EU-INV-10-3-12 Mistr Jan Hus

Report
Mistr Jan Hus
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou
Mistr Jan Hus
http://marinblog.webege.com/wpcontent/uploads/2011/04/hus.jpg
Narozen asi r. 1370
Upálen: 6. července 1415
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
Kdo to byl ?
- Mistr Jan Hus se narodil kolem
roku 1370 v jihočeském Husinci
http://www.husinec.cz/obrazky/husuv-domek-nahled.jpg
- stal se římskokatolickým knězem, byl to český středověký
náboženský myslitel, reformátor a kazatel
- po Janu Viklefovi ( John Wycliffe – anglický teolog
na Oxfordské univezitě ) byl Hus jedním z prvních
reformátorů církve
- od roku 1398 vyučoval na Karlově univerzitě a v letech
1409-1410 byl jejím rektorem
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
Kazatelská činnost:
Ve svých náboženských pracích kritizuje církev:
O církvi
- příslušník církve má žít dle kristových zásad
- pokud papež koná v rozporu s Písmem, pak nemá právo
nazývat se hlavou církve – dle Husa je hlavou církve Kristus
- věřící proto nejsou
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
povinni papeže uznávat a poslouchat
Proti bule papežské
- je proti prodávání odpustků
Knížky o svatokupectví
- za svatokupectví považoval, když
někdo vymáhal poplatky za křty, mše, modlitby, pohřby.
Ručně psaný text od Jana Husa
http://im.novinky.cz/190/221904-top_foto2-dvz0f.jpg
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
- pro církev psal latinsky, pro obyčejné lidi v češtině
Betlémská kaple
- místo kde mistr Jan Hus v Praze kázal – šířil své myšlenky
http://press.honzaskranka.cz/2009/04/slav
nosti-vecer-cteni-bible-v-betlemske-kapli/
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
http://static.panoramio.com/photos/original/30581608.jpg
http://img.radio.cz/pictures/r/praha/betle
mska_kaple6x.jpg
Důsledky jeho kazatelské činnosti:
- roku 1411 byl Hus za své názory českým arcibiskupem a poté
i samotným papežem exkomunikován
- Hus i tak pokračuje v kázání a v obhajobě učení Jana Viklefa
- arcibiskup Zajíc se i přesto s Husem nakonec usmiřuje
- r. 1412 ale papež vyhlásil křížovou výpravu a všem co se
zúčastní nabídl odpustky – Hus proti papežově odpustkové
bule ostře vystoupil a nazval papeže antikristem
- papež na Husa i jeho nejbližší spolupracovníky uvalil klatbu
a nařídil zajetí Husa a odsouzení a zboření Beltémské kaple
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
- Hus opouští Prahu a uchýlí se na venkov. Pobývá na Kozím
hrádku – pod ochranou pána Jana z Ústí
Kozí Hrádek
http://www.sezimovousti.cz/kozihradek/model.jpg
http://www.ceska-konference.cz/uploads/obr/prispevky/historie-ceskeho-naroda/jan-hus-3.jpg
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
- Hus zde káže prostým lidem. Jeho názory na církev, odpustky,
hrabivost církve se lidu líbily. Získal si jejich velkou
oblibu. Jeho názory se dál mezi lidem šířily.
Výzva k účasti na koncilu v Kostnici:
- Hus byl v Čechách v bezpečí, ale císař Zikmund ho vyzval, aby se
za kacířství omluvil před církevním koncilem konaným v Kostnici
( císař mu přislíbil bezpečný návrat – stvrzeno císařským glejtem )
http://www.iereus.wz.cz/obr_mesta/konstanz_hus
mus.jpg
http://www.iereus.wz.cz/obr_mesta/konstanz_turm.jpg
- Hus věřil, že dokáže svoje názory před koncilem obhájit
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
- v Kostnici byl ale uvězněn, ocitl se na církevní půdě - glejt neplatný!
Zasedání kostnického koncilu :
- při zasedání se Hus dožadoval důkazů z Písma, že se mýlí,
pak by byl ochoten uznat chybu a odvolat
- přítomní preláti však dobře věděli, že nemají protiargumenty.
- proto prohlásili, že s kacířem se nediskutuje!
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
http://www.ceska-konference.cz/uploads/obr/prispevky/historie-ceskeho-naroda/jan-hus2.jpg
Umlčení mistra Jana Husa:
- Zikmund se začínal obávat Husova návratu a rozšíření jeho myšlenek,
přestal Husa hájit a sám začal vyzývat k jeho likvidaci.
http://blog.idnes.cz/blog/3911/145917/janhus.jpg
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
- Hus neustoupil a byl proto dne 6. července 1415 upálen a jeho
popel rozmetán do Rýna, aby se z jeho hrobu nestalo poutní místo
Důsledky Husova upálení:
- Z Husa se upálením stal pro jeho stoupence mučedník
- vzedmutí obrovských lidových proticírkevních bouří v Čechách
- hněv prostých lidí se obrátil i proti Zikmundovi, protože porušil
slovo, které před odjezdem Janu Husovi dal
- bouře přerostly v Husitské hnutí - bojem se zbraní v ruce
za nápravu poměrů ve společnosti – naplnění Husových
ideálů
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
http://www.proecclesiacatolica.cz/img/mid/59/kalich.jpg
Památník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Pomnik_jana_husa_wisnia6522.JPG/800p
x-Pomnik_jana_husa_wisnia6522.JPG
Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .
http://nd01.jxs.cz/
373/598/542fe6da
2d_39313453_o2.j
pg

similar documents