Beroepskwalificaties_LOGOS_Talentenstroom

Report
Inspiratiedag ‘school zkt arbeidsmarkt’
De sector Internationale handel, vervoer en logistiek (PC226)
Vormingsfonds
De sector Internationale handel, vervoer en logistiek (PC226)
PC 226
Sociaal
Fonds
LOGOS
Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
Aanbieden en financieren van sociale voorzieningen
 Premies
 Outplacement
 Vorming
Opdrachten van LOGOS

Bevorderen van sectorale opleidingsinitiatieven
→ gratis cursusaanbod

Financieren van door bedrijven zelf georganiseerde opleidingen
→ subsidies

Opleiden van kansengroepen en toekomstige werknemers van de sector
→ WZ-projecten

Sectorconvenant Vlaamse Regering
→ Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt
→ Competentiebeleid waarrond leven lang leren
→ Beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Organiseren van transport van goederen in opdracht van én voor
rekening van derden
Belang van transport!!!
Verkoper
Voortransport
Douane
Hoofdtransport
Terminal
Terminal
Natransport
Douane
Koper
Logistieke ‘administratieve’
beroepen
Spelen grote rol in elke fase van
de supply chain
Expeditiebediende
Douanedeclarant
Bediende pleinplanner
Dispatcher
Wat is hun rol?
Logistieke ‘administratieve’ beroepen
EXPEDITIEBEDIENDE
To do – kiezen met welk vervoersmiddel een transport het meest optimaal kan worden uitgevoerd
Zonder hem/haar blijft de container stilstaan
DOUANEDECLARANT
To do – douaneformaliteiten vervullen
Zonder hem/haar geraken de goederen niet door de douane en kunnen ze niet
gelost/geladen/doorgevoerd worden
BEDIENDE PLEINPLANNER
To do – organiseren van containerbewegingen op een terminal
Zonder hem/haar is de terminal een choas en beland niet de juiste container op het volgende
transport
DISPATCHER
To do – verdelen van transportopdrachten
Zonder hem/haar blijft de vrachtwagen/trein/vliegtuig/schip stilstaan
Sectorcompetenties
Rol sector en bedrijfsleven
BCP waarvoor momenteel geen opleiding voor in onderwijs bestaat
Nood aan BCP op de arbeidsmarkt
Wijzigende kwalificatienoden
=> Nood aan middengeschoolden in knelpuntberoepen
Verwerven van beroepskwalificatie via korte trajecten na SO
Verstevigen en bijbouwen van ontbrekende sporten op onderwijs
‘leer’ ladder
Sector(en) ontwikkelen BCP en vormen samenwerkingsverbanden met
onderwijspartner bij de organisatie van opleidingen in het HBO5
The missing link
Niveau 3
ASO- Economie
TSO – Handel
BSO –
Kantoor/Logistiek
Niveau 4
Se-n-Se
Internationaal transport &
goederenverzending (ITG)
Niveau 5
HBO5
Logistiek, transport
& mobiliteit
Niveau 6
Professionele
bachelor
Logistiek
management
Extra opleidingen:
LOGOS – VDAB –
Syntra - …
Specifieke doelstellingen HBO5
Niveau 5 van Europese kwalificatiedossier is ingedeeld bij HO
Diploma van gegradueerde (>900lt)
Doelgroep: lerenden, werkenden, werkzoekenden
Dubbele finaliteit:
Arbeidsmarktkansen versterken door beroepsgerichte opleidingen af te stemmen op
evoluties arbeidsmarkt (= uitstroom naar arbeid)
Opstap naar vervolgopleidingen => vermijden van ‘kwalificatieval’ tussen SO en hoger
onderwijs (= doorstroom naar bacheloropleiding)
Instrument: o.a. beroepscompentieprofielen
Intense samenwerking onderwijs- beroepswereld d.m.v. werkplekleren
Procedure van BKD naar OKD
1
• Referentiekader (Competent-fiches)
2
• Beroepskwalificatiedossier (BKD)
3
• Beroepskwalificatie (BK)
4
• Onderwijskwalificatie (OK)
5
• Opleidingenstructuur
6
• Onderwijsprogrammatie
ARBEIDSMARKT
ONDERWIJS
Beroepskwalificatiedossiers: Sector Internationale handel,
Logistiek en vervoer
Dispatcher Terminal (pleinplanner)
Dispatcher Goederenvervoer
Dispatcher Spoorvervoer
Dispatcher luchtvracht (loadcontroller)
Tijdspad van samenwerking sector - AKOV
April 2012
Juli 2012
Opstart aanloopfase
pleinplanner/loadplanner
Febr 2013
Dec 2012
Okt 2012
Vergadering bedrijven
voor pleinplanner
Opstart aanloopfase
dispatcher Spoorvervoer
Vergadering bedrijven
voor loadplanner
Voorstellen voor
pleinplanner/loadplann
er doorgestuurd
Aug 2013
Maart 2014
Maart 2013
Indiening BKD’s
Erkenning BKD’s
congruentieoefening
Juli 2013
Juni 2013
Vergadering bedrijven
voor spoorvervoer
Afronding
congruentieoefening
Erkende beroeps –en onderwijskwalificatiedossiers
BKD: Dispatcher Terminal (pleinplanner)
=> OKD: Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer
in een terminal
BKD: Dispatcher Goederenvervoer
=> OKD: Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer
over de weg
BKD: Dispatcher Spoorvervoer
=> OKD: Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via
het spoor
BKD: Dispatcher luchtvracht (loadcontroller)
=> OKD: Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via de lucht
Beroepskwalificatiedossiers in ontwikkeling
Hulpdeclarant
Douanedeclarant
Beroepskwalificatie Dispatcher Goederenvervoer
1. Globaal
1.1 Titel
1.2 Definitie
1.3 Niveau
1.4. Jaar erkenning
2. Competenties
2.1 Opsomming
2.2 Beschrijving
2.2.1 Kennis
2.2.2 Vaardigheden
2.2.3 Context
2.2.4 Autonomie
2.2.5 Verantwoordelijkheid
2.3 Vereiste attesten
Rol sector en bedrijfsleven EN ONDERWIJS
Sector ontwikkelT BCP en vormen samenwerkingsverbanden met
onderwijspartner bij de organisatie van opleidingen in het HBO5
Samenwerking Sector - Onderwijs
Intentieverklaring – wederzijdse engagementen
Werkplekleren voor LLN én LKRN
Stages – bedrijfsbezoeken – gastsprekers – cases – projecten
Ondersteuning lesinhouden (aansluiting sectorcompetenties)
Infomateriaal, PR-materiaal, didactisch materiaal
Gratis deelname aan sectortechnisch cursusaanbod LOGOS
Inspiratiedag ‘school zkt arbeidsmarkt’
De sector Internationale handel, vervoer en logistiek (PC226)
Vormingsfonds
www.logosinform.be
Bedankt voor uw aandacht.
Talentenstroom
Adriaan Brouwerstraat 24
2000 Antwerpen
[email protected]
www.talentenstroom.be
22

similar documents