tutaj - SKNF

Report
Wiek emerytalny, emerytura,
system emerytalny .
ANDRZEJ SOŁDEK CFA
PREZES ZARZĄDU PTE PZU SA
Wydział Zarządzania UW
Warszawa,23.04.2012 r..
Plan prezentacji:
1)
2)
•
•
•
3)
4)
5)
Kryzys emerytalny w Polsce i na świecie.
Matematyka emerytalna zależności zmiennych
I filar - PAYG
II filar – system kapitałowy
reguła 60/30/10
Podniesienie wieku emerytalnego
Jak zapewnić sobie wyższą emeryturę i bezpieczną przyszłość.
Przyszłość systemu emerytalnego.
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Kryzys emerytalny w Polsce i na świecie
Niskie stopy zastąpienia w krajach OECDNNiiskie stopy
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Kryzys emerytalny w Polsce i na świecie
Wysokie ukryte zobowiązanie w krajach Unii Europejskiej
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Matematyka emerytalna – I filar - PAYG
 =  ∗
=∗

>
=∗

<
∗
<
>
=
 ∗  ą

∗
=
 < 
ół ąż

=  ∗  ∗ ół ś ∗
ół ąż
W – fundusz płac
w – przeciętne wynagrodzenie
C – składka emerytalna (% wynagrodzenia)
Pop < 65 - liczba ludności w wieku powyżej 18 i poniżej 65 roku życia
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
II filar – system kapitałowy
OKRES AKUMULACJI
OKRES WYPŁAT
r – stopa zwrotu rynku kapitałowego
i – inflacja
g – roczny wzrost składki
n – okres akumulacji w latach
k – okres wypłaty emerytury
> Równanie emerytalne:
ł × 1 + 


1+ 
1
+

1−
1−
1+
1+
×
=  ×
1+
1+
1−
1−
1+
1+
> Reguła 60:30:10
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Podniesienie wieku emerytalnego
→ Starzenie się ludności jest spowodowane wydłużającym się trwaniem życia i
malejącą dzietnością
→ Oczekiwana długość życia wydłuża się i wynosi obecnie dla osób w wieku
powyżej 60 lat – 23 lata dla kobiet i ponad 18 lat dla mężczyzn ( K/M w 1950 17/
14,5 w 1989 20/15,5) w tym w dobrym zdrowiu K/M 6,8/7,2
→ W roku 2035 liczba Polaków spadnie do 35,9 mln , liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym przekroczy 9,6 mln ( wzrost o 3,5 mln w porównaniu z 2007 r.)
w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 3,7 mln i wyniesie 20,7 mln
→ W 2007 r., 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało 248 osób w wieku
poprodukcyjnym
Zgodnie z prognozą demograficzną w 2035 roku liczba ta będzie wynosić 464,
a w 2060 już 772
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Podniesienie wieku emerytalnego
Uzasadnienie do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw.
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.
Jak zapewnić wyższą emeryturę i bezpieczną
przyszłość
1)
Składka
-> III filar – dobrowolna oszczędność
->
pracownicze programy emerytalne
->
IKZE, IKE
2)
Efektywność inwestycyjna
-> life – cycle
-> dywersyfikacja
-> gwarancja stóp zwrotu
3)
efektywność inwestycyjna fazy dokumentacji
-> reguła 60:30:10
Wydział Zarządzania UW Warszawa, 23.04.2012 r.

similar documents