ITCZ

Report
Het grote windsysteem
Moesson
Eerst nog eens het grote windsysteem …
1-De luchtdrukverdeling op aarde…
Hier ligt Nederland !
Zuidwesten wind !
+
Polair
Subpolair
Maximum
Subtropisch
minimum
maximum
------------------
Equatoiraal
minimum
ITCZ
++++++++++++++++++
---------------------------++++++++++++++++++
2-Buijs Ballot toepassen !
------------------
2a-Lucht stroomt van H  L
2b-afwijking naar rechts op het NH
…en naar links op het ZH
+
Maar………. de aardas staat (23 ½ °) scheef !
-Nu schijnt de zon loodrecht op
23 ½ ° NB. Dat is de situatie op….
….21
juni
+
-Het equatoriaal minimum
schuift naar het NH.
-…...de andere
drukgebieden
schuiven mee !
+
Dat betekent voor de wind in de tropen ……
-Dat op het traject
van H naar L de
evenaar wordt
overgestoken..
-En als je dan regel
2 van Buijs Ballot
toepast…
Het verschuiven
van de ITCZ.
Waarom verschuift
de ITCZ?
De ITCZ is het equatoriaal minimum
dat ontstaat op die plaats waar de zon
het aardoppervlak het sterkst
verwarmd.
Deze plaats met loodrechte inval van
de zon verschuift met de seizoenen.
(doordat de aardas scheef staat)
Aantekening
op
WB
blz
47/48
Waarom is het
geen rechte lijn?
Wat zijn de
gevolgen?
Teken de wind in!
Denk aan
Buys Ballot!
Het equatoriaal minimum / ITCZ schuift
Klik HIER
! verder van de evenaar weg
boven land
doordat land sneller opwarmt dan de
oceanen.
Het verschuiven
van de ITCZ.
Waarom verschuift
de ITCZ?
De ITCZ is het equatoriaal minimum
dat ontstaat op die plaats waar de zon
het aardoppervlak het sterkst
verwarmd.
Deze plaats met loodrechte inval van
de zon verschuift met de seizoenen.
(doordat de aardas scheef staat)
Waarom is het
geen rechte lijn?
Wat zijn de
gevolgen?
Teken de wind in!
Denk aan
Buys Ballot!
Het equatoriaal minimum / ITCZ schuift
boven land verder van de evenaar weg
doordat land sneller opwarmt dan de
oceanen.
Het verschuiven
van de ITCZ.
Waarom verschuift
de ITCZ?
Waarom is het
geen rechte lijn?
Wat zijn de
gevolgen?
Teken de wind in!
Denk aan
Buys Ballot!
Stijgingsneerslag.
1-sterke verwarming. Lage breedteligging >>
En
alsinvalshoek
de ITCZ verschuift,
grote
van de zon.dan schuift het
regengebied
mee.
2-lucht stijgt op
3-lucht koelt af
Zie
ook het tweede
deel van de clip in de
4-waterdamp
condenseert
volgende
diavan
! de dag ontstaan wolken
5-in de loop
6-dagelijks neerslag, vaak heftige buien.
Het verschuiven
van de ITCZ.
Klik in deze kaart voor een animatie
Waarom
verschuift de
ITCZ?
Waarom is het
geen rechte lijn?
Teken de wind in!
Denk aan
Buys Ballot!
1-Lucht stroom van een hogedrukgebied naar
een lagedrukgebied. (van + naar -)
2-En krijgt daarbij op het noordelijk halfrond
een afwijking naar rechts en op het zuidelijk
halfrond naar links. (staande met je rug in de
wind)
A
B
Welke kaart geeft de situatie weer in de maand juli ?
A
B
Klik op de pijl met het juiste antwoord
A
B
Antwoord B is fout, want de ITCZ –die ontstaat waar de zon
het aardoppervlak het sterkst verwarmd- ligt op deze kaart
op het zuidelijk halfrond. In januari schijnt de zon loodrecht
op het zuidelijkhalfrond. Klik door naar de volgende dia !
A
JUIST ! De ITZC ligt op het noordelijk halfrond.
In juni schijnt de zon loodrecht op het noordelijk halfrond.
Klik door naar de volgende vraag.
Klik op de pijl die de juiste
windrichting aangeeft.
Ga er vanuit dat het
subtropisch maximum ten
zuiden van de evenaar ligt.
A
B
H
FOUT !
A
B
+
Klik HIER en probeer het nog eens !!
Denk aan de wet van
Buijs Ballot !
-Lucht stroomt van een
hogedrukgebied naar een
lagedrukgebied.
-….en krijgt daarbij op het
noordelijk halfrond een
afwijking naar rechts en op
het zuidelijk halfrond naar
links.
Prima !
De lucht stroomt van het
subtropisch maximum op
het zuidelijk halfrond naar
het lagedrukgebied van de
ITCZ.
Op het noordelijk halfrond
krijgt de wind daarbij een
afwijking naar rechts.
Hogedruk
Klik HIER door naar de
volgende vraag.
H
H
A
B
Je begrijpt nu dat……
Een moesson is een halfjaarlijks van richting wisselende wind
-Mumbai In juni / juli heeft te maken heeft met een aanlandige
tussen hetvalt
Wanneer
subtropisch
de meestemaximum
neerslag en
in Mumbai?
het equatoriaal minimum
wind.
-Mumbai in december / januari te maken heeft met een aflandige
Klik
in de juiste
kaart.
Een passaat
waait
het hele jaar door uit dezelfde richting tussen het
wind.
subtropisch maximum en het equatoriaal minimum
H
FOUT !
Je koos Er
voor
‘B’sprake
?.
is nu
van een
aflandige, droge wind.
Kijk nog eens
goed !
Want………(klik
verder)
B
H
Dat is dus GOED !
H
Klik in straks in de camera voor een filmpje
over de moesson
A
Zoals je ziet komt de lucht uit het gebied van de evenaar en is dus
warm. De warme lucht neemt veel vocht op uit de –eveneens
warme- Indische Oceaan.
De vochtige lucht zorgt voor veel neerslag in de periode juni / juli !
Waarom schuift de ITCZ in juli naar het noordelijk halfrond?
Waarom zijn er seizoenen?
Klik in de pijl
Volgende dia

similar documents