sohasem használunk!
•
Az ilyen vegyszert meg kell semmisíteni, és mindig a lehető legveszélyesebb anyagként kell
kezelni.
• Egymással hevesen reagáló vegyszereket nem tárolunk egymás közelében.
Vegyszert lefolyóba nem öntünk!
Halogénezett-halogénmentes gyűjtő
Vegyszerekkel kapcsolatos általános szabályok
Vegyszer kimérése
• Mindig a megfelelő módon végezzük a kimérést! (kanál, edény mérete,
tölcsér, védőeszköz)
A felesleges vegyszert sohasem tesszük vissza a többihez mert
elszennyezhetjük a teljes mennyiséget.
A kiömlött vegyszert azonnal takarítsuk fel, ha szükséges semlegesítsük (pl.
Hg-S, Br2-EtOH)
A kiömlött deszt. víz is veszélyesnek számít!
Vegyszerekkel kapcsolatos általános szabályok
Mérgező/robbanásveszélyes gázokkal,
vagy ezeket eredményező folyadékokkal
és erős savakkal csakis fülke alatt dolgozzunk!
Savak hígításánál mindig a savat
töltsük a vízbe, sohasem fordítva:
robbanásveszély!

similar documents