Vývoj člověka

Report
VÝUKOVÝ MATERIÁL BYL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1825
Šablona klíčové aktivity
III/2
Sada
Dějepis
Název
Vývoj člověka
Klíčová slova
Hominizace, sapientace
Pomůcky
PC, dataprojektor
Druh interaktivity
Výklad, samostatná práce
Stupeň a typ vzdělání
II. stupeň základní školy
Potřebný čas
1 vyučovací hodina
Velikost
1, 30 MB
Zdroje
Viz Literatura
VÝVOJ ČLOVĚKAANTROPOGENEZE
Dějepis 6. ročník
PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12
PROCESY VÝVOJE, HOMINIZACE
proces antropogeneze ( vývoj člověka) je spjat s
procesy hominizace a sapientace
 hominizace- všechny vývojové změny
prokazatelné na kostře (těmito se člověk odlišuje
od opic)- rozšíření a zploštění hrudníku, změna
pletence ramenního- rotace paže, rozšiřování
zubního oblouku, změny pánve, páteře a celé
dolní končetiny v souvislosti s bipedním
pohybem, posun týlního otvoru na spodek lebky,
vývoj ruky



zvětšování kapacity mozkovny,další změny na lebce
- vznik brady
- ústup
nadočnicových
oblouků
ústup ochlupení
PROCES SAPIENTACE
navazuje na hominizaci
 vyznačuje se vývojem mozku a je přímo závislý
na zvětšování mozkové části lebky (která v
průběhu antropogeneze přesáhne kapacitou část
obličejovou) a na gyrifikaci mozku, která zvětšuje
plochu šedé kůry mozkové- centra vyšší mozkové
činnosti
 díky tomu dochází k vývoji typicky lidských
znaků- řeč, 2. signální soustava (schopnost
pracovat s abstraktními pojmy)

vývojová větev rodu Homo vyrůstá z hlavní větve
čeledi Hominidae ( nadčeleď Hominoidae)kořeny má v třetihorách
 na konci třetihor se z hmyzožravců vytvořila
společná vývojová linie primátů (Primates), ta se
poté rozštěpila ve 2 větve -větev poloopic
(Prosimii) a společnou větev opic a lidí- ta se poté
rozdělila na vývojovou větev orangutana a
přechodnou společnou větev šimpanze, gorily a
čeledi lidé (Hominidae)

PŘEDCHŮDCI ČLOVĚKA

Ramapithecus- žil v Africe a Asii před 13 miliony
let, je nejkontroverznější
- zubní oblouk lidského typu
- mozkovna 350 cm2
AUSTRALOPITHECUS
rod se dělí na několik druhů
 první uznávaný předchůdce člověkaArdipithecus ramidus (před 4,4 mil let)
 dále A. africanus (140 cm, 45 kg,mozkovna
500 cm3), A. garhi, A. robustus,A.afarensis

HOMO HABILIS
člověk zručný- 130 cm, 30-42 kg
 žil v Africe (Olduvajská jeskyně) v období mezi
2,5-1,5 mil let
 lebka zaoblenější, čelo ploché, mohutné
nadočnicové valy, bez bradového výběžku,
vzpřímená postava
 první vyrobené kamenné nástroje
 mozkovna 700 cm3

HOMO ERECTUS
člověk vzpřímený- 170 cm,mozkovna 1000 cm3
 žil v Africe, Asii, Evropě od 1 milionu do 350 000
let př.n.l. (Evropa)/100 000 let př.n.l. (Jáva-Asie)
 prokazatelně znal oheň
 hlava předkloněná, obličej mohutný, malý široký
nos, silné vystouplé čelisti, čelo nízké, výrazné
nadočnicové oblouky, bez brady

Homo erectus ergaster- vytvořil pěstní klín,
objevovaly se počátky řeči, lov menších zvířat,
sběr
 Homo erectus pekinensis- malý vzrůst (do
160cm), silné lebeční kosti, ustupující brada,lovci,
rybáři, sběrači, užívali oheň, asi byli kanibalové
či lovci lebek-jedli mozky obětí

HOMO SAPIENS


Homo sapiens steinheimensis- podle města
Steinheim v Německu, starší předchůdce
neandrtálského člověka (před 300-200 000 lety),
má méně primitivních znaků než neandrtálec,
mozkovnu 1200 cm3
Homo sapiens neanderthalensis- před 150-50 000
lety, 160 cm, mohutný chrup a nadočnicové
oblouky, mozkovna 1400- 1700 cm3
HOMO SAPIENS SAPIENS
fyzicky se téměř neliší
 první lidé tohoto typu- typ fosilis (předvěcí) žili
mezi 40-10 000 př.n.l.
 za první příslušníky dnešního člověka- typ recens
se považují první zemědělci, kteří opustili
kočovný způsob života

METODICKÉ POZNÁMKY
Prezentace je určena žákům 6. ročníku základní
školy. Je pojata jako opakování probraného učiva
z látky na téma Pravěk – vývoj člověka.
 Cílem je zábavnou formou (tajenka, obrázky)
procvičit znalosti žáků z tohoto tématu, nebo
získání znalostí nových.
 Žáci se seznámí nejen s probíraným učivem, ale
sami budou moci obsluhovat interaktivní tabuli
ve formě vyplňování tajenky.

LITERATURA

http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=ramapithecus&oq=ramapithecus&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3437834l3440448l8l3440697l12l12l0l
7l7l0l228l871l0.3.2l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvoj_%C4%8Dlov%C4%9Bka

http://genetika.wz.cz/vyvoj.htm





http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=australopithecus&pbx=1&oq=australopithecus&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1179228l1183304l0l11
83735l18l18l1l9l10l0l182l1248l0.8l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=homo+habilis&pbx=1&oq=homo+habilis&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=474019l476794l2l477114l12l1
1l0l7l7l0l227l727l0.3.1l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=homo+erectus&pbx=1&oq=homo+erectus&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=443441l444741l4l445047l7l7
l0l6l6l0l178l178l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=homo+erectus+pekinensis&pbx=1&oq=homo+erectus+pekinensis&aq=f&aqi=gL1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=241045l243071l8l243343l10l10l0l8l8l1l208l385l0.1.1l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=fe747
e61e6acd85a&biw=1280&bih=654
http://images.google.com/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=654&q=mamut&gbv=2&oq=mamut&aq=
f&aqi=g6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1076796l1077418l0l1077665l5l4l0l0l0l0l270l816l0.1.3l4l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&
sa=1&q=Homo+sapiens+steinheimensis-+&pbx=1&oq=Homo+sapiens+steinheimensis+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=4492533l4492533l10l4493128l1l1l0l0l0l0l125l125l0.1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_p
w.&fp=fe747e61e6acd85a&biw=1280&bih=654

similar documents