Mírný pás - Základní škola a Mateřská škola Lutín

Report
Název školy:
Základní škola a Mateřská škola Lutín
příspěvková organizace
Autor:
Mgr. Dana Dostálová
Název:
EU_32_DOS_PR45_017
Téma:
Přírodověda 4. a 5. ročník
Ročník:
5.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.3775
Vytvořeno:
26.1.2013
Ověřeno:
8.2. 2013
*mezi subtropickým pásem a polárním pásem
mírný pás
rovník
Mírný pás
* čtyři roční období / jaro, léto, podzim, zima /
* teplota není ani hodě vysoká, ani hodně nízká
Vlivem podnebí se vytvořily tři druhy krajiny / hlavně na severní polokouli /
 Stepi
 Listnaté a smíšené lesy
 Jehličnaté lesy / tajga /
Střídají se 4
roční období
stepi
-
pláně porostlé hlavně trávou
málo srážek, nedaří se zde proto stromům
většinou přeměněny v rozsáhlá pole - obilniny, kukuřice
v Severní Americe = prérie ,v Jižní Americe = pampy
Pěstuje se zde : obilí, brambory, řepa, zelenina, ovocné stromy,
vinná réva
Listnaté a smíšené lesy
Živočichové:
hlodavci, ptáci -/kukačka, datel/,jelen, srnec,
prase divoké, liška, lasička, klíště, ..
Rostliny:
převážně opadavé stromy
duby
buky
břízy
javory
Jehličnaté lesy / tajga /
Živočichové : rys, medvěd hnědý, vlk, los, bobr,
jezevec, kuna, veverka
Rostliny:
smrk
borovice
jedle
modřín
Zopakuj si
3 druhy krajiny mírného pásu jsou
Střídají se 4
, jsou to :
Vyber a doplň:
Smrk, jedle, borovice, dub, modřín, bříza, pšenice, kukuřice, buk,
pšenice, javor
Prase divoké, divoký kůň, myš, osel, srnec, datel, rys, medvěd, bizon
Stepi
listnaté a smíšené lesy
jehličnaté lesy
Anotace:
Výklad a opakování učiva . Prezentace je zaměřená na mírný podnebný pás
- živočichy, rostliny a podnebí . Žáci mohou využít vlastní zkušenosti a
znalosti.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní tvorbou autora.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje :
Literatura: Matyášek, Štiková, Trna, Přírodověda pro 5. ročník, Nová škola, Brno 2004
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=stepi&source=images&cd=&cad=rja&docid=QwD_VVM
tgbZvzM&tbnid=vhn4Ivtv3Z5hyM:&ved=&url=http%3A%2F%2Flemberk.vcm.cz%2Ffotorusko1.
htm&ei=kbIKUclCxaG0BomcgMAG&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNF4XBqWIvPt0kV
idIbmv8R5GUtzBg&ust=1359741969417334
http://lh5.ggpht.com/GqYg4WjYwP7wiRP3ZJHXcCy-X5tcY8QbdH_ZyE5o-VOKPMWCcCUiO1tun-Hdbj7HZ-ruA0=s113
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=pr%C3%A9rie&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z
30Bs4T4lkKBM&tbnid=RLA707zloy5hqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.outdooring.c
z%2FOutdoor-clanky%2FZa-tatankou-naprerii&ei=ibQKUfbGG87Rsgbxu4CYBA&psig=AFQjCNFfytU7PtnaEPKJIhicwCzi6PHHg&ust=1359742465833398
Zdroje :
http://echomutov.cz/media/k2/items/cache/218fa54275e0e31c37b4e5091d9112ba_XL.jpg
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2iNiGlPMI0z3KI1QCaiXbFvblyalkKCj90tbwu655s1NwtbLXA
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=listnat%C3%A9+a+sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A9+le
sy&source=images&cd=&cad=rja&docid=wFOT2v_GpDcJeM&tbnid=VvLizCNeK1u9OM:&ved=&
url=http%3A%2F%2Fm.taggmanager.cz%2F507&ei=8L8KUf6SCc7Hswa8g4DADA&psig=AFQj
CNGrMsUl1aqPQHBcz9cLWnThpi2OWA&ust=1359745392537501
http://www.birdlife.cz/wpimages/foto/D-Phoenicurus_phoenicurus01.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=tajga+%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9&source=ima
ges&cd=&cad=rja&docid=K2pN3x28CP1y9M&tbnid=b1W0fRtg4xMiWM:&ved=&url=http%3A%2
F%2Fsvet--kolem-nas.blog.cz%2F0912%2Ftajga&ei=SNAKUbuuEYeRtQbMrYCQCw&psig=AFQjCNGUZQxUGNQ
m28OY7aBCbhu7ajGKVQ&ust=1359749576685953
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=tajga+%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9&source=ima
ges&cd=&cad=rja&docid=n-8so-Fja_I43M&tbnid=Q4Glb_4aoJ5aM:&ved=&url=http%3A%2F%2Freferatyproskoly.blog.cz%2F1002&ei=SNAKUbuuEYeRtQbMr
YCQCw&psig=AFQjCNGUZQxUGNQm28OY7aBCbhu7ajGKVQ&ust=1359749576685953
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=bobr&source=images&cd=&cad=rja&docid=SIY5fdedBP
WjkM&tbnid=M48CoxjmMUUZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fprirodazs.wz.cz%2F&
ei=_tEKUcmWN4XdswaY1oGoCQ&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNFqOU7F9wUdqqjiI
GwAdSye4ohTSw&ust=1359750001315859

similar documents