pzi - Webnode

Report
DEGREE OF INTERNATIONALIZATION SCALE
(SULLIVAN, 1994)
aktíva v zahraničí/celkové aktíva + objem zahraničného predaja/celkový predaj +
zahraničné afilácie/celkové afilácie + medzinárodná skúsenosť top manažmentu
+ psychický rozptyl medzinárodných operácií
medzinárodná skúsenosť top manažmentu: porovnáva dĺžku času stráveného v zahraničí top manažéra
(jeho zahraničné skúsenosti) s dĺžkou času, ktorý je tento manažér celkovo zamestnaný (total years of his
working experience)
psychický rozptyl medzinárodných operácií: ten zones with different cognitive maps relating to
management principles
TOP 10 TNK NA SVETE (NEFINANČNÝCH)
Korporácia
Krajina pôvodu
Priemysel
TNI
1
General Electric Co
USA
Elektronika
52,5
2
Royal Dutch Shell plc
UK
Ropa
76,6
3
BP plc
UK
Ropa
83,8
4
Toyota Motor Corporation
Japonsko
Automobily
54,7
5
Total SA
Francúzsko
Ropa
78,5
6
Exxon Mobil Corporation
USA
Ropa
65,4
7
Vodafone Group Plc
UK
Telekomunikácie
90,4
8
GDF Suez
Francúzsko
Energetika
59,2
9
Chevron Corporation
USA
Ropa
59,5
Nemecko
Automobily
58,2
10 Volkwagen Group
„THE ILLUSION OF CHOICE“
VPLYV TNK NA HOSTITEĽSKÚ KRAJINU
POZITÍVNY VPLYV
NEGATÍVNY VPLYV
- nové technológie
• riziko vzniku monopolu
- vyššia produktivita práce
• vytláčanie malých a stredných podnikateľov
- transfer zdrojov
• riziko ovplyvňovania politickej sféry
- zvýšenie zamestnanosti
• riziko zamestnávania expatriotov
- prenos manažérskeho know-how
• riziko opustenia krajiny po využití
komparatívnych výhod
- zvýšenie HDP
VPLYV TNK NA MATERSKÚ KRAJINU
POZITÍVNY VPLYV
NEGATÍVNY VPLYV
• stimulovanie exportu
• odliv kapitálu na VTP
• zvýšenie zamestnanosti (expatrioti)
• riziko transferových cien
• zvýšenie HNP
• prenos inovačného potenciálu
• asociované investície
• zvýšenie otvorenosti ekonomiky
WALLMART VSTUPUJE NA INDICKÝ TRH
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE, 2012
EÚ (MIL. USD)
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE, 2012
USA, ČÍNA, EÚ, RUSKO, BRAZÍLIA
Prílev PZI
Odlev PZI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
USA
215 952
306 366
143 604
198 905
226 937
167 620
393 518
308 296
266 955
304 399
396 656
328 869
EÚ
859 118
545 325
359 000
379 444
441 557
258 514
1 257 890
982 036
381 955
497 801
536 499
323 131
Čína
83 521
108 312
95 000
114 734
123 985
121 080
26 510
55 910
56 530
68 811
74 654
84 220
Brazília
34 585
45 058
25 949
48 506
66 660
65 272
7 067
20 457
10 084
11 588
Rusko
56 996
74 783
36 583
43 168
55 084
51 416
45 879
55 663
43 281
52 616
-
-
1 029
66 851
-
2 821
51 058
2007
2008
2009
2010
Developed economies
2011
2012
2007
Developing economies
2008
2009
PRÍLEV PZI
Transition economies
2010
ODLEV PZI
2011
55,491
72,880
61,872
48,369
668,439
344,034
330,033
426,082
422,067
413,220
909,383
1,183,089
1,029,837
828,006
560,718
702,826
1,890,420
1,600,707
1,319,893
1,026,531
820,008
735,212
696,418
637,063
613,436
530,289
273,401
60,591
51,596
87,382
96,290
75,056
72,750
121,429
93,371
589,430
POROVNANIE ROZVINUTÝCH, ROZVOJOVÝCH A
TRANFORMUJÚCICH SA EKONOMÍK (MIL. USD)
2012
PRIAME ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
PROGNÓZA 2013-2015
PZI NA SLOVENSKU, ROK 2012
OUTFLOWS
PZI NA SLOVENSKU, ROK 2012
INFLOWS
UKONČENÉ PROJEKTY ZA ROKY 2002-2012 PODĽA
REGIÓNU
TOP FIRMY NA SLOVENSKU (PZI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KIA
SLOVNAFT
SAMSUNG
VOLKSWAGEN
U. S. Steel Košice
SLOVNAFT
PSA
CONTINENTAL
SONY
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
EKLEKTICKÁ TEÓRIA
• Autor: J. H. Dunning
• OLI paradigma
• O – Ownership Advantages (prečo vstúpiť na zahraničný trh?) pozn. firma vlastní výhody
• L – Location Advantages (kam vstúpiť?) pozn. firma internacionalizuje tieto výhody
• I – Internalization Advantages (ako vstúpiť) pozn. firma využíva výhody sama, neprenajíma ich.....
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
GRAVITAČNÝ MODEL
• čím sú 2 krajiny bližšie k sebe, tým je ich obchod intenzívnejší
• PZI:
• vzdialenosť medzi dvoma štátmi
• vybavenosť štátov výrobnými faktormi
• veľkosť trhu v jednotlivých štátoch
PZI V EKONOMICKÝCH TEÓRIÁCH
MODEL KŔDĽA LETIACICH HUSÍ
LITERATÚRA
Baláž, P.: Medzinárodné podnikanie. 2010. ISBN 978-80-89393-18-3
http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2000/i00-101.pdf
http://hn.hnonline.sk/biznis-740/transnacionalne-korporacie-vekonomike-149486
http://unctad.org/en/docs/wir99c3.pdf
http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013ReferencesAnnexes_en.pdf
http://ejournal.narotama.ac.id/files/model%20asia.pdf
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
[email protected]
WWW.SOPKOVA.COM

similar documents