Vlastné podstatné mená

Report
Vlastné podstatné mená
Mgr. Valéria Závodná
... kde sa len píšu tie VEĽKÉ
písmená ???
Dávaj pozor, ja ťa ich naučím!
S veľkým písmenom sa píšu :
VLASTNÉ MENÁ

osôb –
Monika, Oliver, Erik, Novotný
 bytostí – Snehulienka, Pinokio, Popoluška
 národov –
Nemec, Slovák, Maďar, Čech
 občanov –
Trenčan, Seničan, Brezovan
 zvierat –
Pejko, Azor, Fliper, Mica
 umeleckých diel – Išlo vajce na vandrovku
Snehulienka
Pinokio
Július Satinský
Rex
Indián
Eskimák
Slovák
Číňan
Mexičan
Pozor:

Trenčín –
 Senica -
Trenčan - trenčiansky
Seničan-
 Nemecko- Nemec-
senický
nemecký
Mená panovníkov
lexander
eľký
ozef
ruhý
arol
tvrtý
anna
rleánska
Mená planét
Saturn
Neptún
Venuša
Na ktorú planétu sme zabudli?
(Urán)
Zemepisné názvy
- jednoslovné
Slovensko
Taliansko
Rakúsko
- viacslovné

Stredozemné more
 Čierne more
 Lamanšský prieliv
 Ochtinská aragonitová jaskyňa
 Slovenské rudohorie
Pozor:
everná merika
tredná merika
užná
merika
americký kontinent
sa delí na tri časti
svetové strany = malé písmeno
everná frika
užná
frika
Severné Írsko
severné Slovensko
južné Slovensko
mestá a obce
Všetky plnovýznamové slová v názve sa píšu s veľkým
písmenom !!!
Senica, Myjava, Trenčín, Trnava, Poprad
Ppríd. m.
Ppodst. m.
predložka
podst. M.
Nové Mesto nad Váhom
Pozor:
Mestá, obce
Potoky, jazerá, plesá
 Biely Potok
 Biely potok (rieka)
 Štrbské Pleso
 Štrbské pleso (pleso)
 Špania Dolina
 Špania dolina (dolina)
ulice, mosty, námestia
Prvé písmeno je vždy veľké.
 Ulica
mieru
 Ulica družstevná
 Družstevná ulica
 Námestie Milana Rastislava Štefánika
Názvy sviatkov a udalostí
Prvé písmeno je vždy veľké.
 Nový
rok 1.1.
 Veľká noc
 Prvý máj
 Vianoce 24.12.
 Medzinárodný deň detí
1.6.
 Slovenské národné povstanie
Názvy inštitúcií

Matica slovenská
 Slovenské národné divadlo
 Slovenské národné múzeum
 Univerzita Komenského
 Ministerstvo školstva SR
 Slovenská republika
 Európska únia
Názvy inštitúcií
- ak sú určené presne
-ak nie sú presne určené
 Základná škola Sadová 620
 základná škola
 Mestský úrad v Senici
 mestský úrad
 Obvodný úrad v Priepasnom
 obvodný úrad
 Materská škola v Prietrži
 materská škola
Prejav úcty v liste
Zámená Ty, Vy, Tebe, Vám píšeme s veľkým začiatočným písmenom.
Milé deti,
dúfam, že ste písanie veľkých písmen
ľahko pochopili.
Prosím Vás, doma si toto učivo ešte poriadne
precvičte.
Želám Vám, aby ste napísali test (na veľké písmená )
na výbornú!
Vaša pani učiteľka
... už viem, kde sa píšu veľké písmená!
Zdroje:
http://www.patmat-game.com/edit/ep1/pic_3.jpg ( PAT A MAT)
http://files.kreslenie-nastenu.webnode.sk/system_preview_detail_200000878f2a51f39e4-public/Snehulienka%202.jpg
http://evaluptakova.files.wordpress.com/2010/02/cd4a9d8992
ace70aebf0fe45579b0750.jpg?w=200
http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/93/l93183.jpg
http://astroportal.sk/images/planety.gif
http://svetpohladnic.sk/pohladnice/obrazky/tatry-kor006.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Tupa_
Koncista_and_Gerlachovsky_stit.jpghttp://rozpravky.wz.cz/oma
lovanky/img/eskimak.gif
http://www.helma365.eu/data/external/S45-14.jpg
-

similar documents